Porzeczka czerwona i biała-Po zbiorze-Rdza wejmutkowo-porzeczkowaPreparat (substancja aktywna)

Karencja (prewencja) Dawka na 1 ha Uwagi
Zato 50 WG (trifloksystrobina – 500 g) 3 dni (nie dotyczy) 0,2 kg Opryskiwać zaraz po zbiorze na silnie porażonych plantacjach. Środek zwalcza równocześnie opadzinę liści porzeczek i amerykańskiego mączniaka agrestu.

Penncozeb 80 WP (mankozeb – 80%)

28 dni (nie dotyczy) 2 kg Zabiegi wykonywać bezpośrednio po kwitnieniu, nie stosować środka więcej jak 3 razy w sezonie
Vendozeb 75 WP (mankozeb – 80 %) 28 dni (nie dotyczy) 2 kg Zabiegi wykonywać bezpośrednio po kwitnieniu, nie stosować więcej jak 3 razy w sezonie zachowując co najmniej 10 dniowy odstęp miedzy zabiegami.ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here