Prof. dr hab. Kazimierz Tomala otworzył dwudniową konferencję na MTAS

W Warszawie 12 i 13 stycznia odbywały się XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO. W ich trakcie odbywała się dwudniowa konferencja. Osoby uprawiające owoce jagodowe powinna zainteresować popołudniowa sesja pierwszego dnia, która w większości została poświęcona uprawie krzewów owocowych.

Malinowe rozważania

Tobias Linnemannstons, reprezentujący szkółkę KRAEGE Beerenpflanzen z Niemiec opowiada o obserwacjach w uprawie malin
Tobias Linnemannstons, reprezentujący szkółkę KRAEGE Beerenpflanzen z Niemiec opowiada o obserwacjach w uprawie malin

Pierwszym prelegentem drugiej części konferencji był Tobias Linnemannstons, reprezentujący szkółkę KRAEGE Beerenpflanzen z Niemiec. Jego wystąpienie dotyczyło uprawy malin pod osłonami, co zwiększa bezpieczeństwo uprawy, poprawia jakość i ilość owoców, a także wydłuża zbiory w porównaniu z uprawami realizowanymi bez osłon. Mówił on o metodach uprawy malin letnich od chwili zakupu sadzonek typu long cane w donicach z substratem torfowym lub kokosowym aż po zbiór. Okazuje się, że maliny prowadzone po dwa pędy na donicę są w stanie dać średni plon w wysokości 800 g na pęd, a w sprzyjających warunkach nawet 950-1400 g. W prowadzonych w Niemczech doświadczeniach, które omawiał Tobias Linnemannstons w przypadku malin owocujących na tegorocznych pędach (jesiennych) sadzonych w glebie w zagęszczeniu 4-6 roślin na metrze bieżącym uzyskiwano plon z tego odcinka wynoszący 4 kg. Było to możliwe dzięki innej niż powszechnie stosowana w Polsce metodzie cięcia pozwalającej na zbiór owoców z pędów dwuletnich jak i tegorocznych w tym samym roku, należy jednak pamiętać, że tego typu uprawa udaje się tylko w tunelach, trzeba również do tego typu uprawy wybrać odmianę.

Dr Agnieszka Orzeł z firmy NIWA z Brzeznej opowiadała o produkcji malin w Polsce
Dr Agnieszka Orzeł z firmy NIWA z Brzeznej opowiadała o produkcji malin w Polsce

Tematykę uprawy malin podjęła także dr Agnieszka Orzeł z firmy NIWA z Brzeznej. Omówiła przyczyny dynamicznego wzrostu produkcji tych owoców w Polsce, który wyraźnie zarysował się po roku 2003, a więc po wprowadzeniu do uprawy odmiany ‘Polka’. Odmiana ta w ostatnich latach jest jednak silnie porażana przez wirusa RBDV i z tego względu nowe plantacje należy zakładać wyłącznie w oparciu o zdrowy materiał szkółkarski. Powinny one być prowadzone przez 2, maksymalnie 3 lata. Potem obecność wirusa, w obliczu którego jesteśmy bezradni, może postawić pod znakiem zapytania rentowność prowadzenia uprawy – informowała dr Orzeł. Zapewniała jednak, że pomimo tego mankamentu ‘Polka’ wciąż pozostaje dobrą propozycją dla sadowników, co potwierdza 28,5% udział kwalifikowanych sadzonek tej odmiany w rynku. Prelegentka omówiła także wybrane propozycje odmian zagranicznych, które mogłyby okazać się przydatne do uprawy w Polsce, jak choćby ‘Erika’, lub ‘Kweli’, która ma ‘Polkę’ w rodowodzie. Godne polecenia są także nowości z SZD w Brzeznej: ‘Polonez’ i ‘Poemat’, które w trakcie badań w latach 2011–2013 osiągnęły podobny lub lepszy plon niż ‘Polka’

Nie tylko maliny

Pierwszego dnia mówiono także o gatunkach niszowych, a za takie należy uznać jagodę kamczacką i derenia jadalnego. Dr hab. Iwona Szot z UP w Lublinie dokonała usystematyzowania odmian pierwszego z wymienionych gatunków według masy owoców. Do odmian o jagodach o masie w przedziale 1,6–1,9 g zalicza ją się: ‘Borealis’, ‘Vostrog’, ‘Morena’, ‘Streżewczanak’, ‘Docz Velikan’, ‘Bakczarskij Velikan’, ‘Aurora’ i ‘Honeybee’. Nieco mniejsze owoce, bo o masie 1,2–1,4 g mają: ‘Czułymskaja’, ‘Nimfa’, ‘Gordost Bakczara’, ‘Indigo Gem’, ‘Jugana’, ‘Leningradskij Velikan’, ‘Silginka’, ‘Tundra’. Najmniejsze owoce, o masie nieprzekraczającej 1g są typowe dla odmian ‘Sybiranka’, ‘Tomiczka’, ‘Wojtek’ i ‘Zojka’. Jagoda kamczacka wydaje się być kierunkiem przyszłościowym, co już 12 listopada potwierdził sukces I Konferencji Kamczackiej.

Dr hab. Iwona Szot z UP w Lublinie dokonała przeglądu odmian niszowych gatunków roślin owocowych i ich charakterystyki
Dr hab. Iwona Szot z UP w Lublinie dokonała przeglądu odmian niszowych gatunków roślin owocowych i ich charakterystyki

Dr hab. I. Szot mówiła także o dereniu jadalnym, zwłaszcza o bardzo obiecujących odmianach pochodzących głównie z Ukrainy. Ze względu na masę owoców, można wyróżnić trzy grupy odmian. Duże owoce, o wadze 5-7 g wytwarzają ‘Elegantnyj’, ‘Jolico’, ‘Macrocarpa’, ‘Korałłowyj Marka’, ‘Wydubieckij’, ‘Egzotycznyj’, ‘Swietljaczok’. Owoce o średniej masie (3-3,5 g) wytwarzają odmiany takie jak ‘Raciborski’, ‘Słowianin’, ‘Szafer’, ‘Paczoski’, ‘Podolski’, ‘Bolestraczycki’, ‘Dublany’, ‘Golden Glory’ czy ‘Florianka’. Mniejsze owoce, o masie 1,9-2,8g znaleźć można na roślinach odmian ‘Devin’, ‘Titus’, ‘Kotula’, ‘Flava’ i ‘Kresowiak’.  O uprawie derenia jadalnego w Polsce wiadomo jeszcze niewiele. Sadzonki są stosunkowo drogie, okres oczekiwania na plon relatywnie długi. Owoce są jednak dość drogie, w minionym sezonie osiągały pułap ponad 18 zł/kg, co może być zachętą dla sadowników.

Drosophila suzukii – problem coraz bardziej palący

Catherine Baroffio, reprezentująca Agroscope, mówiła o szwajcarskich doświadczeniach w walce z Drosophila suzukii
Catherine Baroffio, reprezentująca Agroscope, mówiła o szwajcarskich doświadczeniach w walce z Drosophila suzukii

O doświadczeniach w walce z nowym szkodnikiem owoców miękkich w Szwajcarii opowiadała Catherine Baroffio, reprezentująca Agroscope. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła biologii szkodnika. Jak informowała prelegenta dorosłe osobniki żyją nawet 60 dni i składają 300 jajeczek. Preferują miejsca wilgotne, zacienione i żerują głównie na owocach miękkich, choć z Włoch napływają doniesienia o żerowaniu muszki na przejrzałych jabłkach. Aby przeciwdziałać występowaniu owada i niwelować straty ekonomiczne należy bezwzględnie zachowywać higienę w sadach i na plantacjach, usuwając i utylizując opadłe owoce spod krzewów. Warto także maksymalizować liczbę odłowionych osobników pozostawiając pułapki na plantacji w okresie następującym po zbiorach. Naturalnym sojusznikiem człowieka może być aura, na przykład mroźne zimy. Interesujące są również  obserwacjach prowadzone z nawożeniem dolistnym wapnem, które wprowadzając tego szkodnika w dezorientacje w odnalezieniu dojrzewających owoców.

Przechowalnictwo owoców jagodowych

Dr Krzysztof Rutkowski z IO w Skierniewicach omówił kwestie związane ze schładzaniem i przechowywaniem owoców jagodowych i pestkowych
Dr Krzysztof Rutkowski z IO w Skierniewicach omówił kwestie związane ze schładzaniem i przechowywaniem owoców jagodowych i pestkowych

Ostatnim mówcą w sesji jagodowej był dr Krzysztof Rutkowski z IO w Skierniewicach. Omówił on zagadnienia związane ze zdolnością, wartością i trwałością przechowalnicza owoców jagodowych. W swej prelekcji wskazał czynniki kluczowe dla udanego przechowywania malin, truskawek i innych gatunków jagodowych. Poza optymalnym wyznaczeniem terminu zbioru kwestią o fundamentalnym znaczeniu jest możliwie szybkie schodzenie owoców. W przypadku truskawek o temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza złożonych w schłodzonej komorze czas potrzebny do osiągnięcia przez owoce temperatury bliskiej 0 wynosi kilkanaście godzin, co jest zupełnie nieakceptowalne. Z tego względu należy korzystać z systemów o wymuszonym odbiegu powietrza przystosowane do szybkiego schładzania owoców jagodowych. Dobre efekty uzyskuje się również stosując także system workowy Xtend czy moduły Janny MT znacznie wydłużające trwałość owoców jagodowych.

Pomimo ciekawego zestawienia tematów wykłady poświęcone gatunkom jagodowym nie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
Pomimo ciekawego zestawienia tematów wykłady poświęcone gatunkom jagodowym cieszyły się średnią frekwencją

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here