Nowe kartonowe opakowania na owoce

Wymogi względem owoców w obrocie handlowym stale zmieniają się. Stają się coraz bardziej restrykcyjne. Z jednej strony to uzasadnione, gdyż bezpieczeństwo i satysfakcja konsumenta są szalenie ważne. Z drugiej zaś wszystkie te oczekiwania stawiają przed plantatorami wyzwania dotyczące dostarczanej na rynek żywności. Niektóre z nich dotyczą także sposobów pakowania jagód.

Problemy do rozwiązania

Problemów do rozwiązania jest kilka. Na pierwszy plan przebijają się kwestia ochrony środowiska. Ludzkość produkuje koszmarnie duże ilości odpadów. Te z tworzyw sztucznych, których nie da się łatwo a czasem wcale przetworzyć, generują skażenie środowiska na ogromną skalę. Inną sprawą jest kwestia wykorzystania opakowań z łuszczki drzewnej. Choć materiał ten jest naturalny, to wielokrotne wykorzystywanie łubianek tego typu jest niebezpieczne  dla zdrowia osób kupujących owoce. W zeszłym roku głośna była na przykład sprawa grupowego zatrucia 13 Szwedów wirusem zapalenia wątroby typu A. Powodem było niezachowanie warunków higieny w polskich gospodarstwach z których owoce pochodziły. Za wprowadzanie owoców do obrotu w brudnych opakowaniach grozi mandat do wysokości 500 zł. Jednak w skrajnych sytuacjach Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje znacznie dotkliwsze kary, łącznie z pozbawieniem wolności. Czasu do pierwszych zbiorów owoców jest sporo, więc można wciąż przygotować warianty sprzedaży owoców w sposób bezpieczny zarówno dla siebie jak i dla osób będących finalnymi odbiorcami i konsumentami płodów z gospodarstwa. Ale zagrożenia dotyczą nie także plantacji. Producenci owoców poprzez wielokrotne używanie łubianek narażają swoje plantacje na zarażenie ich za sprawą brudnych opakowań różnymi niebezpiecznymi grzybami i pleśniami oraz szkodnikami, w tym roztoczami i przędziorkami – mówi Adam Sikorski z SoFruPak, firmy która specjalizuje się w produkcji opakowań na owoce.

Kartonowe opakowanie na owoce jagodowe z zamknięciem

Nowe opakowania odpowiedzią na wyzwania w handlu owocami

Jak informuje Adam Sikorski z SoFruPak, firma ta wciąż poszukuje innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań w zakresie pakowania owoców. Działania te wpisują się w generalny trend na tym rynku dodatkowo napędzany rosnącą świadomością konsumentów, ich troską o stan środowiska naturalnego. Nowe opakowania na owoce oferowane przez nas wyposażone zostały w transparentne wieko, które jest biodegradowalne podobnie jak reszta opakowania. Mam na myśli całą serię SoFruMiniPak EV (EcoView). Po zjedzeniu owoców konsument może w całości wyrzucić opakowanie do kosza na odpady z papieru – informuje przedstawiciel producenta opakowań SoFruPak. Innowacyjne produkty były demonstrowane już podczas Międzynarodowej Konferencji Borówkowej, która w początkach marca odbyła się w Jachrance pod Warszawą. Pokazywano je również podczas Global Berry Congress w Rotterdamie. Od kwietnia opakowania te będą w masowej produkcji. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z przedstawicielami sieci handlowych. Dostrzegam spore zainteresowanie tym produktem. Nowe opakowania na owoce których jesteśmy producentem wpisują się doskonale w długofalowe zamierzenia tych firm związane z wykorzystywanymi opakowaniami. Chcą one ograniczyć wykorzystanie tworzyw sztucznych zanieczyszczających środowisko naturalne. A my mamy produkt, który jest w stanie zagwarantować owocom odpowiednio długi shelf life, konsumentom bezpieczną żywność, a sieciom handlowym ułatwią wypełnienie zobowiązań prośrodowiskowych – informuje A. Sikorski.

Stoisko SoFruPak na Konferencji Borówkowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here