Maroko – ważny gracz na jagodowym rynku

Odbywająca się w Maroko 5 grudnia Marocco Berry Conference, zgromadziła przeszło 500 uczestników. Byli nimi w głównej mierze przybysze z południowej półkuli ale nie zabrakło też gości z Europy. Konferencja była dobra okazją do zdobycia wiedzy o uprawie roślin jagodowych, ale też konfrontacji wiedzy z zakresu systemów uprawy po obu stronach równika.

Podczas Konferencji zorganizowanej przez organizację Green Smile, wygłoszonych zostało ogółem 16 prelekcji związanych z owocami jagodowymi. Dotyczyły one zarówno aspektów stricte uprawowych, ale też związanych ze współczesnymi oczekiwaniami rynku. Z wystąpień wielu prelegentów można było się też dowiedzieć jak rozwija się produkcja owoców jagodowych w samym Maroko. Mówiła o tym m.in. Honsa Bufelsi z Marocco Fodex Export, która przedstawiała jak rozwija się rynek owoców jagodowych w Maroko. Ma on wyraźny trend wzrostowy we wszystkich gatunkach, czyli truskawkach, gdzie obecna powierzchnia uprawy wynosi już 3537 ha, malin – uprawianych na 2450 ha, a najbardziej borówek – 2306 ha. Ogółem powierzchnia upraw jagodowych w Maroko szacowana jest na blisko 8500 ha, a produkcja owoców na blisko 200 tys. ton. W analogii do areału produkcyjnego zbiory poszczególnych owoców w sezonie 2018/19 wynosiły: truskawek – 148 tys. ton, borówek – 25 tys. ton i malin 24,5 ty. ton.

 O ile od kilku lat produkcja truskawek wzrasta już w nieznacznym stopniu, tak bardzo szybko rozwija się produkcja malin (podwojenie areału produkcji w ciągu 3 ostatnich lat) oraz borówek. Wynika to ze specyficznych uwarunkowań klimatycznych, które sprawiają że możliwa jest tam uprawa odmian południowych. To zaś stwarza możliwość szybkiego zwrotu inwestycji i sterowania terminem zbiorów. Obecnie główny sezon zbiorów marokańskiej borówki przypada na okres od stycznia do maja, ale przy odpowiednio dobranych odmianach i ich prowadzeniu może się znacznie wydłużyć – od października do czerwca. Eksperci szacują, że w ciągu następnych 4 lata, powierzchnia upraw borówki w Maroko przekroczy już 4000 ha. Tym samym będzie to coraz ważniejszy gracz na europejskim rynku, a dzięki nowym odmianom i dobrej jakości oferowanych owoców – groźny konkurent dla dotychczasowego europejskiego lidera – Hiszpanii.

Rozwój upraw borówki w Maroko

Trend związany ze wzrostem produkcji jagodowych w Maroku związany jest też z sytuacją ekonomiczna tego kraju, gdzie ciągle niskie są koszty robocizny (przeciętne wynagrodzenie za dzień pracy w rolnictwie wynosi 7 euro). Także bliskość europejskich rynków jest motorem napędowym rozwoju upraw jagodowych. W ciągu zaledwie 4-5 dni, owoce z marokańskich plantacji mogą dotrzeć na każdy europejski rynek. To wszystko sprawia, że obserwuje się progres rozwoju upraw owoców jagodowych w Maroko, są to zazwyczaj duże, dobrze zaplanowane inwestycje.

Uczestnicy Marocco Berry Conference

Marokańska Konferencja doskonale pokazała jak dynamicznie rozwija się w tym kraju produkcja owoców jagodowych i jak duże jest zapotrzebowanie na wiedze z tego zakresu. Realizowane tam inwestycje oparte są na najnowszych rozwiązaniach technologicznych i wszystko wskazuje na to, że tamtejsi producenci doskonale zdają sobie sprawę, że tylko dobrej jakości swoich owoców będą w stanie zdobyć europejskie rynki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here