Jagodnik 2/2014 – już w sprzedaży

Jagodnik 2/2014Tegoroczna zima sprzyjała przezimowaniu większości roślin sadowniczych. Wielu producentów obawia się jednak, że w okresie kwitnienia – które zapowiada się w tym roku znacznie wcześniej niż w ubiegłym sezonie – mogą wystąpić przymrozki. Dlatego należy bacznie śledzić wszystkie prognozy pogody i wcześniej przygotować schemat zabezpieczenia uprawy. Jeśli jednak pogoda okaże się łaskawa, trzeba się będzie zmierzyć z progonzowanymi dużymi zbiorami większości owoców jagodowych. Wraz ze zwiększaniem produkcji, należy też rozwijać sprzedaż – ważną rolę będzie odgrywał w tym przypadku eksport. O tych wszystkich rzeczach i jeszcze więcej będzie można przeczytać w przygotowanym numerze Jagodnika (jeśli nie masz jeszcze prenumeraty – kliknij i zamów już dziś).

Truskawka

Choroby truskawek

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Utrzymanie wysokiej pozycji naszego kraju na rynku owoców i prowadzenie eksportu będą możliwe tylko przy zachowaniu wysokiej jakości owoców, o czym będzie decydowała ich zdrowotność oraz brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości. Do ochrony truskawek przed mykozami (chorobami pochodzenia grzybowego) stosuje się głównie chemiczne środki ochrony roślin. Rośnie również zainteresowanie innymi metodami (agrotechnicznymi i biologicznymi).

 

Ściółki i zagony w uprawie truskawek

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, agrowłókninaCzy warto ponosić koszty zakładania plantacji truskawek na czarnej folii lub agrowłókninie? Jest wielu zwolenników tego typu upraw, ale są też osoby, które uważają, że taka ściółka nadmiernie zwiększa koszty produkcji. Coraz więcej producentów decyduje się jednak na tego typu uprawę, uważając, że jakość owoców z takich plantacji w polu czy pod osłonami oraz ograniczenie problemów z chwastami rekompensują ponoszone nakłady.

 

Uprawa w polu odmian powtarzających

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Truskawki powtarzające owocowanie jeszcze do niedawna uprawiane były na niewielką skalę. Starsze odmiany z tej grupy charakteryzowały się słabym smakiem owoców i ich niezadowalającą jakością. Te czynniki, w połączeniu z niedostateczną wiedzą dotyczącą fizjologii tych odmian, sprawiały, że była to produkcja niszowa w naszym kraju. Pojawienie się nowych odmian oraz opracowanie szczegółowych technologii zrewolucjonizowały tą uprawę.

 

Truskawki na trzech poziomach

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, bożena jakimowiczProducenci, którzy decydują się na uprawę truskawek po osłonami, aby najlepiej wykorzystać posiadaną powierzchnię i uzyskać wysokie plony, dążą do jak największej intensyfikacji produkcji. Taką możliwość daje uprawa w podłożach, w której pojemniki układa się na rynnach rozmieszczonych na kilku poziomach. Decydując się jednak na taki sposób produkcji, trzeba się jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami.

 

Opryskiwacze do tuneli

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, opryskiwacze do tuneliCoraz więcej osób decyduje się na uprawę roślin jagodowych pod osłonami. Tego typu produkcja wymaga jednak posiadania specjalistycznego sprzętu do opryskiwania. W zależności od rodzaju prowadzonej uprawy – mogą to być opryskiwacze zaczepiane do ciągnika, modele samojezdne czy też opryskiwacze plecakowe lub coraz popularniejsze urządzenia do zamgławiania.

 

Truskawki przez 6 miesięcy

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Agro-trusPlantatorzy truskawek praktykują różne systemy ich uprawy. Coraz częściej uprawiają te rośliny na zagonach, z zastosowaniem folii czy agrowłókniny. Wszystko po to, by ograniczyć nakłady lub uzyskać lepszej jakości owoce. Po takie nowe rozwiązania nie boją się sięgać Mariola i Dariusz Wójciccy, którzy w swoim gospodarstwie produkują już nie tylko owoce, ale również sadzonki truskawek.

 

Filtracja i fertygacja

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Obecnie nie można już mówić o profesjonalnej uprawie truskawek bez możliwości ich nawadniania. Zdecydowana większość sprzedawanych instalacji do nawadniania jest dodatkowo wyposażana w różne rozwiązania do uzdatniania wody oraz w urządzenia do podawania nawozów. Fertygacja, czyli nawadnianie z nawożeniem, pozwala w krótkim czasie podawać wodę z nawozami, co sprawia, że jest optymalnym rozwiązaniem stymulującym plonowanie, a także wpływającym pozytywnie na smak owoców.

 

Malina

Jubileuszowo w Kraśniku

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Przez sadowników i dla sadowników od początku organizowana była, jest i będzie Międzynarodowa Konferencja Sadownicza Kraśniku. W tym roku odbywała się po raz dziesiąty (31 stycznia i 1 lutego) i miała wyjątkowy charakter. Dla uczestników przygotowano 30 prelekcji, a w wystawie towarzyszącej konferencji brało udział przeszło 70 firm. Nie zabrakło gości specjalnych.

Wiosenne zabiegi na plantacji

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Na plantacji malin wiosną warto zwrócić uwagę na takie elementy agrotechniczne, jak cięcie roślin, zachwaszczenie, lustracja na obecność szkodników i możliwość sterowania terminem zbioru, które w końcowym rozrachunku będą miały decydujący wpływ na uzyskany efekt produkcyjny.

 

Wiosna na plantacji (cz. I)

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Tempo wzrostu i rozwoju malin w pierwszych tygodniach wegetacji, gdy rośliny korzystają głównie ze składników zdeponowanych w karpach, jest ściśle uzależnione od kondycji, w jakiej rośliny weszły w stan spoczynku. Warto zatem podsumować wpływ ubiegłego sezonu na stan odżywienia roślin.

 

Zmiany w produkcji sadzonek i uprawie

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Produkcja sadzonek malin w wielu zachodnioeuropejskich szkółkach w ostatnich kilku latach uległa znacznemu przemodelowaniu. Wraz z intensyfikacją upraw tego gatunku, prowadzonych pod osłonami, coraz częściej w różnego rodzaju substratach, zwiększa się produkcja sadzonek doniczkowanych, w tym typu log cane, o czym mówiono m.in. podczas Międzynarodowej Konferencji Owoców Miękkich (International Soft Fruit Conference – ISFC), która odbyła się 9-10 stycznia w s’Hortogenbosch w Holandii.

 

Punkt widzenia

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Jest miejsce dla malin dobrej jakości

Podczas X Konferencji Sadowniczej w Kraśniku o przyszłość produkcji malin na świecie zapytałem Antonio Domigueza z Chile, prezesa Światowej Organizacji Malinowej. Było on gościem specjalnym konferencji i miał za zadanie przybliżyć wymagania stawiane produkcji malin kierowanych do sektora przetwórczego.

 

Borówka wysoka

Z pasji do ogrodnictwa, z sympatii do jagodowych

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, kusibabW ostatnich latach coraz więcej materiału nasadzeniowego, również w przypadku roślin jagodowych, pochodzi z rozmnażania in vitro. Metoda ta pozwala najszybciej uzyskać dużą ilość zdrowych sadzonek, co jest szczególnie istotne przy wprowadzaniu na rynek nowych odmian czy nawet gatunków. Bez tej metody – jak uważa Tadeusz Kusibab – nie byłby możliwy tak szybki rozwój upraw wielu gatunków w Polsce.

 

6 zasad cięcia krzewów

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Wiele osób niechętnie podchodzi do cięcia krzewów borówki – niektórzy z niewiedzy, inni z obawy przed utratą tak cennej powierzchni owoconośnej. Jest to poważnym błędem, ponieważ niecięte przez kilka lat krzewy zaczynają się starzeć, zahamowany zostaje przyrost młodych pędów, a tym samym również owocowanie. Kolejny aspekt – to stałe pogarszanie się jakości (drobnienie) owoców.

 

Mszyca borówkowa

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Mszyca borówkowa nie tylko bezpośrednio uszkadza rośliny borówki wysokiej, jej szkodliwość pośrednia związana jest z przenoszeniem wirusów, m.in. sprawcy groźnej choroby wirusowej, jaką jest nitkowatość borówki wysokiej. Sposób na małą plantację

Sposób na małą plantację 

Właściciele małych plantacje borówki wysokiej skazani są na współpracę z firmami handlowymi lub sprzedaż owoców na giełdach albo targowiskach. Czy jest dla nich jakieś inne rozwiązanie? Może nim być małe przetwórstwo i produkcja wyjątkowych produktów, z których jeden to borówkowa nalewka.

Temat numeru – zapylanie

Zanim zakwitnie borówka

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, zapylanie

Wymagania dzisiejszego rynku dotyczące jakości owoców są coraz większe, dlatego niezbędne jest ustawiczne uzupełnianie wiedzy o nowe wiadomości z zakresu zarówno agrotechniki czy ochrony roślin, jak i biologicznych cech gatunku, wpływających na jakość uzyskiwanego plonu.

 

Stymulacja plonów

Spotkanie dotyczące między innymi wykorzystania trzmieli do zapylania upraw sadowniczych, przede wszystkim borówki wysokiej, zorganizowała 26 lutego w Chynowie firma Koppert. Owady te okazują się być bardzo skuteczne w zapylaniu tego gatunku, ze względu na specyficzną budowę jego kwiatów.

 

Dobre zapylenie porzeczek

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, Wspólnie z żoną prowadzimy kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo sadownicze i zajmujemy się uprawą czarnej porzeczki oraz aronii. Chcąc uzyskiwać wysokie plony z naszych plantacji, staramy się zapewnić roślinom jak najlepsze warunki wzrostu i wykonujemy liczne dodatkowe zabiegi, które temu sprzyjają, np. wprowadzamy pszczołę miodną na kwitnące plantacje porzeczek.

 

 


Porzeczka

Wirusy na plantacjach porzeczki i agrestu

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysoka, wirus, rewersja czarnej porzeczkiPorzeczki i agrest mogą być porażane przez kilkanaście różnych wirusów, z których większość nie ma większego znaczenia w Polsce. W naszym kraju powszechnie jednak występuje najgroźniejszy z patogenów porzeczki – wirus rewersji porzeczki czarnej, który jest przyczyną bardzo poważnych strat w produkcji owoców lub nawet całkowitej utraty plonu.

 

Alternatywne metody ograniczania roztoczy

W przygotowanym opracowaniu postarałem się zebrać różne informacje oraz zalecenia przedstawiane przez wielu doradców, które pozwalają ograniczać populację m.in. tych uciążliwych szkodników. Równocześnie przypominam, że do zwalczania szkodników lub chorób można stosować wyłącznie dozwolone w danym kraju preparaty, zarejestrowane do zwalczania konkretnego szkodnika na danym gatunku rośliny uprawnej.

 

Tylko u nas

Zarządzanie i organizacja pracy

jagodnik, zarządzanie pracąW produkcji owoców jedną z najbardziej kosztochłonnych i czasochłonnych czynności jest zbiór owoców, zwłaszcza gdy wykonywany jest ręcznie. Z tego powodu istotne jest dobre planowanie i organizacja pracy w gospodarstwach, a także kontrola kosztów ponoszonych na poszczególne etapy produkcji.

 

Bionawozy w ogrodnictwie

W praktyce sadowniczej można zauważyć tendencję zwiększonego zainteresowania ekologicznymi lub proekologicznymi metodami produkcji owoców. Istnieje ku temu wiele powodów, wśród których wymienić można: obawy konsumentów o pozostałości szkodliwych substancji w owocach, obecne trendy w ustawodawstwie i zmniejszanie liczby dopuszczonych do użytku pestycydów, pojawianie się nowych odpornych ras szkodników oraz niszczenie pożytecznej fauny, w tym owadów zapylających, a także wzrost świadomości co do wpływu konsumpcji owoców na zdrowie.

 

Targi

Nowe rozwiązania dla jagodowych

jagodnik, sortowanie borówek, weecoW czasie odbywających się Berlinie (5-7 lutego) targów Fruit Logistica 2014 ofertę zaprezentowało ponad 2600 wystawców z 84 krajów. Były to głównie świeże i przetworzone owoce i warzywa, a także maszyny i środki niezbędne do ich przygotowania do sprzedaży (urządzenia do sortowania i pakowania oraz opakowania, technologie wydłużające trwałość pozbiorczą i wiele innych).

 

W Warszawie dla jagodowych

Jagodnik, choroby truskawek, truskawka, malina, borówka wysokaJubileuszowa X edycja Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej, zorganizowanych w Hotelu Gromada w Warszawie (23-24 stycznia), zgromadziła blisko 4000 sadowników, a swoją ofertę zaprezentowało na niej 140 firm. Choć są to targi przeznaczone głównie dla producentów owoców z drzew, jednak co roku pojawiają się na nich również firmy kierujące swoją ofertę do osób uprawiających rośliny jagodowe.

 

 


Inne gatunki

Rokitnik (cz. I). Roślina o niezwykłych właściwościach

Wiedza o właściwościach zdrowotnych i leczniczych rokitnika pochodzi ze starożytności, a lekarstwa z niego wytworzone stosowano w mongolskiej, tybetańskiej i indyjskiej medycynie. W starych chińskich księgach przypisuje się rokitnikowi zawartość ponad 100 pożytecznych dla człowieka substancji.

Wolna strefa

Łatwo chyba nie będzie

Obawiamy się powtórki z roku 2013, czyli roku bardzo niskich cen, głównie owoców odmian średnio wczesnych i późnych (a takie dominują na wielu plantacjach). Gdy analizuje się ceny, podaż, a zwłaszcza zwiększenie nasadzeń w latach 2011-2012, można było przypuszczać, że do

tego dojdzie. Rok 2012 – z wysokimi cenami truskawek – skutkował nie zwykłą dbałością o plantacje w wielu gospodarstwach, ale również doprowadził też w wielu przypadkach do podwojenia wielkości powierzchni uprawy truskawek.  

Poprzedni artykułRys historyczny Międzynarodowych Konferencji Porzeczkowych
Następny artykułWpływ zapylania na plonowanie – wnioski po 2013 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj