Pomimo wojny, Ukraina poprawiła swój rekord eksportu borówek w 2022 r. o czym poinformowali niedawno analitycy East Fruit. Nie dziwi to w kontekście informacji opublikowanych w corocznym raporcie International Blueberry Association (IBO) za 2022 r., który obejmuje 10 największych krajów pod względem powierzchni uprawy borówki. Ukraina zajęła w nim ósme miejsce, wyprzedzając tym samym znaczących eksporterów borówki, takich jak Hiszpania i RPA.

Gdzie uprawa borówki jest rozpowszechniona?

Eksperci oszacowali, że powierzchnia uprawy borówki na Ukrainie w 2021 roku wynosiła 5300 hektarów. W zestawieniu nad Ukrainą znalazł się Meksyk z 9100 hektarami. Polska, która jest na szóstym miejscu, ma 11 tys. hektarów kwater przeznaczonych pod uprawę borówki. Chiny, które są importerem netto borówek, znajdują się na szczycie listy. Powierzchnia uprawy borówki szacowana jest w tym państwie aż na 69 tys. hektarów. Jednak ze względu na duży i chłonny rynek krajowy Chiny zagospodarują wewnętrznie całą swą produkcję. Na drugim miejscu listy krajów z największym areałem uprawy borówek znalazły się  Stany Zjednoczone. Tamtejsi jagodowi sadownicy do produkcji granatowych jagód przeznaczyli  48,1 tys. ha ziemi. Na trzecim i czwartym miejscu są najwięksi światowi eksporterzy borówki, Chile i Peru, z odpowiednio 18,8 tys. ha  i 16,9 tys. ha. Kanada jest piąta z 12 100 hektarami borówki.

Wzrosty i wschodzący gracze

We wszystkich 10 wiodących krajach świata pod względem powierzchni uprawy borówki odnotowano kolejne nasadzenia. Liderami tych wzrostów były Chiny, Peru i Stany Zjednoczone. W Chinach powierzchnia wzrosła o blisko 9 tys. hektarów, w Peru o 3200 ha, a w Stanach Zjednoczonych o 2900 ha w ciągu jednego roku – dane na koniec 2021 roku. Polscy plantatorzy wedle danych z raportu zasadzili kolejne 1500 hektarów borówki w 2021 roku, a Ukraina około 1000 hektarów. Serbia i Gruzja zbliżają się do pierwszej 10 krajów pod względem powierzchni uprawy borówki. Obszary, gdzie uprawia się ten gatunek, intensywnie rosną również w Maroku, Rumunii, Nowej Zelandii, a nawet w niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej. Zimbabwe jest obecnie jednym z 20 największych eksporterów świeżych borówek na świecie – mówi Andriy Yarmak, ekonomista w Centrum Inwestycyjnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zauważa też, że pomimo dużych powierzchni przeznaczanych pod uprawę borówki, Ukraina pod względem uzyskiwanych plonów pozostaje w tyle za wieloma innymi krajami o łagodniejszym klimacie. Jednocześnie jednak borówki ukraińskie odznaczają się wysokimi walorami smakowymi, co jego zdaniem zawdzięczają unikalnym warunkom glebowym i klimatycznym.

Źródło: East FruitZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here