Mamy około 100 spraw którymi już na tę chwilę powinniśmy się zająć. Chcemy zdiagnozować potrzeby sektora ogrodniczego, tak by umożliwić jego dalszy rozwój   – mówił Maciej Dolata, prezentując ideę spotkań organizowanych pod hasłem Core Team. CORE TEAM to forum współpracy liderów i ekspertów organizacji branżowych, doradztwa i nauki. Celem jest opracowanie planu rozwoju sektora. Założeniem jest współpraca osób nastawionych prorozwojowo i chęć wspólnej realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw.

W ramach projektu CORE TEAM połączono potencjał sektora owoców i warzyw. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę. Praktyczne zadania zespołu to:

  • identyfikacja wyzwań produkcji i przetwórstwa
  • określenie obszarów współpracy, lobbingu i sposobu ukierunkowania zasobów naukowych
  • określenie planu wdrożenia i wskazanie wśród wybranych inicjatyw projektów priorytetowych
  • określenie listy obszarów kwalifikujących się do analiz, pogłębienia, zatrudnienia zewnętrznych ekspertów czy np. benchmarkingu możliwych rozwiązań
  • budowa wizerunku sektora wśród jego interesariuszy i promocja kultury strategicznej.


– Myśląc o przyszłości polskiego ogrodnictwa pamiętamy o fundamentach i patrzymy w przyszłość. Zgromadziliśmy przy jednym stole ludzi, którzy mają różne doświadczenia i patrzą z różnej perspektywy. To jest wielka wartość, zebraliśmy się i rozmawiamy. Jest otwartość i wola współpracy, co jest unikalne w polskich warunkach. Powinniśmy się z tego cieszyć, jak widać można – mówi dr Mirosław Korzeniowski, Prezes Stowarzyszenia AgroEkoton.

Chcemy skupić się na kilku szczegółach i opracować plan dalszego rozwoju jagodowego biznesu. Nie rozmawiamy o tym sezonie, o bieżących problemach produkcyjnych. Myślimy szerzej, chcemy wypracować działania długofalowe na kolejnych 5, 10 lat – mówił Maciej Dolata podczas spotkania odbywającego się Małej Wsi 19 maja 2021 r., a poświęconego już tylko segmentowi owoców jagodowych.

Po co to wszystko? Chcemy wypracować rozwiązania, które w efekcie końcowym dadzą nam możliwość wypracowania praktycznych rekomendacji pozwalających na dalszy rozwój całego sektora – podkreślał Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Maciej Dolata, moderator spotkania w ramach Core Team

W trakcie spotkania dotyczącego już tylko sektora owoców jagodowych omówione zostały mocne strony i wymienione słabości. W gronie tych pierwszych podkreślane było duże doświadczenie i elastyczność polskich producentów, którzy w miarę potrzeb potrafią szybko zmienić profil działalności, czy przestawić się na produkcję innych gatunków. Są dobrze przygotowani technologicznie i chętni do wdrażania nowych technologii, zwłaszcza gdy wiąże się z potencjalnymi korzyściami ekonomicznymi. W gronie słabych stron jest duże rozdrobnienie produkcji i brak organizacji rynku. Ponadto produkcja jest bardzo często oparta na spontanicznych decyzjach, bez dokładnej analizy rynku i znajomości kosztów produkcji. To powoduje brak stabilności w podaży owoców i często drastyczne wahania cen rokrocznych.

Sektor owoców jagodowych jest w obecnym czasie w okresie dużej hossy, popyt na owoce jest bardzo duży, co sprawia że bardzo duże ilości owoców są importowane spoza polski bo ich brakuje, lub nie spełniają wymogów jakościowych odbiorców. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie tej sytuacji, udoskonalenie technik produkcyjnych tak by móc oferować owoce w odpowiednim czasie i w takiej jakości, jakiej oczekują poszczególni odbiorcy (markety, detaliści, konsumenci, przetwórcy).  

Podczas pierwszego spotkania wyargumentowane zostały propozycje najważniejszych celów i kierunków działania dla sektora owoców jagodowych. Cały projekt ma się zakończyć w październiku, wypracowaniem spójnego planu rozwoju sektora i rozwiązań na jego realizację.  Poprzedni artykułMaliny letnie – jeszcze przed kwitnieniem, jesienne – dopiero rosną. Jak wspomóc rośliny?
Następny artykułZwalczanie przędziorków bez użycia pestycydów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj