Odkażanie gleby pozwala zminimalizować niekorzystny wpływ patogenów odglebowych na kondycję i zdrowotność upraw. Możliwość ograniczenia wystąpienia groźnych patogenów daje zastosowanie preparatu Basamid 97 GR. Jest to środek przeznaczony do kompleksowego odkażania (fumigacji) gleby w gruncie i pod osłonami.

Jak w pełni wykorzystać potencjał preparatu?

IMG_3509

Basamid 97 GR wykazuje totalne działanie w stosunku do grzybów, organizmów grzybopodobnych, bakterii czy wirusów. Przy „okazji” niszczy formy szkodników w różnych stadiach rozwojowych np. nicienie wolno żyjące, mątwiki korzeniowe, drutowce, pędraki, a także nasiona chwastów jedno- czy dwuliściennych. W związku z tym, że działanie preparatu w pewnym stopniu zależy od warunków środowiska glebowego, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety preparatu Basamid 97 GR należy podczas jego stosowania spełnić poniższe warunki:

 

 • Przed rozpoczęciem aplikacji gleba powinna być pozbawiona wszelkich resztek roślinnych poprzedniej uprawy oraz chwastów, które mogą stanowić dodatkowe źródło infekcji wpływające negatywnie na skuteczność fumigacji.

IMG_3420

 • Przynajmniej na 7 dni przed zabiegiem należy zadbać o optymalną wilgotność i odpowiednią strukturę gleby. Zwiększając wilgotność gleby (75% pojemności wodnej)
  pobudzamy aktywność występujących w niej m.in. patogenów oraz nasion chwastów, które przez to staną się bardziej podatne na działanie Basamidu. Również struktura
  gleby ma bezpośredni wpływ na skuteczność zabiegu. Przy odpowiedniej wielkości
  gruzełek nie przekraczających 15 mm preparat może być właściwie wymieszany, a to z kolei zapewni lepsze warunki do jego gazowania. Bardzo ważna jest również temperatura podłoża. Parametr temperatury gleby traktowanej Basamidem mierzony na głębokości 10 cm, decyduje o możliwości zastosowania fumigacji oraz o jej przebiegu i postępowaniu tuż po jej zakończeniu (długość okresu przykrycia folią). Minimalna wartość pozwalająca nam zastosować preparat zgodnie z zaleceniami producenta wynosi 8°C, zalecane optimum mieści się w zakresie temperatur 8-15°C. Długość okresu przykrycia podłoża folią po aplikacji w zależności od temperatury gleby na głębokości 10 cm wynosi:
  – ponad 20°C – 1,5 – 2 tygodni
  – 15° -20°C – 2 – 3 tygodni
  – 10°-15°C – 3 – 5 tygodni
 • W doborze dawki powinno nam pomóc określenie presji patogenów, szkodników oraz spodziewanych przez nas efektów działania. Dawka zalecana przez producenta to 500 kg/ha i nie powinniśmy jej zwiększać. Po wyliczeniu i odmierzeniu prawidłowej dawki dopasowanej do naszego stanowiska można przystąpić do aplikacji Basamidu 97GR. Zalecana dawka powinna być zaaplikowana równomiernie na całej odkażanej powierzchni. Najlepiej jest użyć w tym celu aplikatora ciągnionego za sobą, który zapewnia równomierną aplikację. Dodatkowo ogranicza on kontakt stosującego z preparatem. Na większych powierzchniach jest możliwość wykorzystania maszyny/agregatu
  przy użyciu ciągnika.
 • Jednym z istotniejszych momentów prawidłowej aplikacji Basamidu jest moment jego wymieszania z glebą przy użyciu glebogryzarki lub rotacyjnej
  łopaty. Zalecaną głębokością wymieszania preparatu jest przedział 15-25 cm, jest to ściśle powiązane z głębokością występowania poszczególnych patogenów. Zbyt płytkie wymieszanie może przyczynić się do osiągnięcia efektów gorszych niż spodziewane.
 • Po odpowiednim wymieszaniu preparatu z glebą należy zwałować odkażaną powierzchnię.

IMG_3534

 • Kolejnym etapem aplikacji jest zapewnienie wilgotności gleby na poziomie 75% pojemności wodnej, która jest kluczowa do rozpoczęcia działania
  gazującego preparatu poprzez rozkład jego substancji aktywnej dazometu do lotnego
  izotiocyjanianu metylu (MITC) po zetknięciu się z wodą. Jeśli wilgotność nie będzie zapewniona na odpowiednim poziomie istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności oraz obniżonej skuteczności preparatu zwłaszcza
  przy wysokich temperaturach.
 • Najwyższą skuteczność zabiegu osiągamy dzięki przykryciu odkażanej powierzchni folią
  zaraz po aplikacji i nawodnieniu podłoża. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku stosowania preparatu w okresie występowania wysokich temperatur (np. powyżej 25°C)
  kiedy szybciej się degraduje i ulatnia. W przypadku występowania po aplikacji temperatur minimalnych lub niższych oraz przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej wilgotności gleby przykrywanie folią nie jest obligatoryjne, choć niesie za sobą szereg korzyści
  skłaniających do tego aby nie pomijać tego ważnego etapu. Dzięki temu obserwujemy skuteczniejszą ochronę przed patogenami oraz chwastami za sprawą dłuższej ekspozycji ich form przetrwalnikowatych na działanie Basamidu 97 GR.

IMG_3405

 • Po minimum 2 tygodniach od aplikacji (zależnie od przebiegu temperatur) należy wykonać dwukrotne napowietrzanie odkażonej powierzchni poprzez wymieszanie jej np. glebogryzarką zachowując przy tym 2-3 dniowy odstęp pomiędzy zabiegami. Jest
  to końcowy etap przygotowujący stanowisko do nowych nasadzeń mający na celu ograniczenie ewentualnego ryzyka fitotoksyczności.
 • Ostatnim etapem przeprowadzenia udanego zabiegu odkażania jest upewnienie się czy
  można już przystąpić do sadzenia roślin. Najlepszym tego sposobem jest wykonanie testu kiełkowania -„rzeżuchowego”. Należy wykonać go 7-10 dni od ostatniego napowietrzania
  gleby.

W tym celu do słoja Wecka o pojemności 1 l należy wsypać około 0,5 l gleby pobranej z głębokości 10-20 cm. Nad glebą umieszczamy wilgotną gazę z nasionami rzeżuchy, a następnie słój szczelnie zamykamy. Jednocześnie w drugim słoju umieszczamy rzeżuchę nad
podłożem nietraktowanym środkiem. Jeżeli rzeżucha w pierwszym słoju nie wykiełkuje w temperaturze 20°C po upływie 1-2 dni lub siewki będą zbrązowiałe, wówczas glebę należy gruntownie przemieszać i po upływie około 7 dni test powtórzyć. Brak różnic w kiełkowaniu
i wyglądzie siewek w obu słojach oznacza, że w glebie nie ma szkodliwych pozostałości.
Spełnienie wyżej wymienionych warunków skutecznej aplikacji pozwala osiągnąć wszystkie korzyści wynikające z odkażania gleby przy użyciu unikatowego rozwiązania jakim jest preparat Basamid 97GR. Jego stosowanie na danym stanowisku zaleca się wykonywać
raz na 2-3 lata.

Bezpieczeństwo stosowania i konieczne środki ostrożności
– Maska z filtrem węglowym, kombinezon, rękawice gumowe, wysokie gumowe buty
– W obiektach zamkniętych dbać o odpowiednią wentylację w czasie aplikacji
– Po zastosowaniu preparatu umyć całe ciało
– Szczelnie przykrywać uprawy zwłaszcza w sąsiedztwie domów oraz innych upraw
– Nie wchodzić do odkarzanego tunelu po aplikacji preparatu w trakcie jego gazowania, bez zapewnionej odpowiedniej wentylacji.

logo

www.arysta.pl

Materiał reklamowyPoprzedni artykułRatujmy polską produkcję czarnych porzeczek
Następny artykułEkologiczne plantacje czarnej porzeczki szansą na wyższą rentowność

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj