Szkodniki glebowe w uprawie truskawki – biologiczne zwalczanie opuchlaków

ochrona, borówka wysoka, zamieranie krzewów, opuchlaki

Szkodniki glebowe w uprawie truskawki wyrządzają szkody o gospodarczym znaczeniu. Wśród nich, na wielu plantacjach, prym wiodą opuchlaki. Ich żerowanie przejawia się obumieraniem roślin, a niekiedy całych obszernych placów na kwaterach truskawkowych. Jak radzić sobie z tym zagrożeniem w sposób bezpieczny dla chronionych roślin i konsumentów owoców? Firma BASF opracowała produkt, którego aplikacja redukuje populację opuchlaków.

Nemasys® L – kwatera wolna od opuchlaków

Nemasys® L to zaawansowany produkt do zwalczania biologicznego szkodników glebowych. Niszczy on stadia larwalne opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus) występującego w uprawach w gruncie lub pod osłonami w pojemnikach. Zawiera nicienie pasożytnicze Steinernema kraussei (88%) i obojętny nośnik z wodą (12%). Co ważne dla coraz szerszej grupy plantatorów ekologicznej produkt przeznaczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem Rady WE nr 834/2007. Produkt po aplikacji działa przez ok. 4 tygodnie. Nie zwalcza jednak osobników dorosłych. Preparat działa interwencyjnie, a zalecana dawka wynosi 1 000 000 nicieni w  4 l cieczy roboczej /m2, zarówno w uprawie polowej jak i pod osłonami. Na jedną roślinę przeznacza się średnio 25 000 nicieni w 100 ml cieczy roboczej.

Sposoby aplikacji preparatu

Nemasys L może być podawany zarówno poprzez oprysk, jak i przy pomocy dozownika oraz poprzez system nawadniania kroplowego. Przy opryskiwaniu optymalne rezultaty uzyskuje się stosując ciśnienie robocze nie przekraczające 20 barów. Właściwy rozmiar dyszy to min. 0,5 mm, opryskiwanie grubo kropliste. Opryskiwacz plecakowy może być wykorzystywany w przypadku opakowań produktu o zawartości 50 mln nicieni. By zapewnić odpowiednią ochronę truskawkom w przypadku roślin uprawianych w glebie, trzeba użyć 1 części roztworu wyjściowego i 19 części wody. W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach na 1 część roztworu wyjściowego należy zużyć 39 części wody. Roztwór powinien być mieszany przez cały czas i natychmiast wykorzystany. Aplikacja przy wykorzystaniu dozownika to dobry wariant dla opakowań o poj. 50 i 250 mln nicieni.  Pierwszym krokiem w tej metodzie jest ustawienie ilość podawanego preparatu na dozowniku (zwykle 1%). Uwzględniając ilość podawanego preparatu, powierzchnię uprawy i zalecaną dawkę, trzeba następnie obliczyć wymaganą liczbę nicieni i objętość wody w pojemniku ze skoncentrowaną zawiesiną nicieni. Arkusz kalkulacyjny można pobrać w witrynie www.nemasyspro.com. Kolejny etap to przygotowanie skoncentrowanego roztwór nicieni w obliczonej objętości wody poprzez staranne jego wymieszanie upewniając się, że zawiesina jest jednolita. Jeśli roztwór jest zbyt gęsty, należy wlać dodatkowo wodę o znanej objętości i odpowiednio skorygować ilość  podawanego preparatu na dozowniku. Po tych czynnościach można rozpocząć podlewanie, upewniając się, czy na jednostkę powierzchni podawana jest odpowiednia ilość wody. Podczas zabiegu należy mieszać roztwór nicieni. Nemasys® L jest także właściwym produktem do aplikacji poprzez system fertygacyjny. Aby aplikacja tą metodą była skuteczna warto pamiętać o kilku zasadach. Należy zmieniać kolejno bloki nawadniania na polu, a także każdy z nich nawadniać odpowiednio długo by nicienie dotarły przez system do pożądanych części pola. Po zabiegu zaleca się przepłukać system nawadniający by usunąć nicienie z przewodów. Na wszelki wypadek można skonsultować się z dostawcą systemu nawodnieniowego w celu określenia przydatności posiadanego systemu do zastosowania ochrony biologicznej z użyciem nicieni.

Fot. 1. Beznogie larwy opuchlaków – żyją w glebie żerując na korzeniach (fot. E. Górska-Drabik)

Warunki stosowania i przechowywania produktu

W celu uzyskania optymalnych rezultatów oprysk należy przeprowadzać wyłącznie w sytuacji, gdy występują larwy opuchlaka. Temperatura gruntu lub podłoża powinna mieścić się w zakresie od 5 do 30°C przez co najmniej dwa tygodnie po oprysku. Co równie istotne, gleba lub podłoże powinny być wilgotne. Dla dobrych wyników produkcyjnych warto poddawać rutynowo opryskowi cały nowy materiał docierający do gospodarstwa, gdyż on także może zawierać on larwy opuchlaka. To doprowadzi do ponownej inwazji tych szkodników glebowych. Jeśli produkt stosowany jest na liście, producent zaleca natychmiastowe podlanie roślin czystą wodą. Aplikacja produktu przez podlewanie to zaś metoda preferowana, zwłaszcza w przypadku gdy rośliny mają silnie rozwiniętą rozetę liści . W przypadku truskawek preparat należy nanosić bezpośrednio u podstawy każdej rośliny. Ważne są także zasady przechowywania tego produktu. Po otrzymaniu najlepiej jest zużyć go natychmiast. Jeśli nie jest to możliwe, Nemasys® L można przechowywać w lodówce w temperaturze 5°C. W żadnym jednak wypadku nie należy go zamrażać. Aplikację trzeba zaplanować tak, by zużyć naraz całą zawartość opakowania. Nie należy dzielić poszczególnych opakowań, gdyż każde zawiera określoną dawkę nicieni. Nie zaleca się też przechowywania rozcieńczonego produktu.

Dystrybutorzy:

AGROCONSULT BIURO

  1. Sienkiewicza 10, 05-140 Serock

tel. 603 861 123, biuro@agroconsult.pl

 

Brinkman Polska Sp. z o.o.

  1. Katowicka 38, 43-100 Tychy

tel. 32 326 20 60, www.royalbrinkman.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here