Zasady stosowania preparatu olejowego

Rozwijające się pąki na odmianie ‘Imara’, faza wegetatywna BBCH 10 – wyodrębnienie się pierwszych liści
Stosowanie preparatów olejowych do zwalczania form zimujących niektórych gatunków szkodników stało się już powszechne i popularne ze względu na wysoką skuteczność. Wielu sadowników stosuje je z powodzeniem od wielu lat , dzieląc się ze mną swoimi spostrzeżeniami. W związku z tym, że pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości związanych z tymi zabiegami w poniższym materiale znalazły się informacje dotyczące zasad stosowania preparatu olejowego Emulpar 940 EC.

Emulpar 940 EC to produkt na bazie oleju rydzowego. Jest to produkt o wysokiej skuteczności, nie powodujący fitotoksyczności dla roślin.

Zakres zwalczanych szkodników przy wczesno-wiosennym stosowaniu:

  1. Szkodniki, które zimują w formie jaj np.: przędziorek owocowiec, mszyca jabłoniowa, misecznik śliwowy.

  2. Jaja szkodników, które zostały złożone wiosną np. miodówka gruszowa, skorupik jabłoniowy.

Prawidłowy termin stosowania preparatu Emulpar 940 EC:

Zabieg preparatem Emulpar 940EC powinien być ściśle związany ze stadium rozwojowym zwalczanego szkodnika. Olej rydzowy znajdujący się w preparacie działa mechanicznie w zwalczaniu jaj. Powoduje ograniczenie lub uniemożliwienie wymiany gazowej – oddychania larw próbujących się wykluć, wskutek czego giną. Dlatego optymalnym momentem na wykonanie zabiegu, jest początek tego procesu. Zabieg wykonany tuż przed wylęgiem larw lub na początku, daje najlepsze rezultaty. W sezonach o standardowym przebiegu pogody zabieg ten zazwyczaj przypada pomiędzy fazą „mysie ucho” a „zielony pąk” w jabłoniach. Wykonywanie zabiegów w późniejszym okresie jest bardziej efektywne, ale w przypadku olejów parafinowych istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia fitotoksyczności na młodych, wrażliwych listkach. Nie ma tego problemu w przypadku stosowania preparatu Emulpar 940 EC opartego na oleju rydzowym.

Zbyt wczesne zabiegi olejowe – faza bezlistna odznaczają się mniejszą skutecznością w przypadku powyższych agrofagów, ze względu na częściowe straty preparatu do momentu rozpoczęcia wylęgu larw.

Technika opryskiwania oraz warunki pogodowe podczas i po zabiegu preparatem Emulpar 940 EC:

Ze względu na wymagane idealne pokrycie wszystkich pędów (szczególnie rozwidleń, kątów w których złożone są jaj) zalecane jest stosowanie dużej ilości cieczy roboczej na hektar:

  • w sadach karłowych i półkarłowych 750 l/ha

  • starsze kwatery i duże drzewa 1000 l/ha, wykonując zabieg w dwóch kierunkach rzędu

W miarę możliwości, zabieg najlepiej wykonać w suchy i ciepły dzień, oraz po zabiegu następne dni powinny być suche. Preparat Emulpar 940 EC stosujemy w stężeniu od 0,9% do 1,2%

Mieszanie preparatu Emulpar 940 EC z innymi preparatami:

W zalecanej fazie rozwojowej (mysie ucho–zielony pąk) nie zaleca się wykonywania mieszanin zbiornikowych preparatu Emulpar 940 EC z innymi produktami , ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia fitotoksyczności.

Wyjątkiem w sadzie jest zabieg w gruszach w fazie pękania pąków. Wtedy preparat można pomieszać z siarką, w celu zwalczania miodówki gruszowej oraz szpecieli:

Emulpar 940 EC 8-10 l/ha + preparat siarkowy 5-6 kg/ha

Również jeśli chodzi o zwalczanie szpecieli w uprawach jagodowych, w przypadku zwalczania przebarwiacza malinowego na malinie letniej oraz wielkopąkowca w porzeczce czarnej powinniśmy zastosować zabieg wczesną wiosną w fazie pękania pąków mieszając preparat Emulpar 940 EC w dawcę 5-8 l/ha z preparatem siarkowym

Michał Sotkiewicz, doradca integrowanej ochrony roślinPoprzedni artykułPrzygotowanie pola pod nasadzenia borówki
Następny artykułUstawa ws. pomoc przy zbiorach