Zalecenia PIORiN dotyczące eksportu owoców do FR
W dniu 23 kwietnia br. wpłynęło do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) o zaniepokojeniu faktem, że eksportowane z Polski produkty pochodzenia roślinnego nie spełniają norm Federacji Rosyjskiej. Niedługo na ten rynek eksportowane będą również owoce jagodowe, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na prowadzone obecnie zabiegi ochrony i nawożenia na tych plantacjach.

Kwestie wypełnienia rosyjskich wymagań eksportowych w zakresie fitosanitarnym oraz bezpieczeństwa żywności, w kontekście pozostałości środków ochrony roślin, są przedmiotem wspólnych dwustronnych kontaktów od 2005 r. Ostatnie rozmowy właściwych służb, dotyczące stwierdzanych nieprawidłowości, przeprowadzone zostały w listopadzie 2013 r. Niestety, szczegółowe informacje o zakwestionowanych przesyłkach nie są przekazywane stronie polskiej, co uniemożliwia szybkie reagowanie na stwierdzane nieprawidłowości oraz przeprowadzenie kontroli u podmiotów naruszających rosyjskie normy. 

Z uwagi na powyższe, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o ostrzejszych, niż obowiązujące w Unii Europejskiej, wymaganiach w eksporcie produktów pochodzenia roślinnego na rynek rosyjski, w szczególności w zakresie dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach. Informacje w tym zakresie zostały przekazane eksporterom na konferencji w dniu 28 listopada 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania szeroko omówione zostały zgłaszane przez stronę rosyjską nieprawidłowości w eksporcie oraz konieczne do wdrożenia działania, mające na celu ich wyeliminowanie. W związku z restrykcyjnymi wymaganiami rosyjskimi wydane zalecenia obejmowały m.in.: dbałość o spójność dokumentów eksportowych (fitosanitarnych i pozostałych: handlowych i transportowych itp.), wdrożenie przez producentów i eksporterów procedur kontroli wewnętrznej i powołania pełnomocników do spraw jakości, a także wykonywanie odpowiednich badań laboratoryjnych dotyczących bezpieczeństwa żywności. Szczegółowe wytyczne zostały przekazane zainteresowanym podmiotom również w formie indywidulanych pism, a ponadto zostały zamieszczone a następnie ponawiane, na stronie internetowej PIORiN. Przedmiotowe zalecenia były również przekazywane przez PIORiN producentom i eksporterom podczas wielu konferencji organizowanych w tym zakresie. 

Zobacz zalecenia Głównego Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla producentów i eksporterów związane z bezwzględnym przestrzeganiem wymagań Federacji Rosyjskiej i wydanych zaleceń

źródło: pirin.gov.pl

Poprzedni artykułBerryTech 2014 – tym razem w Szwecji
Następny artykułZato® chroni truskawki, porzeczki i agrest

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj