Tegoroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej (2-3 marca w Raszynie) obyło się już po raz 25 w historii organizacji. Było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i pozyskania nowej wiedzy o uprawie borówki. Nie obyło się też, od wyczerpujących rozmów o bieżących problemach z jakimi borykają się producenci borówki, ale też dyskusji na temat wyzwań w produkcji i handlu borówkami.

Osiągnięcia procentują

Stowarzyszeni Plantatorów Borówki Amerykańskiej im. Kazimierza Pliszki powstało w 1995 roku, jako organizacji skupiająca kilkunastu producentów borówki, wówczas owocu mało jeszcze znanego w Polsce. Wiedza o uprawie tego gatunku była ceniona i poszukiwana, a duży wkład w rozwój uprawy tego gatunku miał dr Kazimierz Pliszka z Katedry Sadownictwa SGGW w Warszawie. To za jego pośrednictwem do Polski trafiły kolejne odmiany borówki, upowszechniała się wiedza o jej uprawie, wdrażano na plantacje nowe techniki uprawy. Nic więc dziwnego, że po śmierci borówkowego mentora w 2008 roku, zmieniono nazwę organizacji na Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej im. Kazimierza Pliszki. Dziś SPBA skupia ponad 100 producentów borówki z Polski.

Członkowie SPBA obecni na tegorocznym XXV zjeździe

Zjazd był okazją do podsumowania działalności w roku 2018. Największym sukcesem zarządu i całego stowarzyszenia było uczestnictwo w tworzeniu założeń i sfinalizowanie prac legislacyjnych nad nową formą zatrudniania pracowników w gospodarstwach rolnych jaką jest „umowa o pomocy przy zbiorach” podpisana przez Prezydenta RP w dniu 18.05.2018. O ważności i jakości wypracowanych rozwiązań wypowiadał się Mariusz Miąsko Doktor Nauk Prawnych UJ (specjalność Prawo Pracy) w artykule na łamach jagodnika w dniu 18.05.18. Mówił m. in. :  „środowisko rolników musiało opracować nowy typ umowy na zatrudnienie pomocników. Zadania tego podjęły się głównie dwie wyśmienicie współpracujące ze sobą instytucje: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej. Ważne jest, że przedmiotowa umowa dedykowana jest nie tylko dla branży owoców jagodowych, ale także całej branży sadowniczej, producentów chmielu, tytoniu, ziół i roślin zielarskich”. Zaangażowanie w ten proces i jego efekty wpłynęło pozytywnie na postrzeganie roli  SPBA zarówno wśród innych organizacji „jagodowych”, które także aktywnie uczestniczyły w tych pracach, jak również w MRiRW. We współpracy z przedstawicielami innych organizacji i władz zaczynamy prace nad  uproszczeniem procedur, tak aby były jak najbardziej przyjazne dla rolników.

Wyzwań w uprawie borówki nie brakuje

Tematyka wykładów i walnego zgromadzenia skoncentrowana była na przyszłości. Ogromną szansą przed branżą borówkową jest trwały wzrost konsumpcji naszych znakomitych owoców. Walory smakowe, racjonalne argumenty prozdrowotne i rosnąca siła nabywcza konsumentów sprawiają, że coraz chętniej i coraz częściej sięgają oni po owoce borówki. Nieustannie nasze działania koncentrować się będą na zdobywaniu nowych i wiernych konsumentów borówek – argumentował Ireneusz Komorowski, prezes SPBA.

Ireneusz Komorowski, prezes SPBA

Przed plantatorami stają też ogromne wyzwania. Koncentrują się one w obszarach ekonomii, administracji i zmian klimatycznych. Dochodowość upraw borówki jest zagrożona. Niższe plony, spadające ceny, coraz trudniejszy rynek pracy, rosnąca biurokracja oraz wzrost presji chorób i szkodników powodują, że na wielu plantacjach coraz trudniej mówić o zyskowności. Dużym zagrożeniem jest też sytuacja geopolityczna. Istotna część naszych plonów trafia do Wielkiej Brytanii, dlatego obawiamy się Brexitu. Mogą pojawić się bariery administracyjne, celne i transportowe komplikujące dostawy i zwiększające ich koszt. Ponadto może nastąpić spadek siły nabywczej tamtejszego społeczeństwa, a to może zahamować wzrost spożycia owoców.
W odpowiedzi na te szanse i wyzwania członkowie SPBA w czasie walnego zgromadzenia uzgodnili, że działania Stowarzyszenia będą koncentrowały się na promocji konsumpcji owoców borówki. Dla zwiększenia swojej efektywności stowarzyszenie podejmować będzie współpracę z organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania. Konieczna jest także ciągła popularyzacja wiedzy o uprawie borówki wysokiej w sposób gwarantujący wysoką jakość owoców i bezpieczeństwo ich spożycia. O  tematach poszczególnych wykładów i ich treści będziemy informować w kolejnych publikacjach oraz w czasopiśmie JAGODNIK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here