Porzeczka czarna-Po zbiorze (BBCH 91-99)-Przeziernik porzeczkowiec

Calypso 480 SC (tiachlopryd 480 g w 1 1itrze środka) 5 dni (nie dotyczy) 0,2 l Zabieg wykonać na plantacjach gdzie szkodnik ten występował w dużym nasileniu i powtórzyć po około 10 dniach. Zabieg konieczny po zbiorze mechanicznym i licznej populacji przyszczarka porzeczkowca pędowego. Zabiegi niszczą również inne szkodniki zjadające liście oraz motyle przeziernika.
Miros 20 SP (mo), acetamipryd 14 dni 0,2 kg/ha
Mospilan 20 SP
(mo), acetamipryd
14 dni 0,2 kg/haZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here