Strona główna Nowocześnie i ekologicznie W Konferencji Ekologicznej udział wzięło ponad 100 plantatorów

W Konferencji Ekologicznej udział wzięło ponad 100 plantatorów

Podczas konferencji silne były akcenty historyczne i patriotyczne
Wystapienie dr inż. Jana Golby z Perma-Guard poświęcone było zapobieganiu szkodom przymrozkowym

Ostatnio popularne