Na platformie doświadczalnej w Belgii
Belgia jest krajem, gdzie od wielu lat bardzo intensywnie rozwija się uprawa warzyw. W tym niewielkim kraju uprawia się warzywa na powierzchni 43 tys. ha. Nic więc dziwnego, że właśnie tam umiejscowiona została platforma doświadczalna firmy BayerCrop Science. Służy ona do prowadzenia doświadczeń związanych z ochroną roślin a zarazem stanowi miejsce do ich prezentacji szerokiemu gronu producentów z całej Europy. Dotarła tam również grupa polskich producentów warzyw oraz dystrybutorów środków ochrony roślin w towarzystwie polskich przedstawicieli firmy BCS.

alt
Grupa polskich producentów podczas zwiedzania doświadczeń

W ostatnich dniach września firma BayerCrop Science (BCS) zorganizowała wyjazd szkoleniowy dla uczestników Forum Doradców Warzywniczych. Celem wyjazdu było zapoznanie się z prowadzanymi pracami doświadczalnymi na warzywnej platformie BCS w belgijskiej miejscowości Roosdaal. Wzorem lat ubiegłych producent środków ochrony roślin, zaprasza w to miejsce swoich klientów i niezależnych doradców oraz przedstawicieli prasy branżowej. Tym razem oprócz kolekcji 11 gatunków warzyw, na których są prowadzone doświadczenia z wykorzystaniem fungicydów i insektycydów, na jednym poletku 23 lipca 2015 posadzono truskawki odmiany 'Elsanta’. Rośliny sadzono z sadzonek frigo na podwyższonych zagonach o wysokości ok. 20 cm, okrytych biała folią. Celem doświadczenia było porównanie, różnych programów ochrony truskawki przed przędziorkiem chmielowcem i roztoczem truskawkowcem. Ponadto obserwowano również jak na poszczególnych kombinacjach występują dobroczynki z rodzaju Amblyseius. Trzecim istotnym celem doświadczenia było porównanie różnych technik wykonywania zabiegu, przy użyciu tego samego programu ochrony.

alt
Kwatera truskawek gdzie prowadzono doświadczenie związane ze zwalczaniem roztocza truskawkowca i przędziorków

Poletka doświadczalne były zlokalizowane w otwartym polu, na roślinach nie dokonywano sztucznej introdukcji (zakażenia) przędziorkiem chmielowcem. Tak jak na plantacjach towarowych w sąsiedztwie roślin biorących udział w doświadczeniu były zlokalizowane inne poletka na których rosły truskawki i maliny. Oprócz kombinacji kontrolnej na której nie były stosowane żadne akarycydy, w doświadczeniu założono 5 kombinacji na których ułożone różne programy ochrony truskawek przed przędziorkami. Wykonano zabiegi w trzech terminach 20 sierpnia był zastosowany pierwszy zabieg na każdej z kombinacji, 5 i 19 września kolejny. Widać iż program wykonania zabiegów przyjęty w doświadczeniu był bardzo intensywny. Wykonano trzy zabiegi w odstępach co 14 dni, aby efektywność przyjętego programu była na najwyższym poziomie. Podstawowym akarycydom zaproponowanym przez firmę BayerCrop Science, był Envidor 240 SC, który zawiera sub. akt. spirodiklofen 240 g w jednym litrze. Zarówno w Belgi jaki w Polsce preparat ten został zarejestrowany w pierwszej połowie 2015 roku do ochrony wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny i truskawki w dawce 0,4 l/ha. Wspomniany akarycydy jest koncentratem o działaniu kontaktowym na roślinie działa powierzchniowo. W doświadczeniu przędziorkowym na platformie BSC w Belgii, używane były też inne środki ochrony roślin. Z substancjami zarejestrowanymi do ochrony przed tym szkodnikiem w naszym kraju jaki produktami będącymi jeszcze w testach. Wyniki doświadczenia pokazują iż dobrze zaplanowany program ochrony truskawek daje dobrą skuteczność w zwalczaniu przędziorków na poziomie 90% skuteczności. Które trzeba rozpocząć odpowiednio wcześnie, zaraz po przekroczeniu progu ekonomicznego zagrożenia. Opóźnienie wykonania zabiegu, daje dużo gorsze efekty niż rozpoczęcie go w dobrym czasie. Na roślinach kontrolnych obserwowaną większą liczbę naturalnych drapieżców, było to spowodowane dużo większą liczbą samych szkodników, i tym samym większą ilością ‘’naturalnego pożywienia’’ dla dobroczynków. Ostatnim elementem w doświadczeniu ocenianym na belgijskim poletku było porównywanie różnych technik ochrony roślin. Ten sam program ochrony w tych samych terminach był stosowany na dwóch poletkach. Różnica polegała na tym iż na pierwszym do ochrony używano plecakowego spalinowego opryskiwacza z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP). Zaś na drugim poletku rośliny opryskiwano zwykłą belką polową z góry. Wyniki pokazują, że używając opryskiwacza z PSP można było zwiększyć efektywność zabiegu o 25 % względem opryku wykonywanego tradycjną belką polową. Dobre pokrycie roślin i dotarcie z cieczą roboczą pod spód liścia, jest niezwykle ważne gdy używany do ochrony przed przędziorkami preparatu o działaniu kontaktowym jakim jest Envidor 204 SC. Dlatego wykonie zabiegu opryskiwaczem z pomocniczym strumieniem powietrza dało o 25 % większą skuteczność niż używanie zwykłej belki i oprysku z góry – mówił Fredrik De Witte z Bayer Crop Science.

Podsumowując oglądane doświadczenie w zwalczaniu przędziorka chmielowca i roztocza truskwakowca w uprawie truskawek, można wyciąnąć dwa najważniejsze wnioski. Pierwszy to odpowiednio wcześnie rozpoczęta ochrona, oraz jej systematyczność pozwla zapobiec powstaniu dużej populacji szkodników, kiedy to już ich zwalczanie jest bardzo trudne. Drugi wniosek to taki, iż dobra technika wykonania samego zabiegu w bardzo duzym stopniu wpływa na końcowy efekt.

Już wkrótce zapraszamy na film, przedstawiający efektywność programów ochrony truskawek przed szkodnikami w Belgii.

Poprzedni artykułWsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Następny artykułKonferencja kamczacka w międzynarodowym gronie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj