Lider rynku wprowadza kolejne produkty
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Syngenta 4 lutego w Warszawie, dokonano podsumowania roku 2014, który w przypadku większości środków ochrony roślin związany był ze wzrostem sprzedaży. Mówiono również o nowych produktach jakie będą dostępne na rynku w 2015 roku.

Po raz ostatni w tego typu spotkaniu uczestniczył Michał Ciszak, dotychczasowy prezes zarządu firmy Syngenta, który z końcem lutego opuszcza spółkę. Jego funkcję będzie pełnił Marek Łuczak, dotychczas dyrektor sprzedaży na Polskę wschodnią. Z firmą Syngenta związany jest od 27 lat. Jak podkreślał Marek Łuczak rok 2014 był przełomowy dla Syngenta, ale zarazem trudny dla rolników ze względu na zawirowania pogodowe i ekonomiczne. Kilka nowych produktów jakie zostało wprowadzone zostało na rynek i pozwoliło uzyskać rekordową sprzedaż. Według niezależnych badań prowadzonych przez Kleffmann Syngenta w 2014 roku osiągnęła 18% udział w sprzedaży środków ochrony roślin, podobnie jak inna firma o podobnym profilu działalności. Dlatego jest to dla nas rok przełomowy, gdyż udało nam się osiągnąć to do czego dążyliśmy przez kilka ostatnich lat – podkreślał Marek Łuczak. W przypadku upraw polowych zbóż, kukurydzy i rzepaku w 2014 roku Syngenta osiągnęła poziom lidera z 20 % udziałem w sprzedaży środków ochrony roślin. W zbożach udział środków ochrony roślin wzrósł o 2% osiągając 19% wśród wszystkich dostawców. Pod względem dostaw fungicydów dla rzepaku produkty Syngenty stanowiły 25% udział w rynku, z 3% wzrostem w odniesieniu do ubiegłego roku. Syngenta pozostaje natomiast niekwestionowanym liderem rynku jako dostawca środków do ochrony kukurydzy (34% udział w rynku). W przypadku warzyw dynamika wzrostu udziału produktów jest bardzo różna i uzależniona od poszczególnych gatunków. Tu utrudnieniem jest duża różnorodność gatunkowa i trudności związane z rejestracją poszczególnych produktów. W tym zakresie pewnym ułatwieniem jest rejestracja niektórych ś.o.r w ramach zastosowań małoobszarowych. Takim przykładem jest fungicyd Scorpion 325 SC, zarejestrowany do ochrony wielu gatunków warzyw oraz truskawek.

Marek Łuczak z początkiem marca przejmie funkcję prezesa zarządu Syngenta

Nowe produkty wprowadzane na rynek w 2015 roku to m.in. Axial 50 EC, nowoczesny herbicyd przeznaczony do stosowania we wszystkich zbożach kłosowych, w którym substancja aktywna (pinoksaden) została połączona z bardzo skutecznym adiuwantem. Zupełną nowością jest z kolei Symetra 325 SC – nowy fungicyd do ochrony rzepaku w okresie okołokwitnieniowym. Zawiera on dwie substancje aktywne izopirazam i azoksystrobinę, co zapewnia z jednej strony bardzo długotrwały okres działania i wysoką skuteczność dzięki systemicznemu działaniu azoksystrobiny. W doświadczeniach prowadzonych w 2014 stwierdzono wyraźny wpływ stosowania Symetry 325 SC na wielkość plonu rzepaku, który był wyższy o 3-4 dt/ha w porównaniu do poletek chronionych programem porównawczym. Quilt Xcel 263,8 SE to z kolei nowy fungicyd do ochrony kukurydzy, oparty na dwóch substancjach aktywnych (azoksystrobina i propikonazol). Nowością jest też Carial Star 500 SC fungicyd do ochrony ziemniaków, cechujący się równoczesnym skutecznym działaniem w zwalczaniu zarówno zarazy ziemniaka jak również alternariozy.

Izabela Wawerek mówiła o zmianach prawnych dotyczących funkcjonowania rynku ś.o.r.

Izabela Wawerek dyrektor ds. korporacyjnych, przypomniała o zniesieniu obowiązku tłumaczenia dokumentacji dla ś.o.r. i substancji aktywnych na język polski. Ten zapis wprowadzony wraz nowelizacją ustawy o ochronie roślin z dniem o 8 marca 2013 roku skutecznie zablokował proces składania dokumentów związanych z rejestracją nowych środków ochrony roślin – mówiła I. Wawerek. Od 24 stycznia również przywrócono możliwość atestowania ś.o.r., dla których skończył się okres ważności (problem ten tak naprawdę dotyczy najczęściej dystrybutorów, u których niekiedy zalega niesprzedany w terminie produkt). Po uzyskaniu pozytywnej opinii będą mogły one być stosowane przez kolejne 12 miesięcy. Od sierpnia tego roku wprowadzona zostaje obowiązek oceny porównawczej ś.o.r. zawierających substancje kwalifikujące się do zastąpienia. Jest to dość kontrowersyjna lista, na która włączone zostały wiele substancji o negatywnym działaniu na układ hormonalny. Na liści tej znalazło się 71 substancji czynnych, co oznaczać by mogło, że około 300 produktów znajdujących się w obecnym rejestrze może być zagrożonych wycofaniem z rynku. Taką dodatkowej ocenie będą przechodziły wszystkie produkty wobec których będą rozpoczynane procedury rejestracyjne. Nie ma tu jednak pewnej harmonizacji działań na poziomie wszystkich krajów UE i w każdym kraju wyniki takiej oceny mogą być różne. Od 1 czerwca obowiązywać będą również nowe zasady dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Nowe prawodawstwo dotyczy również stosowania neonikootynidów, gdyż w tym roku mija okres czasowego wstrzymania niektórych produktów zawieranych substancje z tej grupy. Problemem całej branży jest coraz częstsze próby wprowadzania na rynek sfałszowanych ś.o.r.. W tym zakresie wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą proponowane zmiany dotyczące wprowadzania rozwiązań ułatwiających nadzór nad rynkiem ś.o.r. i zwalczanie podrabianych produktów.

Dorota Mazurek dyrektor marketingu Syngenta przedstawiła

Dorota Mazurek informowała o dodatkowych działaniach Syngenta i nowych program skierowanych do rolników

informacje o innowacyjnych rozwiązaniach Syngenta dla rolników. Jednym z takich projektów jest zapoczątkowany w ubiegłym roku, a rozwijany w 2015 projekt Stop omacnicy. Tak naprawdę funkcjonuje on od 20019 roku, i polega na odławianiu motyli omacnicy prosowianki na postawie czego można optymalnie wyznaczyć termin zabiegu przeciwko temu szkodnikowi. Rozwijany będzie nadal projekt akademii jęczmienia hybrydowego, w którym do tej pory 250 członków. W ich gronie w 2014 roku 40 uczestników mogło pochwalić plonem przewyższającym 10 t/ha. Również w 2014 w wielu krajach europejskich zapoczątkowany został program Fruit Quality Contract – w Polsce wprowadzany w odniesieniu do jabłek. Jego celem jest świadome sterowanie zabiegami ochrony, tak by je odpowiednie rozłożyć w czasie i ograniczyć poziom pozostałości w finalnych produktach – mówiła Dorota Mazurek.

Poprzedni artykułGospodarstwo pod kontrolą
Następny artykułFruit Logityca 2015

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj