Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin

komisja do spraw środków ochrony roślin, jagodnik.pl, opryskiwacz pelikan, bury, opryskiwacze dla truskawek

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, odbyło się 10. września w gmachu ministerstwa rolnictwa.

 Komisja działa w myśl przepisów art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) i pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiDo jej zadań należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag.

Do składu Komisji zostali powołani przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw rolnictwa – prof. dr hab. Marek Korbas;

2) ministra właściwego do spraw środowiska – dr inż. Radosław Kalinowski;

3) ministra właściwego do spraw zdrowia – dr Aleksandra Gliniewicz-Łabędź;

4) Krajowej Rady Izb Rolniczych – Katarzyna Szczepaniak;

5) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia – dr hab. Leszek Pazderski;

6) związków zawodowych rolników – prof. dr hab. Andrzej Radecki;

7) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo – dr hab. Paweł Chorbiński.

Kadencja Komisji do spraw środków ochrony roślin trwa 4 lata.

 

Źródło: minrol.gov.plZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here