Fertygacja maliny jesiennej – odmiana 'Polana’

Tak wygląda plantacja odmiany 'Polana' w drugim roku wzrostu

Efektywne nawożenie skutkuje polepszeniem witalności roślin, dobrej jakości owocami i wyższym plonem. W związku z projektem Malinowe Factory, w 2017 r. przeprowadzono ocenę programu fertygacyjnego opartego na nawozach Rasasol, ASX CaTS, ASX KTS w uprawie maliny jesiennej odmiany ‘Polana’.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na towarowej plantacji maliny powtarzającej w Karczmiskach koło Opola Lubelskiego (woj. lubelskie). Badaniami objęto odmianę ‘Polana’, której kwaterę posadzono wiosną 2001 r. w rozstawie 3,0 x 0,5 m.

W sezonie 2017 r. plantacja została zniszczona przez mrozy, które wystąpiły z 17 na 18 kwietnia. 19 kwietnia plantacja została wykoszona i przykryta agrowłókniną 23 g/m2. Włóknina została zdjęta 2 czerwca.

W sezonie 2017 r. plantacja była nawadniana kroplowo, co 7-14 dni (w zależności od warunków atmosferycznych), jednorazową dawką polewową około 24-30 m3. Maliny kwitły od 14.07. do 10.08. Zbiory rozpoczęto 12.08., a zakończono na początku września (19.09). Zbiory trwałyby co najmniej 2-3 tygodnie dłużej, gdyby od 12. września nie wystąpiły ciągłe opady. Program ochrony prowadzono według aktualnego programu ochrony maliny.

W doświadczeniu badano następujące kombinacje:

  1. kontrola – nawożenie posypowe (tab. 1)

  2. fertygacja (tab. 2)

Tabela 1. Wykonane nawożenie w kontroli na plantacji maliny odmiany ‘Polana’ w 2017r

Tabela 2. Wykonane nawożenie w kontroli na plantacji maliny odmiany ‘Polana’ w 2017r

Tabela 2. Program fertygacyjny Agrosimex w kwaterze maliny odmiany ‘Polana’ w 2017r.

.

Wyniki

  1. Sezon 2017 był sezonem nie sprzyjającym uprawie maliny odmian powtarzających owocowanie. Na uzyskane wyniki miały wpływ warunki meteorologiczne podczas zimy 2016/2017 oraz wiosny 2017. Zima w tym regionie rozpoczęła się wcześnie, a pierwsze spadki temperatury odnotowano już w październiku. Grudzień był chłodny, natomiast styczeń mroźny. Średnia temperatura w tym miesiącu wynosiła -5,1°C, a najniższą zanotowaną temperaturą było -22,0°C. Luty był cieplejszym miesiącem od stycznia. Zarówno w styczniu, jak i w lutym ujemnym temperaturom towarzyszyły silne wiatry osiągające w porywach 40 km/h. Wzmacniało to wpływ niskich temperatur na rośliny. W tych dwóch miesiącach utrzymywała się kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna. Na plantacjach na których pokrywa śnieżna była niewystarczająca, mogło dojść do uszkodzeń mrozowych systemu korzeniowego. Marzec był stosunkowo ciepły, z dodatnimi temperaturami zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Notowane sporadycznie przymrozki zazwyczaj nie przekraczały -3,0°C. Początek kwietnia natomiast zaskoczył dość wysokimi temperaturami jak na ten miesiąc. Przez kilka dni średnia temperatura powietrza przekraczała 10°C, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniosła 24°C. W związku z tym rozpoczęły się dynamiczne wschody młodych pędów. Druga połowa miesiąca przyniosła gwałtowne ochłodzenie. Od 15. do 21. kwietnia występowały przymrozki. Najwyższe spadki temperatury wyniosły -3,7°C (16/17.04.) i -4,1°C (20/21.04.). Ponadto przez cały tydzień występował mroźny wiatr, który w porywach osiągał 30 km/h. W tym czasie pędy malin miały wysokość około 10-15 cm. Dodatkowo po pierwszym przymrozku spadł niewielki śnieg potęgując uszkodzenia mrozowe pędów. Pierwsza połowa maja również była zimna. Średnia temperatura powietrza wyniosła 10,9°C. W nocy z 9. na 10. maja wystąpił przymrozek (-3,0°C). Pierwsze przymrozki zniszczyły prawie całkowicie jednoroczne pędy. Dlatego podjęto decyzję o skoszeniu plantacji po pierwszych mrozach. A następnie plantację przykryto w rzędach agrowłókniną.

  2. Zbiór malin w sezonie 2017 trwał miesiąc. Owoce zbierano 14 razy. Pod wpływem zastosowanego programu nawożenia plon wzrósł istotnie o prawie 17,9% oraz wzrosła wielkość owoców. Wielkość owoców różniła się istotnie w kilku terminach zbiorów i przez prawie cały miesiąc była wyższa niż w kombinacji kontrolnej. Wzrost plonu był wynikiem większej produktywności pędów (dłuższa część owocująca pędu), wyrośnięcia po szkodach mrozowych wiekszej liczby pędów na 1 mb rzędu, zawiązania większej liczby owoców na pędach oraz większych owoców.

  3. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych programów nawożenia na dynamikę dojrzewania owoców. Jednak owoce w programie fertygacyjnym dojrzewały nieco szybciej. Połowę zbiorów przekroczono w kombinacji fertygacyjnej 02.09., a w kontroli 2 dni później. Jednak pomimo szybszego dojrzewania owoców niezebrany plon szacunkowy w tej kombinacji był większy niż w kontroli.

  4. Zastosowany program fertygacyjny wpłynął istotnie na średnią zawartość ekstraktu za cały okres zbiorów. Więcej ekstratu zawierały owoce z kontroli.

  5. Zastosowany program fertygacyjny nie wpłynął istotnie na strukturę owoców. Jednak owoce z tej kombinacji były nieco odporniejsze na deformację mechaniczną w porównaniu do kontroli.

  6. Stwierdzono istotnie pozytywny wpływ badanego programu fertygacyjnego na trwałość owoców podczas przechowywania w chłodni zwykłej w temperaturze 8-10°C przez 4 dni (pierwszy termin obserwacji). Po 4 dobie przechowywania mniej owoców spleśniałych było w kombinacji fertygacyjnej.

  7. Nie stwierdzono istotnych różnic we wzroście między kombinacjami. Jednak pędy w kombinacji fertygacyjnej były nieco wyższe i miały nieznacznie dłuższą część owocującą pędu.

  8. Podsumowując można stwierdzić, że zastosowany program fertygacyjny wpłynął zdecydowanie pozytywnie na plonowanie oraz jakość owoców podczas zbioru i w trakcie przechowywania. Lepsze kondycja roślin po zastosowaniu programu może mieć wpływ następczy na lepsze przezimowanie roślin oraz plonowanie w przyszłym sezonie.

Tabela 3. Wysokość plonu maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Tabela 3. Wysokość plonu maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Tabela 4. Dynamika dojrzewania owoców odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. Lubelskie

Tabela 4. Dynamika dojrzewania owoców odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. Lubelskie

Tabela 5. Masa owoców maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. Lubelskie

Tabela 6. Masa owoców maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. Lubelskie

Tabela 6. Ocena struktury owoców maliny odmiany ‘Polana’ (w pełni zbiorów: 23.08. oraz 1.09.)

Tabela 6. Ocena struktury owoców maliny odmiany ‘Polana’ (w pełni zbiorów: 23.08. oraz 1.09.)

Tabela 7. Zawartość ekstraktu w owocach maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. Lubelskie

Tabela 7. Zawartość ekstraktu w owocach maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. Lubelskie

Tabela 8. Trwałość owoców maliny odmiany ‘Polana’ przechowywanych w chłodni zwykłej w temperaturze +8,0-10,0°C w pełni zbiorów w 2017 r. (zbiór 02.09.)

Tabela 8. Trwałość owoców maliny odmiany ‘Polana’ przechowywanych w chłodni zwykłej w temperaturze +8,0-10,0°C w pełni zbiorów w 2017 r. (zbiór 02.09.)

Tabela 9. Wzrost, intensywność kwitnienia (owocowania) oraz zdrowotność roślin maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Tabela 9. Wzrost, intensywność kwitnienia (owocowania) oraz zdrowotność roślin maliny odmiany ‘Polana’ w 2017 r. w Karczmiskach woj. lubelski

 ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here