Będzie nowa reprezentacja producentów jagody kamczackiej

W gronie naukowców, praktyków i szkółkarzy odbywało się 19 marca w Warszawie spotkanie poświęcone jagodzie kamczackiej.  Jego podstawowym celem było stworzenie i wstępne zaplanowanie działań organizacji, która może wpływać na przyszłość rynkową tego owocu, który jak powiedział Tadeusz Kusibab, szkółkarz z Krakowa, można określić „czarnym koniem na uwięzi”.

Spotkanie odbyło się w gronie największych producentów jagody kamczackiej w Polsce oraz naukowców z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Chcemy rozwijać nasze uprawy, ale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń jakie stoją przed uprawą jagody kamczackiej. Wiemy już, że będą je stanowić choroby i szkodniki dlatego liczymy tu na pomoc i wsparcie pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – podkreślał Tomasz Michalski. Priorytetem tworzonej organizacji będzie przede wszystkim rejestracja jagody kamczackiej jako produktu spożywczego w UE. Kolejne wyzwanie to produkcja jagody kamczackiej na świeży rynek, gdzie są plany oferowania jagody kamczackiej w sieciach handlowych zapakowanych systemie zgrzewanych opakowań. Oferowanie jagody kamczackiej jako owocu świeżego jest jedyną szansą na utrzymanie dotychczasowego poziomu cenowego – podkreślał Tomasz Michalski.  Równolegle konieczne jest prowadzenie działań promujących jagodę kamczacką wśród konsumentów i takie działania są również zaplanowane na najbliższe sezon.

Inicjatorem spotkania i jego prowadzącym był Tomasz Michalski

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciel odbiorców owoców przeznaczonych do mrożenia. Okazuje się że zainteresowanie owocami w formie mrożonej jest coraz większe, a firmy sprzedające mrożone owoce mają coraz więcej zapytań o jagodę kamczacką. W tym roku jedna z dużych firm skupujących owoce i warzywa do mrożenia planuje rozpocząć także skup owoców jagody kamczackiej do mrożenia, pod potrzeby odbiorców z Kanady i Japonii.

Stanisław Karol Dolata podkreślał, że dużo pracy wymaga jeszcze promocja, ale też istotne jest oferowanie owoców jagody kamczackiej we właściwej formie. Duża część owoców zbierana jest za wcześnie, przez co nie mają odpowiedniego smaku. Trzeba to zmienić poprzez oferowanie dobrej jakości owoców i pokazanie ich atutów konsumentom – mówił producent.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Po dyskusji i konsultacjach ustalono, że formą organizacji  będzie Stowarzyszenie na prawach spółki prawa handlowego.  Podstawowe cele jakie będzie realizować, to:

  • Rejestracja jagody kamczackiej jako produktu spożywczego w UE;
  • Promocja walorów jagody kamczackiej, upowszechnienia owocu wśród konsumentów;
  • Realizacja i koordynacja badań naukowo-wdrożeniowych dotyczących jagody kamczackiej;
  • Aktywne poszukiwanie odbiorców na owoce jagody kamczackiej;
  • Skup owoców jagody kamczackiej i wspólna sprzedaż;
  • Poszukiwanie sposobów na zagospodarowanie owoców.

Jagoda kamczacka jest stosunkowo nowym gatunkiem na rynku, dlatego wymaga jeszcze wiele pracy potrzebnej do tego by umocnić pozycję tego owocu na rynku. Tylko dzięki współdziałaniu i wspólnej pracy możliwe zapewnienie dobrej przyszłości dla owoców jagody kamczackiej. Takie są cele tworzonego Stowarzyszenia, które jako Jagodnik obejmujemy opieką medialną.