Uczestnicy spotkania w Zakrzewiu

Skaner glebowy i inne urzadzenia do badania gleby
Zbigniew Chołyk widzi konieczność wprowadzenia znaczących zmian w polityce państwa wobec sadownictwa


Ostatnio popularne