McCormick 4655 VRM bez kabiny

Maszyna z firmy Seppi M kruszy kamienie o średnicy nawet 40 cm ułatwiając przygotowanie kwatery pod założenie plantacji
Mulczet Agro Timh można wykorzystać do przygotowania kwaterr pod nasadzenia

Ostatnio popularne