O uprawie i nawożeniu roślin, cz. II

nawożenie, truskawka, malina, porzeczka, hydrożele, nawozy, Agravita, Insol, Insol ph, Insol Wap, OSDPodczas XV Jubileuszowego Zjazdu Katedr Uprawy i Żywienia Roślin Ogrodniczych (12-13 czerwca Suścu koło Tomaszowa Lubelskiego), przedstawione zostały m.in. możliwości wykorzystania geokompozytów w uprawie roślin, a przedstawiciele firm uczestniczących w konferencji przypomnieli o swojej ofercie produktowej.

Wykorzystanie geokompozytów

nawożenie, truskawka, malina, porzeczka, hydrożele, nawozy, Agravita, Insol, Insol ph, Insol Wap, OSD
Dr Marta Czaplicka –Pędzich z UP w Lublinie

Dr Marta Czaplicka –Pędzich z UP wLublinie, przedstawiła możliwości wykorzystania geokompozytów w uprawach ogrodniczych. Hydrożele to wielocząsteczkowe, częściowo uwodnione kopolimery często również nazywane jako geokompozyty lub agrożele. W rolnictwie zaczęto je wykorzystywać w latach 70-tych ub. roku, w celu ograniczenia ryzyka suszy i zmagazynowania wody w glebie, ograniczenie liczby podlewań i zwiększenie retencyjności gleb. Cząsteczki hydrożeli mogą zmieniać swoją objętość 10-1000 razy, a 1 g suchego żelu jest w stanie wchłonąć 400-1500 g wody. W ramach prowadzonych badań stwierdzono, że woda zawarta w cząsteczkach żelu jest łatwo dostępna dla roślin, i szybko może być z niego pobrana. Wymieszanie hydrożelu z glebą miało wpływ na zwiększenie zdolności magazynowania wody, poprawę właściwości wodno-powietrznych (choć wysoka dawka hydrożeli może wpływać na obniżanie się zawartości powietrza w glebie), poprawę właściwości fizykochemicznych i biologicznych, zmianę zagęszczenia i spulchniania gleby, zmniejszenie wypłukiwania nawozów i środków ochrony roślin z gleby. Przy równoczesnym podawaniu wody i nawozów, z gleby/podłoża zawierającej hydrożele składniki będą stopniowo udostępniane roślinom. Dodatek hydrożeli do gleby ma też pewne ograniczenia – pojawia się bowiem pytanie jak się ich później pozbyć z gleby. Dlatego stworzono geokompozyty, gdzie hydrożele zamknięte są przepuszczalną siatką. Ich dodatek do podłoża pozwala magazynować glebę w podłożach i mogą być one wykorzystywane wielokrotnie. Badania polowe prowadzone przez prelegentkę polegały na sprawdzeniu wpływu geokompozytów (zastosowanych w dwóch formach) na wzrost drzewek jabłoni. Geokopozyty wprowadzano do gleby na głębokość około 30 cm w momencie sadzenia drzewek układając je w sąsiedztwie systemu korzeniowego. Badania gleby pobieranej z głębokości 0-20 cm i 20-40 cm, potwierdziły, że zastosowanie geokompozytu miało wpływ na lepsze zatrzymywanie azotu w glebie formy amonowej i azotanowej, również potasu, magnezu i siarki  nie było wpływu na zatrzymywanie fosforu, przy czym stwierdzane były różnice uzależnione od formy zastosowanych geokompozytów. Większa zawartość składników mineralnych w glebie miała wpływ na wzrost ich zawartości w liściach, choć w przypadku niektórych składników jak Ca i Mg wyniki były niejednoznaczne.

Zastosowanie geokompozytu stanowi formę ograniczenia stresu wodnego roślin, a rodzaj i wielkość zastosowanych kostek geokompozytowych może mieć wpływ na zawartość składników pokarmowych w glebie i liściach, ale nie stwierdzono wpływu na plon owoców z badanych drzew. Zdaniem prelegentaki zastosowanie geokompozytów może mieć szczególne znaczenie przy uprawie roślin w pojemnikach (szkółki, rośliny ozdobne), jak również przy założeniach architektonicznych np. ogrodach dachowych. Praktyczne zastosowanie geokompozytów wymaga jednak jeszcze szeregu badań, i sprawdzenia chociażby jak będzie rozwijał się system korzeniowy roślin w glebach/podłożach do których wprowadza się geokompozyty i czy nie będą one kumulowały nadmiernych ilości składników pokarmowych.

Doniesienia z praktyki

nawożenie, truskawka, malina, porzeczka, hydrożele, nawozy, Agravita, Insol, Insol ph, Insol Wap, OSD, Albert Zwierzyński
Albert Zwierzyński, Osadkowski SA

Albert Zwierzyński specjalista ds. sadownictwa z firmy Osadkowski SA, mówił o działalności tego przedsiębiorstwa, które oferuje nie tylko środki do produkcji rolniczej, ale również szereg dodatkowych usług i rozwiązań finansowych dla rolników. Doradztwo realizowane jest również w zakresie uprawy truskawek, jak chociażby poprze działalność Grupy Truskawkowej prowadzonej wspólnie ze specjalistami z różnych dziedzin. Firma prowadzi również szereg badań wdrożeniowych wspólnie z naukowcami z różnych ośrodków naukowo-badawczych. A. Zwierzyński przypomniał również o dwóch ciekawych grupach produktów czyli nawozach o działaniu biostymulującym z hiszpańskiej firmy Bioiberica i wieloskładnikowych nawozach krystalicznych z grupy OSD polecanych do fertygacji i nawożenia dolistnego.

nawożenie, truskawka, malina, porzeczka, hydrożele, nawozy, Agravita, Insol, Insol ph, Insol Wap, OSD, Caldena
Daniel Skubij, Caldena

Daniel Skubij z firmy Caldena, mówił o nawozach jakie ta firma oferuje na polskim rynku pod marką Agravita (produkowane w USA). Dwa podstawowe produkty to nawozy dolistne Activ 48 wpływający przede wszystkim na wzrost wegetatywny roślin oraz Activ 70 – wpływający na fazę generatywną roślin (rozwój kwiatostanów, poprawa kiełkowania pyłku, poprawa wzrostu zawiązków). Nową grupą produktów są nawozy produkowane według technologii Fast Chelation Technology zawierające schelatowane mikroelementy (dostępne sa zarówno kompleksowe jak również zawierające pojedyncze mikroelementy). Agravita Activator to z kolei nowoczesny adiuwant, który poprawia przyczepność cieczy i jej przyleganie do powierzchni roślin, a tym samym zapewnia lepsze wchłanianie środków ochrony roślin przez rośliny.

Marek Skomra z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (wcześniej Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach), informowała o płynnych produktach nawozowych z tej firmy oferowanych pod marką Insol (aktualnie 26 produktów). Obecnie zmieniły się nie tylko opakowania tych nawozów ale również technologia ich produkcji – mówił Marek Skomra. Podzielone są one na kilka grup użytkowych pod względem przeznaczenia (typ uprawy) i funkcjonalności (pobudzenie wzrostu, funkcja ochronne, czy zmieniające odczyn podłoży). Nowym produktem firmy jest Insol Wap, który zawiera 14% Ca (na bazie mrówczanu wapnia) i mikroelementy, a nie zawierający azotu. Insol pH jest również ciekawym produktem do zakwaszania podłoży, a wiec polecanym dla wszystkich gatunków które wymagają niskiego odczynu podłoża (np. borówka wysoka, żurawina).

Poprzedni artykułŚwidośliwa – nowa książka do nabycia w e-sklepie jagodnika.pl
Następny artykułApel do producentów owoców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj