Jak wygląda sytuacja na lubelskich plantacjach malin? (cz. I)

Firma Agrosimex 3 marca zorganizowała w Poniatowej (woj. lubelskie) Regionalną Konferencję Malinową dla plantatorów. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła frekwencja – przybyło na nie ponad 250 osób. 

Oferta firmy BASF Polska

Kamil Kawęcki z firmy BASF

Jak informował Kamil Kawęcki (fot. 1) z firmy BASF, wartym uwagi herbicydem do zastosowania na plantacjach roślin jagodowych jest Stomp Aqua 455 CS (455 g/l pendymetaliny) dostępny od dwóch lat w nowej formulacji. Środek ten przeznaczony jest do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych przed wschodami. Stosuje się go wczesną wiosną, gdy rośliny są jeszcze w stanie spoczynku, na glebę wolną od chwastów, w dawce 3 l/ha. Formulacja CS powoduje, że produkt nie brudzi i nie zostawia żółtych przebarwień. Data ważności wynosi 4 lata.

Z kolei do ograniczania porażenia roślin przez wiele patogenów grzybowych warto sięgnąć po Signum 33 WG. Połączenie w nim dwóch substancji aktywnych piraklostrobiny i boskalidu wpływa na bardzo duże spektrum zwalczanych patogenów. Produkt silnie wiąże się z woskami kutykuli na roślinie. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Stosowany głównie przed zbiorami pozytywnie wpływa również na jakość owoców. Stosuje się go w dawce 1,8 kg/ha na szarą pleśń, od początku kwitnienia co 7 dni na przemian z produktami z innych grup np. Mythos 300 SC i Rovral Aquaflo 500 SC. Należy jednak pamiętać, że iprodion (substancja czynna preparatu Rovral Aquaflo) można stosować tylko do 5 czerwca. Signum 33 WG jest dobrym rozwiązaniem przeciwko rdzy maliny. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie, nie posiada jednak rejestracji do zwalczania tego patogena, ale strobiluryna zapobiega jego rozwojowi.

Jak tworzyć mieszaniny zbiornikowe?

Przedstawiciel firmy BASF przedstawił zasady, które należy przestrzegać podczas mieszania środków. Na początek do zbiornika wypełnionego do połowy objętości wodą dodaje się produkty stałe (WG, WP, SG, SP), następnie formulacje oparte na wodzie (SC, CS, SL) oraz formulacje emulsyjne i koncentraty (SE, EW, EO, EC, DC, ME). Adiuwanty należy dodawać na koniec po napełnieniu beczki do pełna. Należy jednak pamiętać, że każdy preparat najlepiej działa osobno.

Innowacyjność w odżywianiu malin

Krzysztof Zachaj z firmy Agrosimex

Krzysztof Zachaj (fot. 2) z firmy Agrosimex podkreślał ważną rolę wapnia w uprawie maliny. Rocznie może być stracone 300 kg wapnia z hektara, a w tym roku straty przekraczają nawet 350 kg. We wrześniu ubiegłego roku na Lubelszczyźnie spadło do 120 mm wody, co stanowi 175% średniej wieloletniej. W październiku spadło 100 mm, czyli 250% średniej wieloletniej. Podczas jesieni, czyli od września do listopada spadło ponad 300 mm wody, czyli 220% średniej wieloletniej. Wpłynęło to na gorsze przygotowanie roślin do zimy i większe straty składników pokarmowych, które zostały wypłukane w głąb gleby, poza zasięg systemu korzeniowego. Maliny w ciągu sezonu pobierają nawet 100 kg wapnia. W Polsce występują niedobory tego pierwiastka w glebie, dlatego należy systematycznie wykonywać analizy gleby. Jeżeli wystąpią niedobory wapnia – nie można go uzupełnić zabiegami dolistnymi.

ASX tiosiarczan wapnia i ASX tiosiarczan potasu mają duży wpływ na właściwości gleby. Pobierany przez rośliny jon tiosiarczanowy wpływa na lepszą absorpcję wody podczas suszy, lepsze podsiąkanie, lepszą strukturę gruzełkowatą i mniejsze straty azotu. Połączenie z RSM jest doskonałym rozwiązaniem, dlatego że wczesne zastosowanie RSM z tiosiarczanem wapnia zapobiega wypłukaniu jonów azotanowych, przez co azot jest zatrzymywany w glebie. Rośliny od razu z tego azotu korzystają. Jednocześnie jony opóźniają przemianę azotu mocznikowego z RSM, dlatego azot jest dłużej dostępny dla roślin. Stosując tiosiarczan wapnia, część wapnia przechodzi do kompleksu sorpcyjnego, wypierając z niego jony potasu, żelaza i manganu, które są silnie związane i przechodzą do roztworu glebowego. Tiosiarczan wapnia jest to nawóz płynny, a zawarty w nim wapń jest dostępny dla roślin w 100% od razu po zastosowaniu. Jony tiosiarczanowe są łatwo pobierane przez rośliny, więc zużywają one dużo mniej energii na pobieranie tych jonów. Jest to szczególnie istotne wczesną wiosną, kiedy system korzeniowy jest osłabiony i kiedy jest zimno. Tiosiarczan nie podnosi gwałtownie odczynu gleby. Dostarcza głównie wapń i siarkę. Tiosiarczan wapnia zwiększa zawartość witaminy C w owocach nawet o 30%.

Nowości w ochronie malin

Damian Czarnota z firmy Agrosimex

Damian Czarnota (fot. 3) z firmy Agrosimex przedstawił nowości w ochronie maliny. W tym roku istnieje możliwość ograniczenia uszkodzeń herbicydowych na roślinach za pomocą nowego adiuwanta doglebowego – Remix, który utrzymuje herbicyd w wierzchniej warstwie gleby i redukuje jego znoszenie. System korzeniowy maliny znajduje się na głębokości 20 – 25 cm, po zastosowaniu adiuwanta pestycyd utrzymuje się w glebie na głębokości do 5 cm czyli nie ma możliwości uszkodzenia systemu korzeniowego maliny. Dzięki temu wykorzystanie pestycydu będzie dużo skuteczniejsze. W tym roku będzie również dostępny nowy produkt SilNet do ograniczenia, przędziorków, mszyc, miodówek, larw miseczników i wciornastków. Stosuje się go w dawce 1–2 l na 1000 l wody. Produkt ma działanie mechaniczne. Zabiegów nie będzie można wykonywać przy dużym nasłonecznieniu i wysokich temperaturach. Ważne jest stosowanie akarycydów przed kwitnieniem, aby w trakcie zbiorów nie mieć problemów z przędziorkami. W trakcie kwitnienia rejestracje ma tylko Ortus 05 SC, a w trakcie zbiorów można stosować środki oparte na abamektynie oraz środki o działaniu mechanicznym.

Oferta firmy Arysta LifeScience Sp. z o.o.

O ofercie firmy Arysta informował Marian Buła (fot.6). Tegoroczną nowością jest wprowadzenia do sprzedaży preparatu Captan 80 WDG, dotyczy to zarówno nowej formulacji (WDG) jak i opakowania w jakim produkt będzie oferowany (prostokątne beczki). Nowoczesne, ekologiczne opakowanie, ze specjalnego kartonu o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, podlega w 100 % recyklingowi. Do każdej zakupionej beczki będzie dodawane 15 kg Captanu WDG w punkcie handlowym. Captan WDG jest podstawą dobrej ochrony, ponieważ nie występuje zjawisko odporności patogenów na tę substancję aktywną. Granulat doskonale się rozpuszcza, bezpośrednio w opryskiwaczu. Lekka mżawka nie przeszkadza w wykonaniu zabiegu.