Jagodnik 3/2013 – już w sprzedaży

jagodnik, czasopismo o uprawie truskawek, malin porzeczek, agrestuMajowo-czerwcowy numer Jagodnik obfituje w aktualne zagadnienie dotyczące uprawy roślin jagodowych – dotyczących zarówno najnowszych odmian, technologii uprawy, jak również bardzo ważnej w tym okresie ochrony chemicznej i nawożenia. Przygotowaliśmy dla Państwa również kilka tematów dotyczących opłacalności produkcji oraz trendów obserwowanych w uprawie truskawek, malin czy borówki wysokiej. Wszystko to na ponad 100 str. – zainteresowanych zapraszamy do prenumeraty (kliknij i zrób prenumeratę).

Przypominamy o możliwości zakupu poszczególnych egzemplarzy „Jagodnika” w wersji papierowej (w e-sklepie na stronach: www.jagodnik.pl) lub w wersji elektronicznej (www.kiosk24.pl lub na egazety.pl )

Precyzyjne nawożenie truskawki

nawożenie truskawek, uprawa truskawek,Opracowanie precyzyjnego harmonogramu nawożenia w uprawie truskawki wymaga uwzględnienia wielu czynników, z których najważniejsze to aktualna zasobność środowiska korzeniowego, specyficzne wymagania pokarmowe uprawianej odmiany oraz uwarunkowania stosowanej technologii. Tylko takie kompleksowe podejście do problemu odżywienia gwarantuje uzyskanie plonu oodpowiedniej wielkości, jakości i wartości biologicznej.

 

Szkolenia truskawkowe

Szkolenia zzakresu polowej uprawy truskawek, odbywające się 19 marca wCzerwińsku oraz 20 marca wKorycinie, zgromadziły łącznie prawie 300 plantatorów z tych truskawkowych regionów Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zarówno wystąpienia dotyczące nowych odmian czy technologii ich uprawy, jak również te związane zochrona roślin oraz nawożeniem.

 

Aktualne tendencje na rynku truskawek

Analizując produkcje truskawek w latach 2008-2012, łatwo zauważyć, ze wykazuje ona tendencje spadkowa. Trudno za to winić wyłącznie niesprzyjającą pogodę, bo wtakim razie musiałaby ona zroku na rok się pogarszać. Wyjątkiem był rok 2012, kiedy to znaczna cześć roślin na plantacjach całkowicie przemarzła, co znacznie obniżyło wielkość ubiegłorocznej produkcji. Szukając innych przyczyn opisanego stanu rzeczy, warto wziąć pod uwagę również zmieniające się przeznaczenie owoców i ekonomiczne uwarunkowania tego zjawiska.

 

Choroby odglebowe

Wertycylioza, choroby odglebowe truskawek, ochrona truskawek

Wśród chorób odglebowych truskawki do najgroźniejszych należą:, których sprawcami są organizmy grzybopodobne z rodzaju Phytophthora spp.

Powtarzające owocowanie

san andreas, odmiany truskawek powtarzające owocowanieUprawa truskawek powtarzających owocowanie, za sprawa coraz ciekawszych odmian oraz stosunkowo dobrze dopracowanej technologii, w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Wybierając bardzo plenne odmiany i uprawiające je w różnego rodzaju substratach pod osłonami, można uzyskać plony przekraczające 1 kg owoców z rośliny.

 


Kurs na nowe technologie

uprawa truskawek w tunelach, tunele dla truskawekWśród producentów truskawek są tacy, którzy ciągle rozwijają imodernizują swoje gospodarstwa, wdrażają do uprawy nowe odmiany itechnologie. Zdaniem Rafała Popławskiego z miejscowości Wychódzc koło Czerwińska nad Wisła, jest to konieczne by produkować owoce coraz lepszej jakości, jakich obecnie wymagają odbiorcy. W jego gospodarstwie co roku testuje się nowe odmiany, a truskawki uprawia w rożnych technologiach – na podwyższonych zagonach, wtunelach ipod płaskimi przykryciami. Od kilku lat rozwijana jest tu również uprawa odmian truskawek powtarzających owocowanie.

 

Polski rynek malin i przetworów

Polska oraz Serbia zajmowały wlatach 2007-2011 trzecie miejsce w światowych zbiorach malin (zudziałem ok. 17%). Większymi producentami były jedynie Rosja iChile. Udział Polski wzbiorach malin wUE wynosił w tym okresie aż 61%. Jesteśmy największym wUE producentem malin mrożonych oraz zagęszczonych soków malinowych. Polska, obok Hiszpanii, dominuje wunijnym imporcie malin świeżych. Dostawy zHiszpanii obejmują niemal wyłącznie owoce deserowe, amaliny zPolski przeznaczone są do dalszego przetwórstwa wkrajach będących ichodbiorcami zUE.

 

W Kraśniku w nowej formie

Tegoroczna już IX Konferencja Sadownicza zorganizowana została 22-23 lutego w Kraśniku pod hasłem „Trendy w uprawie gatunków jagodowych i pestkowych”. Wyjątkowa, dwudniowa forma konferencji oraz nowe miejsce sprawdziły się i w podobny sposób maja się odbywać kolejne edycje tego sadowniczego seminarium. Tym samym kraśnickie spotkania nabierają znaczenia, jeśli chodzi o przekazywanie nowoczesnej wiedzy dotyczącej uprawy roślin jagodowych, z których produkcji zresztą słynie ten region.

 

Przędziorki na malinach – zwalczanie w sezonie 2013

Wuprawie malin, bez względu na odmianę i termin zbioru (czerwiec czy sierpień), duże znaczenie mogą mieć przędziorki, głównie przędziorek chmielowiec, alokalnie przędziorek malinowiec. Problem ztymi szkodnikami wostatnich latach narastał, gdyż nie było możliwości ich zwalczania. Wsezonie 2013 sytuacja nieco się poprawiła, wiec warto przypomnieć o szkodliwości tych roztoczy na malinie i nowych możliwościach ich ograniczania.

 

Programy i modele chorobowe dla szarej pleśni

stacje meteo, stacje meteo w malinach, szara pleśń w malinachSzara pleśń to jedna z najpowszechniejszych i najpoważniejszych chorób maliny na świecie. Gnicie owoców możne występować przed zbiorem, ale największe straty wywołuje po zbiorze, skracając okres obrotu świeżymi owocami malin i ograniczając ich sprzedaż na odległe rynki. Patogen, oprócz owoców, poraża pędy maliny powodując ich zamieranie oraz kwiaty, a w warunkach wysokiej wilgotności także liście.

 

Pierwsza konferencja borówkowa (cz. I)

konferencja borówkowa, uprawa borówki, fertygacja borówki, nawożenie borówkiKonferencja Borówkowa 2013 zorganizowana została 15 marca wMichałowicach koło Warszawy przez firmę Hortus Media (wydawce portalu jagodnik.pl iwspółwydawce czasopisma „Jagodnik”) oraz Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej (SPBA). Już podczas przygotowań widoczne było duże zainteresowanie tym spotkaniem izracji ograniczonej liczby miejsc, niestety nie wszyscy chętni mogli wnim uczestniczyć.

 

Specjalizacja borówka

Produkcja krzewów borówki wysokiej stała się w ostatnich kilku latach specjalnością szkółki „Złota Jagoda”, którą prowadzą Renata i Krzysztof Botulowie w Złotej koło Rawy Mazowieckiej. O tym, ze skupienie się na produkcji tylko jednego gatunku roślin pozwala na ciągły rozwój, świadczy przykład tego gospodarstwa, które produkowane krzewy sprzedaje nawet do tak odległych krajów, jak Korea Południowa.

 

Wespół w zespół”, czyli jagodowa kampania

Polska jest niewątpliwym liderem w produkcji owoców jagodowych, nie tylko w skali europejskiej, ale i światowej. I choć produkujemy dużo, to niewiele zjadamy świeżych owoców jagodowych, których zdecydowana większość (z wyjątkiem borówki wysokiej) zagospodarowuje przemysł przetwórczy. Jest szansa, by sytuacje te zmienić i zwiększyć konsumpcje świeżych owoców jagodowych w Polsce, a także w innych europejskich krajach. Taki jest cel projektu zatytułowanego „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej (SPBA). Na czym polega i czemu ma służyć ta kampania – opowiada prezes tej organizacji Ireneusz Komorowski.

 

Zwalczanie chwastów na plantacjach

zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów porzeczkiOd 1 stycznia 2014 roku we wszystkich towarowych gospodarstwach rolnych, w tym także sadowniczych na terenie Unii Europejskiej należny wprowadzić integrowana ochronę roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Wdrożenie tego systemu nie nakłada nowych obowiązków na właścicieli plantacji krzewów jagodowych i nie wymusza zmian w ochronie przed chwastami, jeśli była ona prowadzona racjonalnie i zgodnie z zaleceniami. Nowość we wprowadzanym systemie polega na jasnym sformułowaniu zasady, że stosowanie chemicznych środków chwastobójczych nie możne być jedynym sposobem regulowania zachwaszczenia.

 

Co niszczy pędy porzeczek?

co niszczy pędy porzeczek, przeziernik porzeczkowiec,  W poprzednim artykule („Jagodnik” 2/2013) przedstawiono biologię i możliwości zwalczania pryszczarka porzeczkowiaka liściowego i pryszczarka porzeczkowiaka kwiatowego. Poniżej Autorzy omawiają problemy stwarzane przez pryszczarka porzeczkowca pędowego i jego wspólne zwalczanie z przeziernikiem porzeczkowcem.

 

Ochrona roślin – bez skażeń miejscowych

Podczas przygotowania cieczy roboczej i mycia opryskiwacza po wykonanych zabiegach istnieje duże ryzyko skażeń miejscowych. Tymczasem od lat w Europie i na świecie istnieje szereg rozwiązań, które pozwalają temu przeciwdziałać. Mówiono o tym 16 kwietnia podczas warsztatów pod hasłem „Bezpieczna neutralizacja pozostałości skażonych środkami ochrony roślin”. Organizatorem szkolenia był IO w Skierniewicach, a prowadził je dr Grzegorz Doruchowski.

 

Mała muszka – ogromne zagrożenie

muszka drosophila, Drosophila suzukii (Spotted Wing Drosophila, SWD) to szkodnik, który wywodzi się zAzji, a obecnie rozprzestrzenił się na całym świecie. Wroku 2008 dotarł do południowej Europy, a w sierpniu 2012 r. pierwsze osobniki wykryto wWielkiej Brytanii. Badaniami nad tym szkodnikiem zajęła Horticultural Development Company (HDC). Ta działająca wWielkiej Brytanii pozarządowa organizacja, prowadząca badania związane zrozwojem rolnictwa, w tym ogrodnictwa, przy współpracy zkilkoma innymi jednostkami stworzyła specjalna grupę roboczą, która pracuje nad problemem zSWD na terenie Wysp Brytyjskich.

 

Opryskiwacze dla jagodowych (cz. I). Uprawy płaskie

Rosnące wymagania dotyczące techniki ochrony roślin pociągają za sobą konieczność posiadania nowoczesnych, sprawnych opryskiwaczy. Maszyny te należy dostosowywać nie tyko do uprawianego gatunku, ale również do technologii, wjakiej jest uprawiany. Ważną role odgrywa także wielkość areału, na którym produkuje się owoce – zarówno wpolu, jak ipod osłonami. Wprzypadku płaskiej uprawy roślin jagodowych (truskawki, poziomki) najlepiej sprawdzają się konstrukcje z systemem kierowania strumienia cieczy roboczej lub urządzenia wyposażone wpomocniczy strumień powietrza (PSP).

 

Pracownicy sezonowi

W Kodeksie pracy ani w żadnej innej ustawie dotychczas nie zdefiniowano pojęcia „pracy sezonowej” jak również nie sprecyzowano pojęcia „pracownik sezonowy”, Sad Najwyższy przyjął, że określenie „praca sezonowa” oznacza prace wykonywane przez część roku związane z określonym sezonem, tj. z właściwą pora roku. Pracownikiem sezonowym możne być każda osoba, która może zostać pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a zatem osoba, która ukończyła 18 lat, oraz na warunkach zatrudnienia młodocianych określonych w dziale dziewiątym – również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

 

Nowe odmiany i technologie uprawy z Karlsruhe

W pierwszej części relacji zTargów Truskawkowo-Szparagowych odbywających się w Karlsruhe (czyt. „Jagodnik” 1/2013) przedstawiłem informacje na temat interesujących maszyn, które podczas nich zaprezentowano. Poniżej opisuje kolejne nowości, tym razem dotyczące odmian truskawek oraz technologii uprawy, prezentowane podczas tej zajmującej 16 000 m2 wystawy. Targowe statystyki informują, ze prawie 60% odwiedzających wystawę przyjeżdża właśnie po nowe pomysły, które będą mogli wdrożyć wswoich gospodarstwach.

 

Borówka brusznica (cz. I)

Borówka brusznica, zwana borówką, występuje w lasach półkuli północnej na siedliskach mniej żyznych i mniej wilgotnych niż te charakterystyczne dla borówki czernicy, nazywanej jagoda leśną. W niektórych krajach owoce borówki brusznicy pozyskuje się głównie z naturalnych stanowisk leśnych. Gdzie indziej sadzi się te rośliny na plantacjach towarowych. Również w Polsce możliwa jest taka uprawa.

 

Jak pozyskać pracownika?

Wczasie zbiorów wgospodarstwach produkujących owoce jagodowe potrzebna jest dyza liczba pracowników. Dlatego przy planowaniu inwestycji w gospodarstwach, konieczne staje się wzięcie pod uwagę inwestycji pomocniczych, związanych z zakwaterowaniem pracowników. Obecnie okazuje się to tak samo ważne, jak reszta infrastruktury gospodarstwa…

Poprzedni artykułW Czerwińsku zaczynają się zbiory truskawek
Następny artykułSzara pleśń atakuje!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj