Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

62. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych – „Ochrona roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład”

2022-02-03 , 09:00 16:00

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję organizowaną w formule hybrydowej. Sesja stacjonarna odbędzie się w Gmachu Głównym IO-PIB przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach, sala konferencyjna 233 (liczba miejsc ograniczona). W sesji online będzie mógł uczestniczyć każdy chętny. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 24 stycznia 2022 r. na adres e-mail mgr Eweliny Szczechowicz z Zakładu Upowszechniania i Promocji IO-PIB: Ewelina.Szczechowicz@inhort.pl. Zarejestrowany uczestnik drogą elektroniczną otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na pół godziny przed rozpoczęciem dostanie link pozwalający na dołączenie do konferencji i do dyskusji na czacie oraz link umożliwiający obejrzenie posterów i pobranie streszczeń wystąpień w formacie pdf. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Bieżące komunikaty dotyczące konferencji będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.inhort.pl

P R O G R A M

9.00-10.00 Rejestracja


10.00-10.05 Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników konferencji − prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor IO-PIB


10.05-10.40 Wystąpienia zaproszonych Gości


10.40-10.55 „Założenia strategii Europejski Zielony Ład w zakresie ochrony roślin – jak możemy je realizować?” − prof. dr hab. Joanna Puławska


10.55-11.10 „Prognozowane zmiany w ochronie roślin przed szkodnikami” − dr inż. Małgorzata Sekrecka


11.10-11.25 „Najważniejsze problemy w ochronie sadów drzew pestkowych przed chorobami – możliwości zastosowania metod niechemicznych” − dr inż. Agata Broniarek-Niemiec, dr Monika Kałużna, dr Tadeusz Malinowski


11.25-11.40 „Możliwości ochrony jabłoni i grusz przed najważniejszymi chorobami w warunkach ograniczenia asortymentu fungicydów” − dr inż. Sylwester Masny, dr Artur Mikiciński, dr Hubert Głos


11.40-11.55 „Pozostałości środków ochrony roślin w owocach w świetle badań monitoringowych w polskich sadach i na plantacjach w 2021 roku” − dr Artur Miszczak


11.55-12.10 „Herbicydy do regulacji zachwaszczenia w sadach i jagodnikach” − dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO


12.10-12.25 Dyskusja


12.25-12.40 Przerwa


12.40-12.55 „Nowe zagrożenia chorobowe upraw roślin jagodowych” − mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr Monika Kałużna


12.55-13.10 „Możliwości ograniczania stosowania fungicydów na plantacjach roślin jagodowych” – mgr Anna Poniatowska, mgr Monika Michalecka


13.10-13.25 „Zagrożenie upraw truskawki przez nicienie i strategia ich zwalczania” − dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, mgr Dawid Kozacki, dr inż. hab. Andrzej Skwiercz


13.25-13.40 „Czy w sadzie jabłoniowym zarządzanie glebą w sposób agroekologiczny jest możliwe?” − dr hab. Eligio Malusa, prof. IO, dr Małgorzata Tartanus, dr Joanna Golian, dr Ewa Furmańczyk


13.40-13.55 „Dezorientacja feromonowa w zwalczaniu owocówki i zwójek w sadach jabłoniowych” − mgr Damian Gorzka


14.55-14.10 „Bawełnica korówka uciążliwym szkodnikiem sadów jabłoniowych” − dr Michał Hołdaj.


14.10-14.25 „Ochrona gruszy przed miodówką gruszową plamistą (Cacopsylla pyri) przy
ograniczeniu stosowania chemicznych insektycydów” − dr Wojciech Warabieda, dr inż. Małgorzata Sekrecka, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO


14.25-14.40 „Choroby wirusowe i fitoplazmatyczne na plantacjach maliny i jeżyny” − dr hab. Cieślińska, prof. IO


14.40-14.55 „Agroekologiczne podejście do zwalczania nasionnic w sadach wiśniowych
i na plantacjach roślin jagodowych” − dr Małgorzata Tartanus, dr hab. Eligio Malusa, prof. IO, mgr Wojciech Piotrowski


14.55-15.10 „Zero zanieczyszczeń pestycydowych – wyzwania i możliwości technologiczne polskich sadowników” − dr hab. Grzegorz Doruchowski


15.10-15.25 „Jak sobie radzić z muszką plamoskrzydłą (Drosophila suzukii)?” − mgr Wojciech Piotrowski


15.25-15.45 Dyskusja i zakończenie konferencji


nr plakatu: Sesja posterowa

  1. „Nowa metoda wykrywania utajonych infekcji jabłek powodowanych przez
    grzyby z rodzaju Neofabraea i Monilinia” − mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, prof. dr hab. Joanna Puławska
  2. „Wykorzystanie pochodnych kwasu salicylowego do indukcji odporności jabłoni przed zarazą ogniową” − dr Artur Mikiciński, dr Danuta Wójcik, mgr Maciej Spychalski, dr Rafał Kukawka, dr hab. inż. Marcin Śmiglak, prof. dr hab. Joanna Puławska
  3. „Brązowa plamistość gruszy (Stemphylium vesicarium) – nowe zagrożenie w polskich sadach” − mgr Hubert Głos, dr Hanna Bryk, mgr Monika Michalecka, prof. dr hab. Joanna Puławska.
  4. „Diaporthe eres jako sprawca nowej choroby jabłek w okresie przechowywania” − mgr Hubert Głos, dr Hanna Bryk, mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, prof. dr hab. Joanna Puławska.
  5. „Charakterystyka izolatów wirusa pstrości liści maliny (Raspberry leaf mottle virus, RLMV)” − dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
  6. „Rak bakteryjny i inne bakteriozy borówki wysokiej – obecna sytuacja w szkółkach i na plantacjach” − dr Monika Kałużna