Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich

Konferencja pt. Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich zgromadziła blisko 300 słuchaczyW ubiegłym tygodniu (7-8 grudnia) odbywały się targi Best Berries oraz Producentów Marek Własnych Private Label Show , których organizatorami były Targi Lublin. Pierwszego dnia targów odbywała się konferencja pt: Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich, której organizatorem była firma Yara Poland. Wydarzenie to przyciągnęło około 300 producentów, którzy mogli zapoznać się z nowościami z zakresu nawożenia nie tylko malin, ale również truskawek i borówek.

Stan odżywienia malin oraz innych gatunków jagodowych w minionym sezonie – obserwacje oraz wnioski przedstawił dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Stan odżywienia malin oraz innych gatunków jagodowych w minionym sezonie – obserwacje oraz wnioski – omówił dr Andrzej Grenda z firmy Yara Poland. Sporo przedstawionych informacji dotyczyło nowych rozwiązań testowanych przez firmę Yara w ramach projektu Malinowe Factory, a dotyczących stosowania takich produktów jak YaraVita STOPIT oraz YaraVita Thiotrac, które to produkty miały pozytywny wpływ nie tylko na jakość owoców ale również na zdrowotność roślin.

Znaczenie wapnia i azotu w uprawie owoców miękkich omówił Tore Frogner, Yara Crop Nutrition, Norwegia

Znaczenie wapnia i azotu w uprawie owoców miękkich było tematem wystąpienia Tore Frogner z Yara Crop Nutrition z Norwegii. Prelegent zwracał uwagę m.in. na wyznaczenie optymalnych terminów podawania wapnia roślinom, gdyż to właśnie od czasu podawania wapnia oraz jego formy, zarówno rośliny jak i owoce będą optymalnie zaopatrzone w ten ważny dla nich pierwiastek. W przypadku azotu zwracał uwagę nie tylko na dawkę, ale również formę podawanego składnika.

 

Zabiegi poprawiające odporność mechaniczną oraz „shelf life” owoców maliny deserowej omówił dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zabiegi poprawiające odporność mechaniczną oraz „shelf life” owoców maliny deserowej były tematem prelekcji dr hab. Zbigniewa Jarosza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Trwałość owoców jest ściśle powiązana z nawożeniem wapniem, jeśli uda się właściwie zaaplikować roślinie wapń, który trafi do owocu wówczas można mówić o sukcesie, Nie ma się co bać zastosowania chlorku wapnia czy siarki oraz krzemu. Podstawą nawożenia wapniem jak też innymi składnikami jest nawożenie doglebowe, inne, dolistne formy dokarmiania to tylko uzupełnienie – informował dr Z. Jarosz. Zachęcał również do skorzystania z doradztwa oferowanego w ramach uruchamianego od 2018 roku projektu o nazwie „Doradca Jagodowy”.

Uprawa malin jesiennych na zbiór podwójny w warunkach Wielkiej Brytanii była tematem prezentacji Mike Stoker, Yara UK, Wielka Brytania

Uprawa malin jesiennych na zbiór podwójny w warunkach Wielkiej Brytanii była tematem wystąpienia Mike Stokera z Yara UK z Wielkiej Brytanii. Jak informował prelegent w Wielkiej Brytanii na znaczeniu zyskuje uprawa malin na podwójny zbiór, pod którą przeznaczone jest już około 20% areału zajmowanego przez maliny. W tej uprawie dominującą odmianą jest Driscoll’s Marawilla, która w tej technologii pozwala uzyskać plony rzędy 35-40 t/ha. Zwracał również uwagę na właściwie nawożenie malin w tej technologii, gdzie bardzo ważne jest określenie poziomu azotu oraz jego formy, którego niewłaściwe podanie, szczególnie w uprawie malin na zbiór podwójny, może negatywnie wpływać na jakość owoców.

Odmiana jako czynnik różnicujący żywienie malin to temat wystąpienia dr Pawła Krawca, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Odmiana jako czynnik różnicujący żywienie malin była tematem prelekcji dr Pawła Krawca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jak informował prelegent, zmiany w systemie uprawy odmian powtarzających owocowanie, takie jak nawadnianie czy fertygacja mają pozytywny wpływ na plonowanie i jakość owoców, co potwierdzały wyniki doświadczeń realizowanych z produktami firmy Yara. Zmiana technologii wymusza jednak na producentach większą dbałość o zastosowanie właściwych programów ochrony. W ramach projektu Malinowe Factory, gdzie testowane jest kilkanaście odmian maliny uwidoczniły się także znaczne różnice jeśli chodzi o optymalne poziomy nawożenie tego gatunku. Rosnące plony, głównie w uprawach tunelowych, wymagają także uwzględnienia tego w bilansie nawozowym i znacznego zwiększenia ilości podawanych składników odżywczych. Nie ma uniwersalnego nawożenia, nawożenie to system wypadkowy wynikający z systemu uprawy oraz zakładanego plonu. Analiza gleby to podstawa, a analiza składu chemicznego materiału roślinnego w trakcie uprawy oraz roztworu glebowego pozwala nam na bieżąco wprowadzać korekty w ilości podawanych składników – informował dr P. Krawiec.

Szczegółową relację z tej konferencji będzie można przeczytać w czasopiśmie „Jagodnik”.

Poprzedni artykułBest Berries 2018 w Lublinie (fotogaleria)
Następny artykułUprawa truskawek w Maroku