IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa i wstępne szacunki zbiorów

Konferencja porzeczkowa, czarna porzeczka, IBANajwiększa w historii dotychczasowych konferencji IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Porzeczki Czarnej, ang. Internatinal Blackcurrant Association – IBA) już IV międzynarodowa konferencja porzeczkowa rozpoczęła się 2 czerwca w Białowieży i potrwa do 6 czerwca. Przybyło na nią przeszło 250 osób z 22 krajów, by zgłębiać wiedzę związaną z uprawą czarnych porzeczek i poszukiwać rozwiązań dotychczasowych problemów.

IBA,

Organizatorami tegorocznej już 4 konferencji porzeczkowej były organizacje IBA, Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat honorowy nad tym spotkaniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Związek Sadowników RP.


Członkami IBA są przede wszystkim producenci czarnych porzeczek, ale również inne podmioty związane z produkcją tych owoców. Naszym celem jest wymiana doświadczeń, ale również stabilizacja rynku czarnych porzeczek na całym świecie – mówił Dirk Herdieckerhoff z Niemiec, nowo wybrany przewodniczący IBA podczas konferencji prasowej jaka odbyła się 3 czerwca. IBA jest organizacją o światowym zasięgu, ale to właśnie państwa Europejskie są głównymi jej członkami. Powstała w 2008 roku, ale tak naprawdę nieformalne spotkania jej członków odbywały się od 1996 roku. Jak podkreślał Sven Jansen dotychczasowy przewodniczący IBA, obecnym problem organizacji i całej chyba branży zajmującej się czarnymi porzeczkami jest ustabilizowanie podaży i popytu. Można to uczynić poprzez szereg działań jak chociażby oferowanie nowych produktów jakie można by wprowadzić na rynek. Głównym takim produktem były soki i nektary z czarnych porzeczek, ale ich spożycie podobnie jak i innych soków spada. Dlatego trzeba szukać innych alternatywnych produktów, jak chociażby napojów energetycznych których spożycie z roku na rok wzrasta. Warto również poszukiwać nowych rynków zbytu – dla Polski takim rynkiem jest Rosja.

IBA, czarna porzeczka
W trakcie konferencji prasowej

Zdaniem Stanisława Trzonkowskiego plantatora czarnych porzeczek oraz członka zarządu KSPCP, to niepoprawne prognozy zbioru tych owoców powodują często duże perturbacje rynkowe i huśtawki cenowe. Szansą na uregulowanie tego byłyby na pewno długoletnie umowy kontraktacyjne zawierane pomiędzy producentami i przetwórcami, ale póki co jest to jeszcze rzadkość w polskich realiach.

Ważnym punktem konferencji było przedstawienie prognoz tegorocznych zbiorów czarnych porzeczek w poszczególnych krajach członkowskich IBA. Sponsorem tych prognoz była firma Weremczuk. Z danych przedstawionych przez przedstawicieli poszczególnych krajów wynika, że zbiory czarnych porzeczek będą niższe w porównaniu do ubiegłego roku. Również w Polsce według opinii Piotra Baryły, wiceprezesa KSPCP w zależności od regiony Polski należy się spodziewać zbiorów niższych o 20-40% względem ubiegłego roku. Przyczyniły się do tego przede wszystkim majowe przymrozki i gradobicia jakie już nawiedzały wile regionów naszego kraju. W niektórych (na przykład w województwie łódzkim) straty z tego powodu są szacowane nawet na 95%. Nie potrafimy jeszcze jednak dokonać ostatecznej oceny zbiorów – powiedział P. Baryła.

Przedstawiciel Danii informował o tym, że na skutek ubiegłorocznej suszy w tym roku było w ich kraju słabe było kwitnienie (30-70%), dwukrotnie wystąpiły przymrozki, dlatego przewidywane plony nie są wysokie i mogą wynieść około 7000 ton.

W Estonii zbiory w tym roku szacowane są na poziomie podobny jak w minionym roku (157 ton), co jest skutkiem srogiej zimy oraz długiej i zimnej wiosny z lokalnymi przymrozkami w niektórych regionach tego kraju.

Dla Francji będzie to raczej sprzyjający sezon i produkcja szacowna jest na 8000 ton. Przedstawiciel z Francji odniósł się do sytuacji jaka dotyczy rynku czarnych porzeczek w ostatnich latach w Polsce. Nie jest jedynym rozwiązaniem podnoszenie wydajności produkcji a samo zwiększenie plonów nie koniecznie będzie powodować wzrost opłacalności, bo większa podaż owoców wpłynąć może na dalsze obniżanie cen. Tak było we Francji 20 lat temu, a ratunkiem okazało się nawiązanie trwałej współpracy z przemysłem przetwórczym, powołanie spółdzielni, które łączą producentów i pozwalają im zawierać korzystne dla producentów umowy 5-letnie.

W Wielkiej Brytanii dopiero kończy się kwitnienie i trudno jeszcze dokładnie oszacować wielkość zbiorów czarnych porzeczek. Po ubiegłorocznych bardzo wysokich zbiory w tym roku będą one jednak raczej niższe względem roku ubiegłego.

Zbiory czarnych porzeczek w 2013 roki i prognozy ich zbiorów w 2014 roku podane 3 czerwca przez członków IBA podczas IV Międzynarodowej Konferencji Porzeczkowej

Kraj Powierzchnia uprawy 

w 2013 r. (ha) 

Prognozowane zbiory

w 2013 r.

Faktyczne zbiory 

w 2013 r. (t)

Powierzchnia uprawy 

w 2014 r.

Prognozowane zbiory w 2014 r.
Dania 1600 11000 12039 1600 7000
Estonia 300 250 157 340 150
Finlandia 1600 2200 2200
Francja 2000 7000 8000 2000 8000
Niemcy 1600 8000 9000 1600 9000
Węgry 250 500 500
Łotwa 250 1355 1355 542 542
Litwa 3100 8000 8000 2900 3000
Holandia 325 2400 3100 325 1800
Norwegia 160 500 494 180 600
Polska 27000 95000 105000 27500 -20-40% względem 2013 roku
Ukraina 5800 35000 35000 6100 35000
Szwecja 200 700 700 200 300
Wielka 

Brytania

2400 12000 14000 2400 10800
Razem 46877 183905 199545 45687

Więcej informacji z IV Międzynarodowej Konferencji Porzeczkowej już wkrótce na portalu jagodnik.pl oraz w czasopiśmie „Jagodnik”

Poprzedni artykułKomunikat XVI z 30 maja dla Grupy Truskawkowej Osadkowski SA
Następny artykułZalecenia na czas zbioru truskawek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj