Zapewnienie trwałości i jakości owoców w obrocie – na przykładzie TRUSKAWEK i BORÓWEK

borówka wysoka, sortowanie borówki, Stephen Taylor, Polskie Jagody

Intensywne opady deszczu, które nawiedzają Polskę w czerwcu pokazują, jak ważne jest dopasowanie ochrony do panujących warunków pogodowych, odmiany czy fazy fenologicznej. Istotna jest również rotacja substancji aktywnych (działanie antyodpornościowe) i profilaktyka w zwalczaniu chorób. Szczególnie w takim roku jak ten, zabiegi muszą się zazębiać. W dobrej ochronie pomaga dobra kultura gleby, zabiegi agrotechniczne, zmianowanie czy dobre odżywienie roślin ograniczające występowanie wielu patogenów. Zarówno handlowcy, jak i odbiorcy owoców oczekują optymalnej trwałości pozbiorczej oferowanych owoców, w czym oprócz dobrego nawożenia bardzo pomocne okazują się niektóre fungicydy.

Wyniki wielu doświadczeń z fungicydem Switch 62,5 WG dowodzą, że produkt ten pozwala utrzymać dobrą jakość truskawek nawet 12 dni po zbiorach zapobiegając ich pleśnieniu. Podobne obserwacje dotyczą również malin oraz borówek. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe dzięki zawartym w tym fungicydzie dwóm substancjom czynnym (cyprodinil i fludioksonil), które wykazują bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu wielu chorób grzybowych. Pamiętajmy, że w przypadku truskawek produkt ten zarejestrowany jest do zwalczania szarej pleśni i antraknozy, a zabiegi tym fungicydem rekomendowane są od początku do końca fazy kwitnienia truskawki w dawce 0,8 kg/ha, przy zachowaniu co najmniej 10-dniowego odstępu pomiędzy zabiegami. W sezonie produkt ten można stosować w uprawie truskawek i borówek 3 razy.

Zaletą preparatu Switch jest jego szybkie wchłanianie przez liście i łodygi oraz szybkie przemieszczanie (ksylem) i działanie interwencyjne.

Dzięki temu, że Switch wykazuje długotrwałe działanie zapobiegawcze, zwalcza wiele patogenów, opóźnia powstawanie odporności i ma krótki okres karencji (tylko 3 dni), jest ważnym produktem stosowanym na wielu plantacjach roślin jagodowych. Zapewniając wysoką jakość owoców po zbiorze oraz ich długi shelf life, jednocześnie gwarantujeniski poziom pozostałości w owocach w czasie zbiorów.

Kluczową sprawą, której poświęca się wiele uwagi w handlu owocami, jest wysoka jakość tych trafiających na sklepowe półki. Dlatego konieczne jest, aby plantatorzy dostosowywali swoją produkcję i możliwości zbioru, sortowania, przechowywania oraz transportu do oczekiwań kontrahentów. Jednym z parametrów, który w ostatnich sezonach zyskuje na znaczeniu to pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Jest to jedna ze składowych jakości, która jest niemożliwa do zmiany po zbiorze, poprzez chociażby sortowanie. Dlatego też ochrona powinna być przemyślana, w dużym stopniu zaplanowana przed rozpoczęciem zabiegów w danym sezonie i prowadzona tak, aby pozostałości poszczególnych substancji aktywnych po zbiorze były poniżej NDP (ang. MRL). Dobrym przykładem może być np. borówka wysoka, dla której najważniejszymi obecnie chorobami jest szara pleśń, antraknoza oraz choroby powodujące zamieranie pędów. W kompleksowej ochronie borówki z pomocą przychodzi Switch. Można go stosować według potrzeb przez niemal cały okres wegetacji aż do 7 dni przed zbiorem. Wykazuje bardzo dobre działanie zarówno zapobiegawcze (przed infekcją), jak i interwencyjne (polegające na hamowaniu wzrostu grzybni, gdy doszło już do infekcji). Jest odporny na zmywanie, co umożliwia użycie na krótko przed deszczem czy deszczowaniem. Stosowany w okresie przedzbiorczym pozytywnie wpływa na trwałość owoców w obrocie handlowym, co ma ogromne znaczenie w eksporcie. Stosowanie preparatu nawet na krótko przed zbiorem (z zachowaniem 7-dniowego okresu karencji) powoduje, że zawartość pozostałości jego substancji aktywnych w owocach jest znacząco poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów i tym samym bezpieczna dla eksporterów. Syngenta przekazuje te informacje na podstawie wyników badań laboratoryjnych owoców borówki zbieranych w różnych terminach po trzykrotnym zastosowaniu preparatu. Sumaryczne wyniki kilkunastu badań są przedstawione na wykresach 1 i 2. Określają one minimalne i maksymalne zawartości dwóch substancji aktywnych środka Switch w różnych okresach od ostatniego zastosowania fungicydu do zbioru owoców borówki. Wartości te mieszczą się w granicach od 0,03-0,17 mg/kg (minimalne pozostałości w badanych próbkach, w zależności od terminu zabiegu i substancji aktywnej) do 0,24-0,68 mg/kg (maksymalne wartości) i są znacznie niższe niż wymagania importerów (2 mg/kg dla fludioksonilu oraz najczęściej 3 mg/kg dla cyprodynilu). Wyniki te jasno obrazują, że owoce chronione preparatem Switch bez problemu spełniają wymagania importerów, nawet jeśli ostatni zabieg tym preparatem wykonywany jest krótko (7 dni) przed zbiorem.

Wykres 1. Pozostałości s.a. cyprodinil w owocach borówki wysokiej po zastosowaniu fungicydu Switch 62,5 WG

Wykres 2. Pozostałości s.a. fludioksonil w owocach borówki wysokiej po zastosowaniu fungicydu Switch 62,5 WG

Stosowanie fungicydu Switch nawet na krótko przed zbiorem powoduje, że poziomy pozostałości substancji aktywnych w owocach są bezpieczne dla eksporterów.

Materiał promocyjny


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here