Warsztaty podsumowujące Grupę Truskawkową (cz. I)

Grupa truskawkowa, nawożenie truskawek, uprawa truskawek, truskawki, truskawka, osadkowski, jagodnik.pl

Grupa truskawkowa, nawożenie truskawek, uprawa truskawek, truskawki, truskawka, osadkowski, jagodnik.pl

Warsztaty robocze w ramach Grupy Truskawkowej, zorganizowane przez firmy Osadkowski SA oraz Hortus Media w Janowie koło Chynowa 20 lipca, były doskonałą okazją do podsumowania tegorocznego sezonu nawożenia i ochrony truskawek oraz podania wskazówek co w najbliższych dniach należy wykonać na plantacjach truskawek przygotowując je do zimy i plonowania w kolejnym roku.


Potrzebne informacje

 

Jak informował Albert Zwierzyński, specjalista ds. sadownictwa z firmy Osadkowski SA, do utworzenia grupy truskawkowej zachęcili nas sami producencki z regionu grójecko-wareckiego, którzy widzieli potrzebę zmiany podejścia do nawożenia swoich truskawkowych plantacji. Osobą, którą zajęła się ustalaniem programów nawożeniowych dla 12 gospodarstw truskawkowych był dr Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie. Szybko jednak tematykę dotyczącą nawożenia z uwagi na liczne problemy z chorobami i szkodnikami poszerzyliśmy o informacje z tego zakresu – mówił A. Zwierzyński.

Program szkolenia obejmował także zagadnienia z zakresu przygotowania stanowiska pod nowe nasadzenia truskawek, nawożenia i ochrony plantacji po zbiorze owoców, a także produkcji sadzonek doniczkowanych. Ważnym elementem szkolenia na które przybyło prawie 100 osób było omówienie bezpośrednio na plantacji truskawek zastosowanych tam programów nawożenia oraz pokazy maszyn. W ich trakcie zademonstrowano maszynę do formowania zagonów firmy Haygrove, opryskiwacz z dyfuzorami powietrza firmy Bury, włoską glebogryzarkę oferowana przez firmę AgroTimh oraz maszynę do rozścielania słomy (więcej informacji o ochronie, produkcji sadzonek oraz o zaprezentowanych maszynach w kolejnych relacjach z tego szkolenia na portalu jagodnik.pl oraz w czasopiśmie „Jagodnik”).

Więcej zdjęć w galerii

Podsumowania i zalecenia

 

Dr Zbigniew Jarosz dokonał podsumowania tegorocznych zaleceń, związanych z wdrażanymi programami, przedstawił także najważniejsze zagadnienia związane z przygotowywaniem stanowiska pod nową plantację. Przystępując do ustalania programów nawożenia lub przygotowując stanowisko pod nowe nasadzenie bezwzględnie należy przeprowadzić analizę składu chemicznego gleby – tutaj najlepsze efekty daje analiza ogrodnicza, która odzwierciedla rzeczywistą dostępność składników odżywczych dla roślin. Koszt analizy jednej próbki około 40 zł. Ważna okazuje się także analiza wody, która w wielu regionach zawiera bardzo dużo żelaza. Należy je usunąć przez wcześniejsze napowietrzanie wody oraz wprowadzając filtry, w przeciwnym razie szybko doprowadza się do zapychania linii kroplujących. Inne, niebezpieczne w nadmiarze związki dla truskawek w wodzie to cynk oraz mangan.

W tym sezonie na odwiedzonych plantacjach, na których z uwagi na długą zimę rośliny były bardzo często osłabione, do zabiegów nawożenia dolistnego włączono produkty o działaniu biostymulującym. Najczęściej w pierwszych zabiegach rekomendowano dolistne dokarmianie nawozem zawierającym fosforan potasu z dodatkiem preparatu TerraSorb Complex. Jak informował dr Z. Jarosz zastosowanie pogłównego nawożenia fosforem okazało się bardzo ważne z uwagi na trudności z jego pobieraniem z roztworu glebowego, na skutek niskich temperatur. Szybko jednak okazało się, że największym problemem na plantacjach był nadmiar wody, który doprowadził do wypłukania większości składników pokarmowych oraz do podtopienia, a czasami całkowitego zalania systemu korzeniowegoW takiej sytuacji celowe okazało się zastosowanie uzupełniającego nawożenia azotem i potasem w postaci nawozu Unica Calcium lub zestawu Yara Livia NItrabor i siarczan potasu wysianych z kilkudniowym odstępem. W celu uzupełnienia ewentualnego niedoboru składników pokarmowych ważne było również dokarmianie dolistne nawozami wieloskładnikowymi (np. OSD). Gleba na terenach okresowo zalanych przez obfite opady deszczu wymaga rozluźnienia i odbudowy właściwej mikroflory. W tym celu zaleca się zastosowanie preparatów humusowych, które korzystnie poprawiają właściwości gleby. Podczas przygotowywania stanowiska pod przyszłe uprawy należy również rozważyć zastosowanie wapnowania, które poprawia strukturę gleby.

Następnie plantacje truskawek w wielu regionach zostały w większym lub mniejszym stopniu uszkodzone przez grad. Wtedy należało natychmiast opryskać plantacje fungicydami systemicznymi oraz wykonać zabiegi preparatami wysuszającymi rany – dobrze sprawdziły się np. produkty oparte na nadtlenku wodoru.

Na plantacjach dotkniętych tymi różnymi stresami konieczne było zastosowania programów biostymulujących. Polegało to na dodawaniu do zabiegów fungicydowych np. preparatu TerraSorb Complex i ponownego wykonanie takiego zabiegu po 7 dniach.

Następnie na plantacjach konieczne było zadbanie o jakość owoców w tym celu konieczne stało się dobre zaopatrzenie roślin w potas, wapń, a także krzem. Dr Jarosz, zwracał uwagę na mało doceniany krzem, który zmniejsza transpirację roślin, a także zwiększa ich odporność na: stres solny, niskie temperatury, niedobór światła, niedobór lub nadmiar składników oraz toksyczność glinu (mogło do niego dochodzić na zalanych plantacjach). Produktami, go dostarczającymi są Alkalin K+Si lub Alkalin KB+Si (nawozy wysokozasadowe, silnie alkalizujące, nie można ich mieszać z żadnymi agrochemikaliami), które ograniczają również rozwój patogenów lub takimi produktami jak Silvit lub Actisil.

Dr Z. Jarosz, zwracał również uwagę na właściwe przygotowanie stanowiska, które należy rozpocząć najlepiej już na rok przed posadzeniem roślin. W tym celu należy doprowadzić glebę do właściwego pH. Na stanowiskach o zbyt niskim pH celowe jest wapnowanie gleby, w tym celu optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie wolno działającego wapna węglanowego lub węglanowego z magnezem.

Warto także zastosować rośliny fitosanitarne takie jak grykę, która ma właściwości fitosanitarne i małe wymagania glebowe. Jej korzenie wydzielają taninę, która jest garbnikiem hamującym rozwój pędraków i drutowców, a także cyjanamid, który pozwla ogrniczyć w glebie populację szkodliwych grzybów patogenicznych.

Przystępując do sadzenia truskawek dr Jarosz rekomendował ich kondycjonowanie poprzez moczenie w roztworze kwasów humusowych (0,5-1,0) z dodatkiem fosforanu potasu lub amonu (0,2-0,3%).

Rola aminokwasów w produkcji truskawek

Informacje na temat możliwości wykorzystania aminokwasów w produkcji truskawek omówił A. Zwierzyński z firmy Osadkowski. Włączenie produktów o działaniu biostymulującym w program nawożenia oraz ochrony po zimie 2011/2012 na wielu plantacjach z silnie uszkodzonymi przez mróz roślinami przyniosło wymierne korzyści jeśli chodzi o wielkość i jakość plonu. To w połączeniu z doświadczeniami hiszpańskich producentów powszechnie stosujących produkty aminokwasowe w produkcji owoców było dodatkową zachętą do upowszechnienie tych modeli uprawy również w Polsce. Decydując się na wprowadzenia aminokwasów należy również pamiętać, że produkty te nie zastąpią nawożenie mineralnego, które jest podstawą w dobrym odżywieniu truskawek – mówił A. Zwierzyński. Aminokwasy są jednak cennym produktem pozwalającym ograniczyć różnego rodzaju stresy jakim poddawane są truskawki w całym okresie wegetacji. Znacznie przyspieszają także pobieranie przez truskawki składników odżywczych, a także stymulują lepsze pobieranie przez rośliny substancji aktywnych w stosowanych do ochrony środkach, a tym samym zwiększając skuteczność zabiegów ochronych.

Jak informował A. Zwierzyński produkty na bazie aminokwasów warto zastosować już na etapie produkcji sadzonek np. bardzo popularnych w regionie Chynowa sadzonek doniczkowanych i łączne stosowanie na etapie produkcji rozsady preparatów BlackJak oraz TerraSorb Complex. Następnie po ruszeniu wegetacji produkty te warto włączyć do zabiegów nawożenia dolistnego. Bardzo ważnymi składnikami w produkcji truskawek są także potas oraz wapń.

 

W przypadku tych składników dobre efekty daje ich dostarczanie roślinom w takich produktach jak AminoQuelant K low pH oraz Amino Quelant-Ca. Pozytywny wpływ tego drugiego nawozu potwierdzał Krzysztof Glinka obecny na warsztatach, który ten nawóz dolistny z dobrymi efektami stosował na plantacji odmiany ‚Darselect’, a jej owoce po zastosowaniu m.in. tego produktu były wyjątkowo jędrne. Swoją przydatność w uprawie truskawek potwierdził również nawóz TerraSorb Radicular, który symulując m.in. rozwój systemu korzeniowego wpływa na lepszą zdrowotność truskawek oraz lepsze wykorzystanie podawanych im składników odżywczych. Można nawet powiedzieć, że regularne podawane w niewielkich dawkach tego nawozu stymuluje truskawki do wykształcania większej liczby i silniejszych pędów kwiatostanowych. Preparat ten w roku 2013 był stosowany w gospodarstwie gospodarzy spotkania Sławomiry i Andrzeja Glinka.

 

Truskawki uprawiamy na glebach lekkich i bardzo przepuszczalnych. Intensywne opady deszczu spowodowały w tym roku wypłukanie składników pokarmowych między innymi potasu. Zdecydowaliśmy się na podanie przez fertygację pożywki bogatej w potas wraz z dodatkiem TerraSorb Radicular. Efekty stosowania tego produktu były najlepiej widoczne na odmianie ‚Clery’, która po kilku pierwszych zbiorach zaczęła wydawać drobniejsze owoce. Po zasileniu roślin pożywką potasową z dodatkiem nawozu biostymulującego TerraSorb Radicular, ku naszemu zdumieniu owoce znów zaczęły osiągać zadowalającą nas wielkość – mówiła Sławomira Glinka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here