V Konferencja truskawkowa już 10 stycznia na TSW 2018 w Nadarzynie

Wszystkich zainteresowanych nowoczesną uprawą truskawek zapraszamy na V Konferencją Truskawkową, która odbędzie się 10 stycznia w czasie Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie. Program tegorocznej konferencji staraliśmy się tak przygotować aby spełnił oczekiwań osób zainteresowanych zarówno uprawami realizowanymi w polu jak też pod osłonami. W halach targowych sąsiadujących z salą konferencyjną będzie można natomiast zapoznać się z ofertą 320 firm z których swoją ofertę kieruje głównie dla osób uprawiających owoce jagodowe.

Optymalizacja technologii uprawy truskawki deserowej wymaga od plantatora uwzględnienia wszystkich istotnych aspektów agrotechnicznych, począwszy od doboru odmiany i prawidłowego przygotowania stanowiska, a skończywszy na precyzyjnym harmonogramie nawożenia, dopasowanym do wymagań odmianowych. W swojej prezentacji pt. „Błędy popełniane w polowej uprawie truskawek i możliwości ich uniknięcia” będzie o tym mówił dr hab. Zbigniew Jarosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W uprawie truskawek najwięcej zabiegów w ochronie przed chorobami wykonuje się przeciwko szarą pleśnią, której sprawcą jest grzyb Botrytis cinerea. Choroba ta powoduje wymierne straty gospodarcze poprzez obniżenie wysokości i jakości plonu owoców, co przekłada się na dochody plantatorów. Liczba zabiegów uzależniona jest od podatności odmianowej oraz od panujących warunków pogodowych. Okazuje się, że choroba ta cały czas przysparza wiele problemów, stąd temat „Problemów z szarą pleśnią ciąg dalszy” przygotowany przez Tomasza Gasparskiego z firmy Bayer powinien zainteresować uczestników konferencji.

Czy uprawa truskawek w szklarni jest opłacalna i może przynieść pewny zysk? Zdecydowanie tak trzeba tylko pamiętać o kilku podstawowych rzeczach jeśli chcemy zacząć uprawę musimy posiadać odpowiednie systemy sterowania klimatem w szklarni. Kolejnym istotnym, o ile nie najistotniejszym punktem jest odpowiedni dobór sadzonki oraz odmiany. Oczywiście wysokie nakłady to konieczność uzyskiwania plonów przekraczających 120 t/ha. O tym jak to zrobić w swoim referacie pt. „Praktyczne przykłady osiągania wysokich plonów w sterowanej uprawie truskawek”, będzie informował Janusz Cieśla z Delphy.

Stymulacja wytwarzania fitohormonów w roślinie okazuje się bardzo pomocna jeśli chodzi o wzrost roślin, ich plonowanie czy odporność na niekorzystne warunki w jakich rosną. Efekty doświadczeń na przykładzie truskawki i innych roślin jagodowych z wykorzystaniem nawozów z substancjami biostymulującymi, które równocześnie dostarczają składniki odżywcze okazują się niezwykle interesujące. Poprzez odpowiedni dobór tych związków uzyskuje się również dobrą dystrybucję składników odżywczych w roślinie co prowadzi do uzyskania plonu o wysokiej wydajności i jakości. I to właśnie „Stymulacja wytwarzania fitohormonów w roślinie i ich rola w plonowaniu truskawki” będzie tematem wystąpienia Piotra Szurka z firmy Timac Agro Polska.

Technologia uprawy truskawek w Anglii i Szkocji w ostatnich latach uległa bardzo dużemu przeobrażeniu. Wdrożenie tych nowych technologii pozwoliło plantatorom na uzyskiwanie znacznie wyższych plonów. Uprawa na wysokich zagonach lub rynnach znacznie zwiększyła wydajność zbioru, wpłynęło na poprawę jakości zbieranych owoców, jak też wydłużyła ich trwałość w obrocie towarowym. Przejście na uprawę truskawek na rusztowaniach, niejako wymusiło inwestycje w rozwiązania wspomagające uprawę. Obecnie mechanizacja uprawy oraz zbioru owoców pozostają obecnie wyzwaniem dla plantatorów. Cały czas poważnym zagrożeniem są choroby i szkodniki. Zagadnienia te będą tematem prelekcji pt. „Nowe możliwości w uprawie i zarządzaniu uprawą truskawek pod osłonami”, którą wygłosi Graham Moore z Fruit Advisory Services Team LLP z Wielkiej Brytanii.

W doborze środków ochrony roślin cały czas zachodzą dynamiczne zmiany. Nie stosuje się już środków totalnych, które pozwalały zwalczać dużą liczbę chorób lub szkodników. Nowe środki są coraz bardziej specyficzne, często ukierunkowane na rozwiązanie jednego problemu. Przy ich zastosowaniu niezmiernie ważny jest nie tylko dobór samego preparatu, ale również pozostałe elementy składające się na właściwe wykonanie zabiegu ochrony. Zagadnienia te będą tematem prelekcji wystąpienia pt. „Efektywne zwalczanie chorób i szkodników w uprawie truskawek”, który przedstawi Michał Malicki z firmy Agrosimex.

Firma Flevo Berry od 1999 roku pod przewodnictwem Marcela Suikera zajmuje się hodowlą nowych odmian truskawek. Korzystając z różnych odmian wyhodowanych przez tą firmę, można oferować owoce podobne wyglądem i smakiem przez cały roku. Wszytko to jest możliwe wybierając do uprawy odmiany o wczesnym, średnimi i późnym terminie dojrzewania owoców, krótkiego dnia oraz powtarzające owocowanie. Wszystkie te odmiany są chronione na mocy wspólnotowych (UE) praw do ochrony odmian roślin. Nowe odmiany i ich technologie uprawy wymagają także dużej wiedzy z zakresu ich agrotechniki, a w tym również nawożenia o czym w swoim wystąpieniu pt. „Zalecenia do uprawy nowych odmian truskawek w uprawach polowych i pod osłonami” będzie informował Klaas Plas z firmy Berry Konsult.

Jakość zabiegu ochrony roślin zależy w dużym stopniu od techniki opryskiwania, w tym przede wszystkim od stosowanych rozpylaczy. Właściwy wybór i sposób użytkowania rozpylaczy przekłada się na skuteczność i bezpieczeństwo związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Plantacje jagodowe są bardzo zróżnicowane pod względem gatunków i wielkości roślin oraz sposobu ich prowadzenia, dlatego oferta opryskiwaczy dla tych upraw jest także bardzo zróżnicowana. Różne są też potrzeby w odniesieniu do rozpylaczy. Dlatego też temat „Dobra ochrona to nie tylko najlepsze pestycydy” opracowany przez dr Grzegorza Doruchowskiego z Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach będzie dobrym uzupełnieniem wystąpień z zakresu ochrony upraw jagodowych.

W uprawie truskawek co roku wielu producentów ma mniejsze lub większe problemy ze zwalczaniem szpecieli i przędziorków. Powodów tutaj można upatrywać w zbyt późno rozpoczętej ochronie, niewłaściwej technice zabiegu lub złemu doborowi akarycydów czy też preparatów działających mechanicznie na te małe szkodniki. Warto także zapoznać się z nową grupą preparatów do zwalczania tych szkodników, dlatego też na czasie wydaje się temat „Szpeciele i roztocze – jak je skutecznie zwalczać” przygotowany na konferencję przez Michała Sotkiewicza z firmy IP Agro.

Istotną cechą nowych technologii są bardzo wysokie nakłady na infrastrukturę techniczną, zwłaszcza w uprawach pod różnego rodzaju osłonami. W uprawie gruntowej najwyższy koszt stanowi głównie zakup sadzonek truskawki, w uprawie na zagonach dochodzi do tego koszt agrowłókniny, systemu nawadniania, natomiast w uprawach pod osłonami największe obciążenia związane są z zakupem konstrukcji tuneli lub daszków, systemu rynnowego, instalacji nawadniającej, systemu do fertygacji, podłoża do uprawy, itp. Na założenie plantacji truskawek deserowych w gruncie, w uprawie „na płask” lub na zagonach należy przeznaczyć przeciętnie od 34 do niemal 60 tys. zł/ha, zaś na uprawę w tunelach (w gruncie i na zagonach) już od 260 do niemal 400 tys. zł. Czy takie nakłady się opłacają i czy warto je ponosić, będzie można się dowiedzieć w czasie prezentacji pt. „Uprawa truskawek w różnych systemach. Co najbardziej się opłaca?” przygotowanej przez dr Dariusza Paszko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Po konferencji zapraszamy na wielki finał Loterii dla prenumeratorów Jagodnika.

Szczegóły dotyczące TSW 2018 dostępne są na stronie: www.tsw.agro.pl