Truskawka – wegetacja na Lubelszczyźnie – monitoring plantacji (12.04.2021.)

W początkowym okresie wegetacji truskawek warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zabiegi fitosanitarne, dzięki którym można poprawić zdrowotność roślin. Pora też rozpocząć ochronę fungicydową przed chorobami, jak również zwrócić uwagę na obecność szkodników – przede wszystkim przędziorków.

Stadium wegetacji

Zaawansowanie we wzroście roślin zależy od wczesności odmiany i zastosowanych metod agrotechnicznych

– plantacje w gruncie: odmiany wczesne: rozwinięty trzeci-piąty liść  (BBCH 13-14), odmiany późne: pojawia się drugi lub trzeci liść (BBCH 12-13)

– plantacje pod osłonami płaskimi (okryte białą agrowłókniną): odmiany wczesne:  rozwinięty piąty-szósty liść  (BBCH 15-16), odmiany późne: pojawia się czwarty-piąty liść (BBCH 14-15)

Pora na zabiegi agrotechniczne

Należy usunąć z plantacji stare liście z poprzedniego sezonu w celu zmniejszenia źródła infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego  i rozprzestrzeniania się plamistości liści. Należy również wykonać lustracje zwłaszcza na plantacjach przykrytych płaskimi osłonami. Zwrócić uwagę na nasady liści.

Na co trzeba zwrócić uwagę

Choroby

  1. Biała i czerwona plamistość liści  – obserwowana na plantacjach, na których występowała w roku poprzednim. Źródłem infekcji są porażone zeszłoroczne liście truskawki.
Liście z objawami białej i czerwonej plamistości
  • Szara pleśń – w tym momencie obserwowane są infekcje szarej pleśni w uprawach pod osłonami płaskimi. Problem występuje głównie na plantacjach, na których były infekcje w poprzednim roku i które nie były wystarczająco chronione po zbiorach. Efektem porażenia będzie silne osłabienie oraz zamieranie roślin truskawek, zwłaszcza przed kwitnieniem i dojrzewaniem owoców oraz nasilenie porażenia owoców przez tą chorobę.
biala pamistość liści truskawki
Liść z objawami białej plamistości

Propozycja  zabiegów (produkty do wyboru)

  1. Biała i czerwona plamistość: zapobiegawczo – Polyversum WP
  • Biała plamistość, czerwona plamistość, antraknoza: Nordox 75 WG w dawce 1,33 kg/ha. Stosować od fazy rozwiniętego trzeciego liścia (BBCH 13). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3 w odstępie co najmniej 7 dni.
  • Mączniak prawdziwy truskawki: Armicarb SP, Karbicure SP w dawce 3 kg/ha, środek stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy wczesnego zbioru (BBCH 10-85). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 6 w ostępie co najmniej 8 dni.

Discus 500 WG w dawce 0,3 kg/ha, środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, gdy rozwinięty jest pierwszy liść do końca zbioru owoców (BBCH 11-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2 w odstępie co najmniej10-14 dni.

Fytosave SL (2,5 l/ha), stosować zapobiegawczo od początku wzrostu pierwszego liścia do momentu drugiego zbioru. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 7 w odstępie co najmniej 7 dni.

Limocide, Pesticol, PREV-AM w dawce 3l/ha, środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Ochronę przed mączniakiem prowadzić tylko na plantacjach, na których choroba występowała w ubiegłym sezonie. Koniecznie przeprowadzić zabieg przed ponownym przykryciem plantacji agrowłókninami. Zabieg w tym czasie ma  na celu ograniczenie pierwotnej infekcji przez zarodniki workowe uwalniane z zimujących chasmotecjów.

Szkodnikiprzędziorek chmielowiec

Podstawą do ochrony jest lustracja plantacji. Walka z przędziorkiem będzie skuteczna pod warunkiem, że rozpoczniemy ją przy małej presji szkodnika. Lustracje powinno się prowadzić od wczesnej wiosny do końca lata włącznie, regularnie co dwa tygodnie. Liczebność form ruchomych przędziorków określa się w 4 próbach, każda po 50 liści. Każdy liść powinien pochodzić z innej rośliny. Liście powinny być zebrane z różnych miejsc na plantacji. Do oglądania liści przydatna jest lupa powiększająca przynajmniej 5-krotnie. Należy przejrzeć dolną stronę każdego liścia, szukając form ruchomych szkodnika. Następnie określa się średnią liczbę form ruchomych na 1 liść. Zabieg jest konieczny jeżeli liczba szkodników osiągnie progi zagrożenia przedstawione poniżej.

przędziorek chmielowiec
Samica przędziorka chmielowca na liściu truskawki

Progi zagrożenia (dla uprawy tradycyjnej w gruncie na zbiór czerwcowy)

– przed kwitnieniem – 1-2 sztuk form ruchomych na 1 liść liścia złożonego.

– po pełni kwitnieniu – 2-3 sztuk form ruchomych  na 1 liść liścia złożonego.

– po zbiorze owoców – 3-5 sztuk form ruchomych na 1 liść liścia złożonego.

Progi zagrożenia (dla upraw odmian powtarzających owocowanie, pod osłonami i w gruncie)

– nie określony, ale należy przyjąć nie więcej niż 1-2 stadia ruchome na 1 liść przez cały okres uprawy.

W obecnej fazie wzrostu można zastosować następujące środki:

W gruncie: produkty oparte na abamektynie np. Safran 018 EC (1,2 l/ha), Koromite 10 EC, Milbeknock 10 EC (1,25 l/ha), Bifenmite 240 SC, Floramite 240 SC (0,4-0,6 l/ha),  Nissorun Strong 250 SC (0,4 l/ha), Envidor 240 SC (0,4 l/ha), Ortus 05 SC (2,0 l/ha)

W uprawie pod osłonami: Naturalis (0,75- 1,0 l/ha),  Fitter (3-16 l/ha)

W szklarni: Requiem Prime (5 l/ha), Nealta (1,0 l/ha), Eradicoat Max (20 ml/1 l wody)

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i Agrosimex

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here