Truskawka – uwaga na szkodniki – monitoring plantacji

Zmiennik na liściu truskawki

Plantacje truskawek wymagają aktualnie stałego monitoringu i jeśli zachodzi potrzeba zwalczania szkodników. W aktualnym czasie na plantacjach może zachodzić potrzeba ich zwalczania. Przypominamy o stosowaniu środków poza okresami aktywności pszczół lub jeśli tak stanowi zapis na etykiecie nie stosowanie ich w okresie kwitnienia truskawek.

Kwieciak malinowiec

Lustracje plantacji w celu stwierdzenia obecności chrząszczy należy prowadzić przed i na początku kwitnienia truskawki  w 4 próbach po 50 kwiatostanów, poprzez strząsanie chrząszczy z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę. Pierwszą oznaką występowania szkodnika są okrągłe otwory na liściach i podcięte pąki kwiatowe. Progiem zagrożenia jest obecność 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów w okresie 1-2 tygodnie przed kwitnieniem i tuż przed kwitnieniem oraz na początku kwitnienia.

Zmienik lucernowiec

Na plantacjach obserwowane są osobniki dorosłe. Zmienik lucernowiec to pluskwiak, który zimuje  w ściółce i resztkach roślinnych w stadium dorosłym. Żeruje na wielu gatunkach roślin uprawnych (np.: lucerna, koniczyna, warzywa) oraz chwastach, z których przelatuje na truskawki. Właśnie w maju samice składają jaja w tkankę kielichów kwiatowych i ogonków liściowych. Osobniki dorosłe i larwy żerują na pąkach kwiatowych, kwiatach i zawiązkach owoców truskawki. Uszkodzone zawiązki mają zahamowany wzrost. Wierzchołek powstającego owocu jest spłaszczony, twardy, orzeszki na nim są skupione i zabarwione na ciemnozielono. Owoce  spłaszczone, drobne, jakby podsuszone, nie przedstawiają wartości handlowej. Pierwsze pokolenie zmienika lucernowca pojawia się i żeruje przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia truskawki  (od pierwszej dekady maja do końca czerwca). W lipcu i na początku sierpnia pojawia się drugie pokolenie zmiennika, które uszkadza kwiaty i owoce odmian powtarzających. Pod koniec września pojawiają się owady dorosłe, które zimują.

Na plantacjach odmian owocujących w czerwcu lustrację należy prowadzić 1–3 razy tuż przed i w czasie kwitnienia. Larwy i osobniki dorosłe  strząsa się na jasną płytkę w 4 próbach po 50 kwiatostanów. Podczas kwitnienia truskawki progiem ekonomicznej szkodliwości jest 1 osobnik na 25 kwiatostanów. Wiosną przed kwitnieniem truskawek zwalczany jest z kwieciakiem malinowcem.

Przędziorki

alt

Lustracje należy prowadzić co 2 tygodnie przez cały sezon wegetacyjny. Określać liczebność przędziorków w 4 próbach po 50 wyrośniętych liści wybranych losowo, po 1 liściu z rośliny. W uprawie polowej na zbiór czerwcowy progiem zagrożenia są 1-2  sztuki form ruchomych na 1 liść liścia złożonego przed kwitnieniem oraz 2-3 sztuki form ruchomych na 1 liść liścia złożonego po pełni kwitnienia.

Uszkodzenia liści przez zwójkówki

Zwójkówki

W celu stwierdzenia obecności szkodnika należy przeglądać rośliny w poszukiwaniu uszkodzeń i żerujących gąsienic. Nie określono progów zagrożenia.

Mszyce

Od wiosny należy przeglądać rośliny i kontrolować obecność mszycy i powodowanych przez nią uszkodzeń. Progi zagrożenia nie zostały określone. Mszyce są ograniczane przez faunę pożyteczną, np. biedronki i złotooki. Zwalczanie potrzebne tylko na zagrożonych plantacjach, po stwierdzeniu szkodnika, dozwolonym środkiem selektywnym dla fauny pożytecznej.

Proponowane zabiegi:

  1. Kwieciak malinowiec

Mospilan 20 SP lub inny środek oparty na acetamiprydzie, w okresie przed kwitnieniem stosować po przekroczeniu progu zagrożenia w fazie rozwoju kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59) w dawce 0,2 kg/ha,

Decis Mega 50 EW – stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,25 l/ha,

Patriot  100 EC – stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,075 l/ha

Verimark 200 SC – środek przeznaczony do stosowania w systemach nawadniania kropelkowego uprawy truskawki. Środek stosować od fazy dwóch liści do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 -89) w dawce 0,375 l/ha. W czasie kwitnienia roślin uprawnych lub chwastów w chronionej uprawie zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.

Benevia 100 OD – Stosować od fazy drugiego liścia do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 – 89) w dawce 750 ml/ha. Nie stosować w czasie kwitnienia

  • Zmienik lucernowiec

Mospilan 20 SP – lub inne środki oparte na acetamiprydzie, w okresie przed kwitnieniem (BBCH 51-59) w dawce 0,2 kg/ha,

Decis Mega 50 EW – opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81) w dawce 0,25 l/ha. Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

  • Przędziorki

Abalone 018 EC – Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych

objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99) w dawce 1,2 l/ha,

Nissorun Strong 250 SC – Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku

wegetacji do końca zbiorów dawce 0,4 l/ha, uwzględniając okres karencji. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół,

Ortus 05 SC – Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy

rozwojowej rośliny uprawnej w dawce 2,0 l/ha z zachowaniem okresu karencji. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół,

Envidor 240 SC – Stosować przed kwitnieniem (BBCH do 60), lub po zbiorach

(BBCH po 89), w dawce 0,4 l/ha,

Koromite 10 EC Stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po zbiorach

(>BBCH 91) w dawce 1,25 l/ha.

Safran 18 EC – Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99)

  • Zwójkówki

Decis Mega 50 EW – stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,25 l/ha,

Patriot  100 EC – stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,075 l/ha

  • Mszyce

 Fitter – środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 10 l/ha. Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni.

Movento 100 SC  – środek stosować przed kwitnieniem – od fazy rozwoju trzeciego liścia do fazy rozwoju kwiatostanu BBCH (13-56). Zabiegi wykonywać minimum 14 dni przed kwitnieniem w dawce 1,0 l/ha.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i Agrosimex
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here