Truskawka – ochrona przed chorobami (monitoring plantacji 12.05.2021)

Fot. ‘Elsanta’ osłaniana wczesną wiosną, 11.05.2021.

Pod koniec kwietnia prawie w całej Polsce wystąpiły przymrozki. Na Lubelszczyźnie, lokalnie, zarejestrowano spadek temperatury do -4,8˚C (-6 ˚C do -7˚C przy gruncie) na wysokości 2 m (-6 do -7 przy gruncie). W zależności od odmiany, położenia plantacji oraz technologii uprawy przymrozki w różnym stopniu uszkodziły pąki kwiatowe. W niektórych przypadkach przykrycie plantacji agrowłókninami o gramaturze 23 g/m2 nie zabezpieczyło pąków kwiatowych. Aktualnie zwrócić uwagę na takie choroby jak: szara pleśń, antraknoza, skórzasta zgnilizna owoców oraz mączniak prawdziwy truskawki.

Odmiany wczesne i średniowczesne (przyspieszane pod agrowłókniną):  ‘Alba’, ‘Allegro’, ‘Elsanta’ – pełnia kwitnienia (BBCH 65).

Odmiany wczesne nieprzyspieszane: ‘Rumba’– pojawiły się pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57).

Kondycja roślin

Pod koniec kwietnia prawie w całej Polsce wystąpiły przymrozki. Na Lubelszczyźnie, lokalnie, zarejestrowano spadek temperatury do -4,8˚C (-6 ˚C do -7˚C przy gruncie) na wysokości 2 m (-6 do -7 przy gruncie). W zależności od odmiany, położenia plantacji oraz technologii uprawy przymrozki w różnym stopniu uszkodziły pąki kwiatowe. W niektórych przypadkach przykrycie plantacji agrowłókninami o gramaturze 23 g/m2 nie zabezpieczyło pąków kwiatowych.

Aktualnie należy zwrócić uwagę na takie choroby jak:

Szara pleśń

Antraknoza

Skórzasta zgnilizna owoców

Mączniak prawdziwy truskawki

W obecnej fazie rozwoju bardzo ważne są zabiegami przeciwko szarej pleśni. Należy zwrócić uwagę na liczbę wykonywanych zabiegów poszczególnymi preparatami w celu zachowania rotacji substancji. W przypadku wystąpienia objawów mączniaka, białej lub czerwonej plamistości liści wybierać preparaty zwalczające szarą pleśń oraz wymienione choroby.

  1. Szara pleśń

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Merpan 80 WG  – stosować od fazy, gdy kwiatostany pogrubiają się, a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia w dawce 1,9 kg/ha,

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81) w dawce 0,8 l/ha,

Scala – środek stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu, gdy na dnie rozety ukazują się pierwsze zamknięte pąki kwiatowe do końca dojrzewania owoców (BBCH 55-89) w  dawce 2,0 l/ha,

Topsin M 500 SC – opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – na dnie

rozety ukazują się pąki kwiatowe do pełni fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu, opadają pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-65 i po 89) w dawce 1,5 l/ha,

Vaxiplant SL – pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem w  dawce 1,0 l/ha,

Serenade ASO – Stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55-89) w  dawce 8,0 l/ha,

Pyrus 400 SC – Środek stosować od początku fazy  kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 60–81) w dawce 2,0 l/ha.

W czasie kwitnienia

Signum 33 WG  – stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od początku do końca fazy kwitnienia w dawce 1,8 kg/ha,

Scala – od początku do końca fazy kwitnienia w dawce 2,5 l/ha,

Malvin 80 WGD  stosować zapobiegawczo od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-67) w dawce 2,1 kg/ha,

Kenja 400 SC – stosować zapobiegawczo, od początku fazy kwitnienia truskawki – otwarte pierwsze kwiaty aż do okresu głównego zbioru (BBCH 60-85), gdy większość owoców jest wybarwiona w dawce 1,2 kg/ha,

Teldor 500 SC – stosować od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami w dawce 1,5 l/ha,

  • Antraknoza

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy

dojrzewania owoców (BBCH 59-81) w dawce 0,8 l/ha,

Nordox 75 WG – stosować od fazy rozwiniętego 3 liścia do fazy wybarwiania pierwszych owoców (BBCH 13-85) w dawce 1,33 kg/ha,

Scorpion 325 SC – stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku tworzenia pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 40-89) w dawce 1,0 l/ha,

W okresie kwitnienia

Switch 62,5 WG – Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia truskawki w dawce 0,8 kg/ha,

  • Skórzasta zgnilizna owoców

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59–81)  w dawce 0,8 l/ha,

Polyversum WP – pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosną zaraz po ruszeniu wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia co 7 dni. W przypadku stosowania ze środkami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni, aby nie oddziaływały na P. oligandrum w dawce 0,1 kg/ha.

  • Mączniak prawdziwy truskawki

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Domark 100 EC – Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69) w dawce 0,6 l/ha,

Topsin M 500 SC – opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe do pełni fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu, opadają pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-65 i po 89) w dawce 1,5 l/ha,

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy

dojrzewania owoców (BBCH 59-81). Zwalczanie mączniaka prawdziwego rozpocząć krótko przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia w dawce 0,8 l/ha,

Discus 500 WG – stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od momentu, gdy rozwinięty jest pierwszy liść do końca zbioru owoców (BBCH 11-89) w dawce 0,3 kg/ha,

Topas 100 EC – Stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy tworzenia pędu rozłogowego na młodej roślinie do końca

fazy zamierania roślin truskawki (BBCH 41-97) w dawce 0,5 l/ha,

Siarkol 80 WG – stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w okresie przed kwitnieniem (faza rozwojowa BBCH 41-60), po kwitnieniu (faza

rozwojowa BBCH 71 ) i po zbiorze owoców (BBCH 91-95) w dawce 3,0–5,0 kg/ha,

Scorpion 325 SC – stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku tworzenia pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 40–89) w dawce 1,0 l/ha,

Zato 50 WG – stosować w okresie największego zagrożenia chorobami od fazy, gdy większość kwiatów z płatkami utworzy wklęsłą kulę do fazy początku dojrzewania owoców, tj., gdy zaczynają się one wybarwiać w dawce 0,25 kg/ha.

W czasie kwitnienia

Signum 33 WG – stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od początku do końca fazy kwitnienia w dawce 1,8 kg/ha,

Alcedo 100 EC – stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69) 0,6 l/ha

Dagonis – środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty do fazy drugiego zbioru (BBCH

60-89) w dawce 0,6 l/ha.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i Agrosimex
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here