Truskawka – monitoring plantacji – uprawa gruntowa i tunelowa (13.03.-18.03. Mazowsze i Lubelszczyzna)

Chwilowe ochłodzenie wyhamowało rozwój roślin dając czas na rozpoczęcie albo kontynuowanie prac pielęgnacyjnych na plantacjach w otwartym gruncie. Pomiędzy rejonami Polski występują oczywiście różnice w rozwoju roślin. Jednak zwraca uwagę fakt, że są to mniejsze różnice w rozwoju roślin pomiędzy regionami w porównaniu do roku poprzedniego.

– Plantacje w gruncie: odmiany wczesne (lubelskie ‘Allegro’ pod włókniną): rozwinięty piąty-siódmy liść  (BBCH 15-17), odmiany średnio wczesne (mazowieckie ‘Asia’ pod włókniną): pojawia się drugi lub trzeci liść (BBCH 12-13).

– Plantacje pod osłonami odmiany bardzo wczesne (mazowieckie tunel, w gruncie ‘Alba’) –rozwinięty 8-15 liść (BBCH 12-13).

Monitoring chorób

Zwrócić uwagę na:

  1. Biała plamistość liści – objawy stwierdzone na plantacjach, na których choroba występowała w roku poprzednim. Źródłem infekcji są porażone zeszłoroczne liście truskawki.
  2. Mączniak prawdziwy – objawy stwierdzone na plantacjach, na których choroba występowała w roku poprzednim. Źródłem infekcji są porażone zeszłoroczne liście truskawki.

Zabiegi agrotechniczne na plantacji:

Należy usunąć z plantacji stare liście z poprzedniego sezonu w celu zmniejszenia źródła infekcji szarej pleśni oraz chorób liści. Wykonać lustracje zwłaszcza na plantacjach przykrytych płaskimi osłonami. Zwrócić uwagę na nasady liści.

Monitoring szkodników

  1. Przędziorek chmielowiec – stwierdzono występowanie samic przędziorka na niektórych plantacjach w gruncie otwartym oraz pod osłonami. Zapłodnione samice są stadium zimującym. Na spodniej stronie młodych liści truskawki złożyły już pierwsze przezroczyste jaja. Starsze jaja stają się matowe. Lustracje prowadzi się od wczesnej wiosny co 2 tygodnie przez cały sezon wegetacyjny. Liczebność przędziorków określa się w 4 próbach po 50 wyrośniętych liści wybranych losowo, po 1 liściu z rośliny. Próg ekonomicznej szkodliwości przed kwitnieniem to 1-2 osobniki ruchome na 1 listek liścia złożonego.
  2. Mączlik wiciokrzewowy – stwierdzono obecność jaj tego mączlika w uprawach pod osłonami. U tego gatunku zimują osobniki dorosłe. Szkodliwość bezpośrednia mączlików polega na wysysaniu soków z liści które ulegają odbarwieniu, deformacji, więdną i zasychają. Owady dorosłe i larwy wydzielają rosę miodową, która pokrywając liście i owoce stwarza warunki do rozwoju grzybów sadzakowych. Hamują one procesy fotosyntezy i transpiracji. Uszkodzone owoce tracą wartość handlową. Szkodliwość pośrednia polega na przenoszeniu podczas żerowania larw i owadów dorosłych wirusów, mykoplazm i grzybów będących patogenami roślin. Mączlik wiciokrzewowy wytwarza 4-5 pokoleń w ciągu roku w uprawach polowych w klimacie umiarkowanym. Więcej pokoleń obserwuje się pod osłonami. Lustracje. Podczas wegetacji sprawdzać dolną stronę liści w poszukiwaniu larw i dorosłych osobników szkodnika oraz czarnego nalotu sadzaków. Brak progów zagrożenia.
  • Jaja mszyc – stwierdzono na spodniej stronie liści truskawki w uprawie polowej. Jaja są postacią zimującą szkodnika, z których wczesną wiosną wylęgają się larwy, a wyrosłe z nich samice rodzą larwy i tworzą kolonie na roślinie.  Można się spodziewać, że kiedy tylko temperatura odpowiednio wzrośnie pojawią się nowe pokolenia. W ubiegłym roku młode osobniki mszyc obserwowano 8.04. Nie określono progów zagrożenia.

Zarejestrowane preparaty do zwalczania zagrożeń truskawki przed kwitnieniem: TABELA

Partnerami monitoringu plantacji są firmy: Agrosimex i Bayer

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here