Truskawka-Kwitnienie i owocowanie-Szara pleśń

alt
alt
Preparta (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi
Polyversum WP (Pythium oligandrum) Nie dotyczy (nie dotyczy) 0,1 kg Opryskiwać od początku kwitnienia co 7 dni. W przypadku przemiennego stosowania tego biologicznego środka (zawiera grzyb Pythium oligandrum) z chemicznymi fungicydami zachować co najmniej 7-dniowy odstęp.Opryskiwać od początku kwitnienia co 7 dni. W przypadku przemiennego stosowania tego biologicznego środka (zawiera grzyb Pythium oligandrum) z chemicznymi fungicydami zachować co najmniej 7-dniowy odstęp.Opryskiwać od początku kwitnienia co 7 dni. W przypadku przemiennego stosowania tego biologicznego środka (zawiera grzyb Pythium oligandrum) z chemicznymi fungicydami zachować co najmniej 7-dniowy odstęp.Opryskiwać od początku kwitnienia co 7 dni. W przypadku przemiennego stosowania tego biologicznego środka (zawiera grzyb Pythium oligandrum) z chemicznymi fungicydami zachować co najmniej 7-dniowy odstęp.
Frupica 440 SC (mepaniprym – 440 g) 3 dni (nie dotyczy) 0,7 l Zwalczanie szarej pleśni rozpocząć od początku kwitnienia, powtarzając zabiegi co 5-7 dni w zależności od przebiegu pogody. Przy okazji zabiegów środkami tiuramowymi ogranicza się białą plamistość liści i skórzastą zgniliznę owoców. Do ostatniego zabiegu nie stosować Sadoplonu 75 WP (może powodować gorzknienie owoców). Wyższe dawki preparatów należy stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą. Switch i Signum ograniczają również występowanie antraknozy truskawki. Polecane środki, z wyjątkiem fungicydów kontaktowych, Polyversum i Vaxiplant, stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, ze względu na ryzyko wystąpienia odporności grzyba. Vaxiplant stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin (produkcja białek odporności, fitoaleksyn, oraz lignifikacja ścian komórkowych). Stosować zapobiegawczo, kolejne zabiegi wykonując co 7-10 dni. Można opryskiwać nawet 7 razy w sezonie. Zabezpiecza również rośliny przed mączniakiem prawdziwym, białą plamistością liści i czerwoną plamistością liści.

Luna Sensation 500 SC łącznie z innymi fungicydami z grupy SDHI stosować nie więcej jak 2 razy w sezonie.

Pyrus 400 SC można stosować do ochrony truskawek w gruncie i pod osłonami, stężenie 0,1%

Prolectus 50 WG stosować wykonując maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-14 dni.

Dymas stosować tak jak Rovral Aquaflo 500 SC

Iprodione 500 SC stosować od pełni fazy kwitnienia do końca fazy
dojrzewania owoców (BBCH 65–89), w odstępach co 10 dni, z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Favena 300 SC może być stosowana podobnie jak Mythos 300 SC

UWAGA : Sadoplon 75 WP nie stosować do
ostatniego zabiegu, gdyż może powodować
gorzknienie owoców.

Serenade ASO stosować w uprawach pod osłonami,
zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do
drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona)
(BBCH 60–89).
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego
lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego lub
polowego.

Pomarsol Forte 80 WG (tiuram – 80%) 7 dni (nie dotyczy) 4 kg
Sadoplon 75 WP (tiuram – 75%) 7 dni (nie dotyczy) 4 kg
Rovral Aquaflo 500 SC 2 dni (nie dotyczy) 1,8-2 l
Vaxiplant SL (laminaryna 5%) nie dotyczy 1 l
Thiram Granuflo 80 WG (tiuram – 80%) 7 dni (nie dotyczy) 4 kg
Signum 33WG (boskalid – 26,7%, piraklostrobina – 6,7%) 3 dni (nie dotyczy) 1,8 kg
Mythos 300 SC (pirymetanil – 300 g) 7 dni (nie dotyczy) 2,5 l
Switch 62,5 WG (cyprodynil – 375 g, fludioksonil – 250 g) 3 dni (nie dotyczy) 0,8 kg
Grisu 500 SC (iprodion 41%) w gruncie 3 dni, pod osłonami 1 dzień (nie dotyczy) 1,5 l/ha
Teldor 500 SC (fenheksamid – 500 g) 1 dzień (nie dotyczy) 1,5 l
Merpan 80 WG (80% kaptan) 14 dni (nie dotyczy) 1,9 kg
Luna Sensation 500 SC (fluopyram + trifloksystrobina) 3 dni (nie dotyczy) 0,8 l
Pyrus 400 SC (pirymetanil) 3 dni (nie dotyczy) 2 l
Prolectus 50 WG (fenypyrazamina) 1 dzień (nie dotyczy) 1,2 kg
Dymas, iprodion 2 dni 1,8–2,0 l/ha
Iprodione 500 SC, iprodion 2 dni 1,5 l/ha
Favena 300 SC, pirymetanil 3 dni 2,5 l/ha
Kapłan 80 WG (mo) 14 dni 1,9 l/ha
Sadoplon 75 WP, tiuram 7 dni 4 kg/ha
Serenade ASO Nie dotyczy 8 l/ha
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here