Szara pleśń i antraknoza w truskawce

Szara pleśń, a w ostatnich sezonach również antraknoza to choroby, które przy nieodpowiedniej ochronie mogą powodować poważne straty w plonie. Pamiętajmy, że do infekcji powodowanych przez Botrytis cinerea (sprawca szarej pleśni) czy Colletotrichum acutatum (sprawca antraknozy truskawki), potrzebna jest odpowiednio wysoka temperatura oraz wilgotność przy wystarczająco długim  zwilżeniu liści. Te dwa czynniki stwarzają dogodne warunki do infekcji, do których dochodzi najczęściej w okresie kwitnienia truskawek.

Szara pleśń

W tym sezonie szczególnie duże niebezpieczeństwo porażenia przez szarą pleśń, może wystąpić na plantacjach przykrywanych agrowłókninami. Panują tam dobre warunki do rozwoju grzyba, szczególnie na ogonkach liściowych, kwiatostanowych oraz liściach (rozwojowi patogenu sprzyja wysoka wilgotność względna powietrza oraz temperatura powyżej 15oC – optimum dla infekcji to 18-25oC). Dlatego ważne jest po zimie oczyszczenie plantacji ze starych liści i szczątek roślinnych, które stanowią źródło infekcji. Następnie należy wykonać zabiegi czyszczące, z zastosowaniem preparatów zawierających siarkę i miedź. W ten sposób ograniczymy presję ze strony wielu chorób, a także przędziorków. Stosowanie preparatów o szerokim zakresie działania, utrudnia wykształcenie się lokalnych, odpornych ras patogenu B. cinerea w momencie największego ryzyka, czyli wczesnych infekcji pierwotnych. Na początku kwitnienia istnieje już z reguły konieczność zastosowania skutecznych preparatów interwencyjnych, dających możliwość wyniszczenia grzybni, która już zdążyła wniknąć do wnętrza wrażliwych tkanek.

Szara pleśń – pierwsze objawy na kwiatach

Szczególnie niebezpieczne są obfite opady deszczu, jeśli wystąpią w okresie kwitnienia truskawek. Wiadomo bowiem, że to właśnie kwiaty są najbardziej podatne na infekcje dokonywane przez grzyb Botrytis cinerea, sprawcę szarej pleśni.

Infekcje dokonywane w czasie kwitnienia mogą powodować obumieranie kwiatów i młodych zawiązków, ale najczęściej skutki infekcji z tego okresu dostrzegamy dopiero na dojrzewających owocach. Dlatego w celu wyeliminowania tej choroby konieczne są wspomniane wcześniej zabiegi zapobiegawcze, które trzeba rozpocząć w okresie gdy otwartych jest około 10% kwiatów, i kontynuować co 5-7 dni aż do końca kwitnienia. W latach sprzyjających infekcjom choroba może opanować nawet 100% owoców. Sprzyjają temu częste opady deszczu w okresie kwitnienia oraz wysoka temperatura. W temperaturze 18–20oC potrzebne jest 14-18 godzin zwilżenia by doszło po porażenia liści, a o połowę mniej (7-8 godz.) do infekcji owoców.

W walce z chorobami grzybowymi, najskuteczniejsza jest metoda zapobiegawcza. Bardzo dobrym rozwiązaniem przy takim sposobie ochrony truskawki jest Switch 62,5 WG lub Geoxe 50 WG. Przy częstych opadach deszczu i dużej presji ze strony patogenu do ochrony upraw truskawek powinno się włączyć przede wszystkim preparaty o działaniu interwencyjnym, a w roślinach systemicznym. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj pierwszy z proponowanych preparatów Switch 62,5 WG, który chroni rośliny i owoce nawet wtedy, gdy doszło do infekcji. Należy jednak pamiętać, że preparaty te – ze względu na ryzyko szybkiej selekcji form odpornych grzyba B. cinerea – nie powinny być stosowane częściej niż 2-3 razy w sezonie i najlepiej przemiennie z fungicydami zawierającymi w swoim składzie substancje aktywne z innych grup chemicznych.

Antraknoza

‘Asia’ – objawy antraknozy na owocach, 05.06.2019 r.

Należy pamiętać, że Switch 62,5 WG oraz Geoxe 50 WG stosowane przeciwko szarej pleśni będą równocześnie zwalczały antraknozę. Tam, gdzie zagrożeniem dla owoców może być antraknoza warto też sięgnąć po preparat Scorpion 325 SC, który jest zarejestrowany do ochrony truskawek m.in. przed antraknozą i białą plamistością liści, mączniakiem prawdziwym truskawki i nekrozami powodowanymi przez grzyb Gnomonia comari. Produkt ten wykazuje on bardzo dobre działanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne.

Objawy antraknozy na rozłogach

Źródłem wtórnych infekcji antraknozy stanowią zarodniki konidialne tworzące się na porażonych organach. Kiełkowanie i rozprzestrzenianie się zarodników następuje w czasie deszczowej i wietrznej pogody. Optymalne warunki rozwoju infekcji to temperatura powietrza powyżej 20°C (25-28°C), wilgotność względna powietrza powyżej 90% oraz utrzymanie się mokrej powierzchni rośliny przez dłuższy czas (około 10-12 godzin).

Należy pamiętać, że zapobieganie i zwalczanie antraknozy powinno opierać na kompleksowej strategii obejmującej różne rozwiązania. Jednym z tych elementów jest ochrona przy wykorzystaniu fungicydów o różnych mechanizmach działania. Mogą to być następujące preparaty: Switch 62,5 WG w dawce 0,8 l/ha, Geoxe 50 WG w dawce 0,5 kg/ha, Scorpion 325 SC w dawce 0,6 l/ha, lub inne preparaty zarejestrowane do ochrony fungicydowej truskawki. Program ochrony powinien składać się z zabiegów wykonywanych co 5-10 dni, w zależności od przebiegu pogody. Podczas ich planowania warto zwracać uwagę na prognozowane upalne okresy oraz przelotne opady, które będą zwiększały presję ze strony grzyba powodującego antraknozę, i stosować w tych okresach fungicydy o działaniu systemicznym.

Szerokie spektrum działania

Switch 62,5 to produkt o szerokim spektrum zwalczania chorób grzybowych, takich jak szara pleśń czy antraknoza. Produkt działa wgłębnie i powierzchniowo, zawiera 2 substancje czynne zapobiegające uodpornieniu się patogenu, wykazuje bardzo wysoką skuteczność. Szybko wchłaniania się przez liście i łodygi, wykazuje długotrwałe działanie zapobiegawcze, a jego zastosowanie daje pewność działania i skuteczne zwalczenie wiele patogenów. Ma krótki, wynoszący 3 dni okres karencji, zapewnia też wysoką jakość po zbiorze i wydłuża ich shelf life, przy bardzo niskim poziomie pozostałości. Rekomendowany jest do stosowania do końca fazy kwitnienia truskawki. Odstęp pomiędzy zabiegami to: 10-14 dni, w sezonie można wykonać maksymalnie 3 aplikacje.

W przypadku preparatu Geoxe 50 WG warto pamiętać, że ma on rejestrację do zwalczania szarej pleśni i antraknozy. Do ich zwalczania powinien być stosowany zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (drugi zbiór). Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni. Produkt ten w sezonie może być stosowany maksymalnie dwa razy na plantacjach truskawek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

materiał sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here