Roztocz truskawkowiec – kiedy rozpocząć zwalczanie

Rośliny truskawki silnie porażone przez roztocza truskawkowca

Samice roztocza truskawkowca z kryjówek zimowych wychodzą już na przełomie marca i kwietnia. Czy i tak stanie się w tym roku? Oczywiście będzie to zależało od temperatury. Dlatego należy zachować czujność, szczególnie na tych plantacjach, gdzie w minionym sezonie stwierdzono powodowane przez tego szkodnika uszkodzenia.

Niezbędne lustracje

Roztocz truskawkowiec żeruje na najmłodszych, zwiniętych jeszcze listkach. Jego ciało jest błyszczące, barwy jasnokremowej lub słomkowej. Najczęściej wiosenna populacja tego szkodnika jest na niskim poziomie. Maksimum liczebności uzyskuje pod koniec lipca lub w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia, po zbiorze owoców odmian tradycyjnie owocujących. Roztocz truskawkowiec w sierpniu schodzi stopniowo na zimowanie.

Lustracje należy rozpocząć przed kwitnieniem roślin i prowadzić co 10-14 dni lub częściej, pobierając każdorazowo 4 próby po 25 najmłodszych, zwiniętych jeszcze liści i za pomocą binokularu o 10-20 krotnym powiększeniu dokonać oceny obecność szkodnika. Znalezienie przed kwitnieniem nawet pojedynczych osobników powinno być sygnałem do rozpoczęcia zwalczania. Należy wiedzieć, że roztocz truskawkowiec rozwija zwykle 4 lub 5 nakładających się na siebie pokoleń w sezonie.

Szkodliwość

Roztocz żeruje na najmłodszych zwiniętych jeszcze liściach wysysając z nich sok roślinny, co powoduje zahamowanie wzrostu, drobnienie i deformacje blaszki liściowej oraz skrócenie ogonków liściowych, a nawet karłowacenie całych roślin. Czasami w skutek żerowania licznej populacji roztocza, młode liście pozostają drobne, stają się brązowe i zamierają, co można zauważyć na plantacji. Uszkodzone rośliny zakładają mniej pąków kwiatowych na kolejny sezon i mogą łatwiej przemarzać w okresie zimy. Truskawki z roślin silnie opanowanych przez roztocza truskawkowca są drobne i twarde, kwaśne i słabo dojrzewają.

Technika zabiegu

Dla uzyskania wysokiej efektywności zabiegu, ważne jest powtórzenie opryskiwania po 7–10 dniach, zależnie od temperatury, gdyż preparaty polecane do zwalczania tego szkodnika nie niszczą jego jaj. Kolejnym czynnikiem, praktycznie najważniejszym, jest właściwa technika zabiegu, by ciecz z preparatem była naniesiona na najmłodsze, zwinięte jeszcze liście, także na ich górną stronę oraz pomiędzy ściśnięte jeszcze liście. Do skutecznego naniesienia cieczy roboczej należy używać opryskiwacza z dodatkowym strumieniem powietrza, który pozwoli na dobrą penetrację roślin przez ciecz nanoszoną z podmuchem strumienia powietrza.

roztocz truskawkowiec, jagodnik.pl
Młode liście truskawki zainfekowane przez roztocza

Zwalczanie roztocza należy prowadzić w temperaturze wyższej niż 15°C, ale nie wyższej niż 25°C, lepiej przed wieczorem, przy bezwietrznej pogodzie. Dobrze jest również dodawać do cieczy użytkowej adjuwanta Slippa, celem zwiększenia skuteczności pokrycia cieczą rośliny i szkodników. Ważna jest również dawka cieczy użytkowej, która powinna być dostosowana do wielkości roślin i ich zagęszczenia, nie mniej niż 500 l cieczy/ha wczesną wiosną, zaś w pełni sezonu 750 l cieczy/ha. Należy też pamiętać, że ulewny i obfity deszcz (20 mm opadu) wkrótce po zabiegu zmywa środki roztoczobójcze − zabieg należy powtórzyć.

Efektywne zwalczanie

Roztocz truskawkowiec jak i przędziorek chmielowiec to szkodniki, które w dość krótkim czasie uodparniają się na chemiczne środki ochrony roślin. Dlatego, aby mieć pewność skutecznego ich zwalczania, warto sprawdzać efektywność zastosowanych preparatów.

Do wiosennego zwalczania roztocza truskawkowca można stosować takie substancje aktywne jak fenpiroksymat zawarty w produkcie Ortus 05 SC (1,25 l/ha lub 1 l/ha + Slippa 0,2 l/ha), milbemektynę lub spirotetramat. Ortus można stosować (na roztocza i przędziorka chmielowca w truskawce) przez cały sezon niezależnie od fazy rozwojowej rośliny.

Ważnym terminie zwalczania roztocza truskawkowca jest okres po zbiorze owoców. Do zwalczania roztocza truskawkowca po zbiorze owoców można stosować m.in. produkt Ortus 05 SC (jeśli nie był stosowany wiosną) oraz inne te same substancje, co przed kwitnieniem truskawki oraz abamektynę. Trzeba pamiętać, że żadna z dozwolonych, wyżej wymienionych substancji aktywnych nie zwalcza jaj tego szkodnika, dlatego konieczne są dwa zabiegi w odstępie około 7 dni, by zniszczyć wylęgłe larwy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

materiał promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here