Precyzyjny monitoring infekcji chorobowych w uprawie polowej roślin jagodowych

 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na wysokie plonowanie roślin jagodowych jest ich zdrowotność w czasie wegetacji. Ważnym i niezwykle trudnym elementem jest ochrona przed organizmami szkodliwymi, głównie patogenami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Zbyt późno wykonany zabieg ochronny lub niewłaściwa identyfikacja skutkuje obniżeniem jakości plonów, a w konsekwencji przyczynia się do strat finansowych dla ogrodników.

Dotychczasowa strategia ochrony roślin opiera się na wykonywaniu zabiegów profilaktycznych bądź interwencyjnych, po wystąpieniu pierwszych, widocznych objawów chorobowych. Istnieje jednak nowa możliwość ochrony roślin przed patogenami w oparciu o dane ze stacji meteorologicznych (fot. 1) oraz wykorzystaniu modeli matematycznych w celu precyzyjnego ustalenia momentu infekcji.

Fot. 1. Stacja meteorologiczna iMetos zainstalowana przez Agro Smart Lab   w uprawach polowych

Precyzyjny System Monitoringu i Sygnalizacji chorób w uprawach roślin oparty jest o dane ze stacji meteorologicznych, które przesyłają za pomocą karty SIM informacji o temperaturze powietrza oraz gleby, wilgotności względnej powietrza, wielkości opadów oraz czasu zwilżenia „sztucznego” liścia. Modele chorobowe to matematyczny opis interakcji pomiędzy środowiskiem, rośliną i patogenem. Zostały one opracowane na podstawie wieloletnich obserwacji polowych i doświadczeń praktycznych przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszej wiedzy naukowców z całego świata. Dane z stacji meteorologicznej spływają do systemu     i nanoszone są na model chorobowy, opisując poziom ryzyka (zagrożenia) wystąpienia danego patogena oraz przebieg i intensywność infekcji (fot. 2).

W końcowym efekcie ogrodnik otrzymuje informacje, które pozwalają mu na wykonanie zabiegu ochronnego w optymalnym terminie i świadome podjęcie decyzji czy zabieg należy wykonać, czy też zrezygnować z niego. Dzięki temu można znacznie ograniczyć straty związane z wystąpieniem chorób oraz wyeliminować nadmierne i niepotrzebne zużycie środków ochrony roślin, a co za tym idzie ograniczyć koszty związane z wykonywaniem zabiegów nawet do 25%.

Agro Smart Lab po kilku latach doświadczeń i testów oferuje pełną usługę precyzyjnego systemu sygnalizacji zagrożeń infekcjami chorobowymi. System oparty jest o dane ze specjalnej stacji meteorologicznej firmy Pessl/Metos (fot. 3), która wyposażona jest w:

 • panel słoneczny (nie wymagane jest zasilanie zewnętrzne)
 • czujnik temperatury powietrza
 • czujnik wilgotności powietrza
 • czujnik temperatury gleby
 • czujnik zwilżenia liścia, tzw. „sztuczny liść”. Najważniejszy czujnik, wskazujący jak długo utrzymuje się okres zwilżenia liścia i dzięki któremu możliwe jest modelowanie chorób.
Fot. 3. Stacji meteorologicznej firmy Pessl/Metos

Dodatkowo stacja może być wyposażona w interfejs do podłączenia innych czujników, np. czujnik ciągłego pomiaru EC, pomiaru pH, wilgotności gleby czy pomiaru prędkości i kierunku wiatru.

KORZYŚCI PRECYZYJNEGO SYSTEMU MONITORINGU ORAZ SYGNALIZACJI INFEKCJI CHOROBOWYCH:

 • Monitorowanie zagrożeń 24 godziny/ dobę
 • Informacja o infekcji patogena na kilka dni przed wystąpieniem objawów chorobowych
 • Lepsza jakość plonów
 • Ograniczenie kosztów ochrony
 • Bezpieczniejszy produkt

CO OFERUJEMY?

Agro Smart Lab wykorzystując dane ze stacji meteorologicznej oraz wybrane matematyczne modele chorobowe opracowała własny, precyzyjny system automatycznego monitoringu i sygnalizacji zagrożeń chorobowych. Dzięki specjalnym algorytmom dane dotyczące przebiegu infekcji są czytelne i jednolite, niezależnie od rodzaju występującego patogenu.

Ogrodnik, który wykupi roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji otrzymuje codziennie rano E-mail, w którym znajdzie:

 1. Pełną informację o występujących infekcjach chorobowych z dnia poprzedniego na wybranych przez rolnika gatunkach roślin (przykładowa tabela)
Gatunek Choroba Wartość Poziom
Truskawka Antraknoza owoców 47% Niskie zagrożenie
Truskawka Bakteryjna kanciasta plamistość liści 17% Brak zagrożenia
Truskawka Biała plamistość liści 17% Brak zagrożenia
Truskawka Mączniak prawdziwy 0% Brak zagrożenia
Truskawka Szara pleśń 100% Alarm
Truskawka Skórzasta zgnilizna owoców/ zgnilizna korzeni 0% Brak zagrożenia
Borówka Antraknoza 0% Brak zagrożenia
Borówka Mączniak prawdziwy 0% Brak zagrożenia
Borówka Rdza 0% Brak zagrożenia
Borówka Szara pleśń 82% Ostrzeżenie
 • Informacje o przebiegu wszystkich infekcji chorobowych dostępnych dla danego gatunku w formie graficznej do 30 dni wstecz (Ryc. 1-2 – przykładowe wykresy)

Ryc. 1. Ryzyko wystąpienia infekcji antraknozy owoców (Colletotrichum spp.) w uprawach truskawki w maju 2019 roku w regionie Tarnogrodu

Ryc. 2. Ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni (Botrytis cinerea) w uprawach truskawki w maju 2019 roku w regionie Tarnogrodu

 • Profesjonalną 7-dniową prognozę pogody, która zawiera informację o:
 • temperaturze powietrza,
 • opadach,
 • zachmurzeniu,
 • tzw. wskaźnik okna oprysku (informuje o warunkach atmosferycznych w czasie których oprysk jest zalecany/niezalecany),
 • ewapotranspiracji,
 • wilgotności względnej powietrza,
 • prędkości i kierunku wiatru (ryc. 3).

Ryc. 3. Okno prognozy pogody

 • Dane ze stacji meteorologicznej dotyczące pomiarów: temperatury powietrza, temperatury gleby, wielkości opadów, wilgotność powietrza oraz czasu zwilżenia liścia (ryc.4-6)

Ryc. 4. Temperatura gleby i powietrza

Ryc. 5. Suma opadów oraz wilgotność względna powietrza

Ryc. 6. Liczba godzin zwilżenia sztucznego liścia w ciągu doby

 Monitoringiem i sygnalizacją objęte są rośliny i choroby takie, jak:

 • truskawka: szara pleśń, mączniak prawdziwy, antraknoza owoców, biała plamistość liści, skórzasta zgnilizna owoców, zgnilizna korzeni, kanciasta plamistość liści;
 • malina i jeżyna: antraknoza owoców, antraknoza pędów, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń;
 • agrest i porzeczka: antraknoza pędów, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń;
 • borówka wysoka: antraknoza, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń;
 • winorośl: antraknoza, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń.

Pełną ofertę dostępnych modeli chorobowych, karta zgłoszeniowa oraz umowa do pobrania  znajduje się na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

Cennik

 • Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych w regionach objętych zasięgiem stacji meteorologicznej (do sprawdzenia na Mapie Regionów):
 • 1 gatunek: 500 zł brutto (400,65 zł netto)
 • 2 gatunki: 800 zł brutto (650,4 zł netto)
 • 3 i więcej gatunków: 1000 zł brutto (813,00 zł netto)

Mapa regionów objętych usługą monitoringu infekcji chorobowych: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=10YWmEWal8iJ0HeTUoz052w-WeFgnDCpf&ll=51.86766255063589%2C20.67174940730149&z=11

 • Zakup stacji meteorologicznej iMetos 3.3 (firmy Pessl/Metos) – podstawowe wyposażenie: panel słoneczny, czujnik temperatury powietrza, temperatury gleby, wilgotności powietrza oraz zwilżenia liścia „sztuczny liść” (wymagana karta SIM sieci komórkowej, która ma zasięg w danym regionie-konieczna do przesyłania pomiarów ze stacji do systemu): Cena stacji: 11 685 zł brutto

Więcej informacji:www.agrosmartlab.com, info@agrosmartlab.com

Joanna Micek, Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie. Menadżer Działu Monitoringu i Sygnalizacji Zagrożeń w firmie Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Materiał promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here