Porzeczki – szkodniki i choroby w okresie kwitnienia (monitoring plantacji, Lubelszczyzna 28.04.2023 r.)

Fot. 2. ‘Ruben’- początek kwitnienia, BBCH 61 (27.04.2023 r.)Aktualnie porzeczki kolorwe w większości regionów Polski są w fazie pełni kwitnienia. Jest to ważny czas prowadzenia lustracji na obecność takich szkodników jak wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec, mszyce czy zwójki. Zalczania wymagają również grzyby patogeniczne, powodujące takie choroby jak antraknoza porzeczki, amerykański mączniak agrestu czy szara pleśń. Oczywiście decyzję o rozpoczęciu ochrony należy poprzedzić wcześniejszą lustracją lub wystąpieniem warunków zagrażających wystąpieniu danego patogena. 

Faza rozwoju:

Fazę fenologiczną roślin określono dla dwóch odmian porzeczki czarnej i dwóch odmian porzeczki czerwonej na plantacjach zlokalizowanych w województwie lubelskim.

Porzeczka czarna: 

– odmiany wczesne (‘Tisel’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65, odmiany średnie (‘Ruben’) – początek kwitnienia, ok. 10% kwiatów otwartych, BBCH 61.

Porzeczka czerwona: 

odmiany średnie i późne (odpowiednio ‘Rolan’ i ‘Rondom’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65.

Aktualnie należy zwrócić uwagę na: 

Niskie temperatury

W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach przymrozków warto sięgnąć po programy regenerujące rośliny po wystąpieniu stresu abiotycznego. Dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie 2-3 zabiegów co 7–10 dni nawozem BM Start w dawce 2 l/ha w połączeniu z Asahi SL w dawce 0,5 l/ha.

Szkodniki:

 1. Wielkopąkowiec porzeczkowy (obecny na niektórych plantacjach
 2. Przędziorek chmielowiec (obecnie brak zagrożenia
 3. Mszyce (obecnie brak zagrożenia na porzeczce czarnej, występują pierwsze kolonie na porzeczce czerwonej)
 4. Zwójka różóweczka (obecnie brak zagrożenia).

Zabiegi ochroniarskie należy przeprowadzić po przekroczeniu progu zagrożenia. Metodyka lustracji i liczby określające progi zagrożenia zostały opisane w komunikacie z 20.04.2023 r. Progi zagrożenia w przypadku mszyc i zwójki różóweczki pozostają takie same aż do zbioru owoców. Natomiast w przypadku przędziorka chmielowca w okresie po kwitnieniu próg zagrożenia stanowią 3 formy ruchome na liść.

Na plantacjach należy wywiesić pułapki feromonowe do odłowu przeziernika porzeczkowca.

Propozycje zabiegów w okresie kwitnienia

 1. Wielkopąkowiec porzeczkowy 

fenpiroksymat – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, w fazie od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60-65), w dawce 1,5 l/ha, 

Movento 100 SC – na plantacjach porzeczki czarnej, czerwonej i białej w okresie po kwitnieniu (od BBCH 71) zabieg praparatem w dawce 0,75 l/ha.

 • Przędziorek chmielowiec

Fitter – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 10 l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

fenpiroksymat – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej w fazie od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji, w dawce 1,5 l/ha, 

Beauveria bassianaszczep ATCC 74040 (preparat biologiczny) – na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89), maksymalnie 5 zabiegów w sezonie wegetacyjnym w odstępie co najmniej 5 dni, w dawce 1,0-2,0 l/ha,

Movento 100 SC – na plantacjach porzeczki czarnej, czerwonej i białej w okresie po kwitnieniu (od BBCH 71) zabieg praparatem w dawce 0,75 l/ha.

 • Mszyce

Fitter – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej w fazie BBCH 10-89 stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników w dawce 10 l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

acetamipryd – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69), w dawce 0,2 kg/ha. 

olej rzepakowy, pyretryny – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania, w dawce 10,0 l/ha.

Fot. 5. Objawy występowania mszycy porzeczkowo-czyściecowej (27.04.2023 r.)
 • Zwójka różóweczka

acetamipryd – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, po przekroczeniu progu zagrożenia stosować od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69), w dawce 0,2 kg/ha.

olej rzepakowy, pyretryny – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania, w dawce 10,0 l/ha.

Choroby:

 1. Antraknoza (opadzina liści) porzeczki (obecnie nie stwierdzono objawów)
 2. Amerykański mączniak agrestu (obecnie nie stwierdzono objawów)
 3. Szara pleśń (obecnie nie stwierdzono objawów)

Propozycje zabiegów w fazie kwitnienia

 1. Antraknoza (opadzina liści) porzeczki

kaptan – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87), w dawce 1,9 kg/ha,

Luna Sensation 500 SC – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha,

cyprodynil + fludioksonil – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, zabiegi wykonywać co 10 dni (początek, pełnia i koniec kwitnienia) w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia w dawce 0,8-1,0 l/ha.

Zato 50 WG – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w dawce 0,2 kg/ha.

 • Amerykański mączniak agrestu

wodorowęglan potasu – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy dojrzewania owoców, gdy większość owoców jest wybarwiona (BBCH 10-87), w dawce 5,0 kg/ha,

krezoksym metylu – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, opryskiwać od momentu, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowych łuskach do fazy, gdy pierwsze jagody u podstawy grona osiągają charakterystyczną dla odmiany barwę (BBCH 51-85), w dawce 0,2 kg/ha,

Luna Sensation 500 SC – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha,

bupirymat – na plantacjach porzeczki czarnej. Zapobiegawczo: od widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69). Interwencyjnie: po pojawieniu się objawów choroby, po kwitnieniu (BBCH 69-78), w dawce 0,75-1,5 l/ha,

Serenade ASO – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85), w dawce 8 l/ha,

penkonazol – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, zapobiegawczo i  interwencyjnie, od pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy zamierania roślin porzeczki (BBCH 51-97), w dawce 0,5 l/ha,

Zato 50 WG – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w dawce 0,2 kg/ha,

 • Szara pleśń

kaptan – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87), w dawce 1,9 kg/ha,

Luna Sensation 500 SC – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha,

cyprodynil + fludioksonil – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, zabiegi wykonywać co 10 dni (początek, pełnia i koniec kwitnienia) w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia w dawce 0,8-1,0 l/ha,

Serenade ASO – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85), w dawce 8 l/ha,

Teldor 500 SC – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, stosować od fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) obok rozwiniętych liści, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 55-89), w dawce 1,5 l/ha.

.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i UPL
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj