Porzeczki – monitoring plantacji – Lubelszczyzna (15.04.2020) – rozpoczęła się migracja wielkopąkowca

Fot. 1. Wczesne odmiany porzeczek czarnych – pojedyncze otwarte kwiaty 14.04.2020 – woj. lubelskie

Porzeczki czarne: odmiany bardzo wczesne – pierwsze liście właściwe, pojedyncze otwarte kwiaty, odmiany o średniej i późnej porze dojrzewania – przed kwitnieniem, początek ukazywania się zwartego kwiatostanu/początek rozsypywania się kwiatostanu. Porzeczki czerwone: przed kwitnieniem, pierwsze liście właściwe, początek ukazywania się zwartego kwiatostanu.

alt

Szkodniki

Wielkopąkowiec porzeczkowy – na plantacjach porzeczek czarnych i czerwonych warto wykonać lustracje i ocenić zasiedlenie pąków przez szpeciele. Jeśli stwierdza się, że występuje 20% pąków porażonych przez wielkopąkowca to taka plantacja nie zapewni już wysokich plonów i warto zastanowić się nad jej likwidacją w najbliższej przyszłości. Ważna infomacja: rozpoczęła się migracja szpecieli z pąków. Występują duże ilości szkodnika na powierzchni porażonych pąków oraz pojedyncze osobniki na pędach pomiędzy pąkami. 

Fot. 5. Wielkopąkowiec na porzeczce czarnej – nierozwijające się pąki – 14.04.2020 – woj. Lubelskie

Przy okazji warto zwrócić uwagę czy występują rośliny z objawami rewersji. Objawy te obserwuje się na liściach oraz w wyglądzie pąków i kwiatów oraz we wzroście roślin. Występowanie ponad 20% pędów z objawami rewersji również spowoduje, że plantacja nie zapewni dobrego plonowania.

Początek kwitnienia jest terminem do wykonania zabiegu (od początku do pełni kwitnienia) (w porzeczce czerwonej i czarnej zarejestrowany preparat Ortus 05 SC) oraz po końcu kwitnienia zabieg preparatem Envidor 240 SC (zarejestrowany w porzeczce czarnej jako zabieg zwalczający przędziorka będzie ograniczać wielopąkowca). Podczas kwitnienia czarnej porzeczki rejestrację posiada również Limocide w dawce 2 l/ha. Również stosowanie przed kwitnieniem produktów siarkowych ogranicza rozwój populacji wielkopąkowca.

Podczas migracji skutecznymi rozwiązaniami będzie zastosowanie produktów do fizycznej eliminacji szkodników np. preparat zawierający związki silikonowe Next Pro w stężeniu 0,2%.

Fot. 6. Pojedynczy szpeciel przemieszczający się po powierzchni pędu porzeczki czarnej – 14.04.2020 – woj. lubelskie

Przędziorek chmielowiec (w tym momencie brak zagrożenia) – rozpocząć i systematycznie wykonywać lustracje i powtarzać je co 2 tygodnie, próg zagrożenia to 3 stadia ruchome na liść z próby 200 losowo zebranych liści. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg – przed kwitnieniem zarejestrowane są Koromite 10EC / Milbenock 10 EC, Ortus 05 SC oraz Limocide, po kwitnieniu rejestrację posiadają również Envidor 240 SC (porzeczka czarna) oraz Movento 100 EC (porzeczka czarna i czerwona). Dodatkowo do programu można wprowadzić wymieniany wcześniej Next Pro w stężeniu 0,2%.

Mszyce (w tym momencie brak zagrożenia) – rozpocząć i systematycznie wykonywać lustracje – próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg – Mospilan 20 SP, Kobe 20 SP (oraz zamienniki), Decis Mega 50 EW (porzeczka czarna i czerwona)

Pozostałe szkodniki, na które w tym momencie przed kwitnieniem należy zwrócić uwagę to pryszczarek liściowy, kwiatowy i pędowy oraz zwójki. W tym momencie nie stwierdzono zagrożenia. Do zwalczania tych szkodników rejestrację posiada również Calypso 480 SC.

Ochrona przeciwko chorobom

Na plantacjach agrestu oraz porzeczek nie stwierdza się w tym momencie objawów mączniaka oraz opadziny liści porzeczki. Standardowa ochrona w tym momencie obejmuje zabiegi zapobiegawcze (program w tabeli). Natomiast warto zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony szarej pleśni wynikające z ostatnich spadków temperatury poniżej 0°C i możliwych uszkodzeń pąków kwiatowych. Zwykle po uszkodzeniach mrozowych obserwuje się w późniejszym okresie podczas kwitnienia występowanie szarej pleśni. Dlatego w momencie rozwoju kwitostanów warto zaplanować zabiegi przeciwko szarej pleśni.

Ochrona porzeczek przed chorobami przed kwitnieniem – PDF

Partnerami monitoringu plantacji są firmy: Agrosimex i Bayer

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here