Porzeczka – zabiegi w okresie kwitnienia – monitoring plantacji (06.05.2021)

Fot. 5. Objawy żerowania wielkopąkowca porzeczkowego na pędach porzeczki czarnej

Porzeczka aktualnie znajduje się w ważnym okresie jeśli chodzi o jej ochronę przed chorobami oraz szkodnikami. Zabiegi wymagające przeprowadzenia w tym czasie dopasowano do fazy fenologicznej roślin określono dla dwóch odmian porzeczki czarnej i dwóch odmian porzeczki czerwonej na plantacjach zlokalizowanych w województwie lubelskim.

Porzeczka czarna: odmiany wczesne (‘Tisel’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65, odmiany o średniej porze dojrzewania (‘Ruben’) –  początek kwitnienia ok. 10% kwiatów otwartych, BBCH 61.

Porzeczka czerwona: odmiany średniowczesne i późne (odpowiednio ‘Rolan’ i ‘Rondom’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65.

Szkodniki porzeczki

 1. Wielkopąkowiec porzeczkowy (obecny na niektórych plantacjach) – Progiem zagrożenia jest wykrycie pierwszych uszkodzonych pąków. Walkę z tym szkodnikiem prowadzi się w okresie wychodzenia szpecieli z miejsc zimowania podczas tzw. migracji przed kwitnieniem i podczas kwitnienia. W obrębie danej plantacji szkodnik jest przenoszony z wiatrem, z kroplami wody oraz na ciele różnych owadów i roztoczy.
 2. Przędziorek chmielowiec (obecnie brak zagrożenia) – Przez cały sezon wegetacyjny co 1-2 tygodnie należy prowadzić lustracje. Liczebność przędziorków określa się na 50 losowo wybranych krzewach na 1 ha plantacji pobierając po 4 liście z krzewu (200 liści).  Próg zagrożenia przed kwitnieniem porzeczki wynosi 1-2 sztuk form ruchomych na liść.
 3. Mszyce (obecnie brak zagrożenia) – Od początku kwitnienia do zbioru owoców co 2 tygodnie należy prowadzić lustracje. Próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk na 1 ha plantacji.
 4. Zwójka różóweczka (obecnie brak zagrożenia) – Od początku kwitnienia do zbioru owoców co 2 tygodnie należy prowadzić lustracje. Próg zagrożenia wynosi 10% wierzchołków pędów z uszkodzonymi liśćmi spośród próby 200 wierzchołków pędów.
Fot. 5. Objawy żerowania wielkopąkowca porzeczkowego na pędach porzeczki czarnej

Propozycje zabiegów

 • Wielkopąkowiec porzeczkowy

Ortus 05 SC – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej,  po przekroczeniu progu szkodliwości, w fazie od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60-65), w dawce 1,5 l/ha,

Envidor 240 SC – na plantacjach porzeczki czarnej w okresie pod koniec kwitnienia (od BBCH 69), w dawce 0,4 l/ha (środek zwalcza przędziorka i ogranicza wielkopąkowca).

 • Przędziorek chmielowiec

Ortus 05 SC  – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej po przekroczeniu progu szkodliwości w fazie BBCH 60-65, w dawce 1,5 l/ha,

Envidor 240 SC* na plantacjach porzeczki czarnej w okresie pod koniec kwitnienia (od BBCH 69), w dawce 0,4 l/ha. *Envidor można stosować do 7.01.2022 r.

FiTTER – na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 10 l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

alt
 • Mszyce

Mospilan 20 SP lub inny środek oparty na acetamiprydzie – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg środkiem w dawce 0,2 kg/ha.

FiTTER – na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej w fazie BBCH 10-89 stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników w dawce 10 l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

 • Zwójka różóweczka

Mospilan 20 SP lub inny środek oparty na acetamiprydzie – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej po przekroczeniu progu zagrożenia w dawce 0,2 kg/ha.

Na plantacjach należy wywiesić pułapki lepowe do odłowu przeziernika porzeczkowca.

Choroby porzeczki

 1. Antraknoza (opadzina liści) porzeczki (obecnie nie stwierdzono objawów)
 2. Amerykański mączniak agrestu (obecnie nie stwierdzono objawów)

3. Szara pleśń (obecnie nie stwierdzono objawów)

Propozycje zabiegów

 • Antraknoza (opadzina liści) porzeczki

Dithane NeoTec 75 WG – stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 3 liści do końca fazy, gdy wszystkie liście opadły (BBCH 13-97), w dawce 2,0 kg/ha. Działa hamująco na rozwój przędziorków.

Zato 50 WG – stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w dawce 0,2 kg/ha.

Luna Sensation 500 SC – stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha,

Switch 62,5 WG – zabiegi wykonywać co 10 dni (początek, pełnia i koniec kwitnienia) w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia w dawce 0,8-1,0 l/ha.

Topsin M 500 SC lub inny środek oparty na tiofanacie metylu – w dawce 1,5 l/ha.

 • Amerykański mączniak agrestu

Armicarb – stosować zapobiegawczo d fazy rozwoju liści do fazy dojrzewania owoców, gdy większość owoców jest wybarwiona (BBCH 10–87). W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół w dawce 5 kg/ha

Do zwalczania amerykańskiego mączniaka agrestu zarejestrowane są również Luna Sensation 500 SC, Zato 50 WG

 • Szara pleśń

Kapelan 80 WG lub inny środek oparty na kaptanieopryskiwać zapobiegawczo lub

w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87) w dawce 19 kg/ha,

Luna Sensation 500 SC – stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha,

Switch 62,5 WG – zabiegi wykonywać co 10 dni (początek, pełnia i koniec kwitnienia) w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia w dawce 0,8-1,0 l/ha,

Serenade ASO – stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85), w dawce 8 l/ha,

Polyversum WP + Protector – Stosować w fazie od początku kwitnienia do zbioru

owoców, w dawce 0,15 kg/ha + 0,3 l/ha

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer oraz Agrosimex

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here