Patogeniczne bakterie w uprawie borówki wysokiej


Patogen Pseudomonas syringae poraża ponad 180 gatunków roślin, dotyka również borówkę wysoką, która jak dotąd była odporna na choroby pochodzenia bateryjnego. Wyjątkiem jest bakteria Agrobacterium/Rhizobium, która objawia się guzowatością na korzeniach i pędach borówki. W 7 numerze tegorocznego Jagodnika możecie dowiedzieć się więcej o chorobach bakteryjnych borówki wysokiej, jak je rozpoznawać i zwalczać.

Coraz częściej na borówce

Pseudomonas syringae od wielu lat jest sprawcą raka bakteryjnego drzew owocowych, stanowi również jeden z dominujących czynników ograniczających produkcję owoców, głównie czereśni i wiśni. Ta bakteria pojawia się również na drzewach ziarnkowych, objawiając się m.in. przebarwieniami, czasem silną pęcherzykowatością i spękaniem wierzchniej warstwy kory, a nawet utratą plonów. Na plantacji borówki wysokiej już 2011 roku zaobserwowano rozwijającą się bakterie z rodzaju Pseudomonas. Bakteria to powoduje nieregularne plamy o średnicy 0,3-0,5 cm, zlewające się ze sobą, czasem nawet z zamarłą tkanką w środku (fot. 1). Przeprowadzone lustracje sygnalizują, że choroba ujawnia się na coraz to nowych odmianach borówki wysokiej.


Fot. 1. Brunatnobordowe plamy na liściach borówki wysokiej

Ochrona i zalecenia

Identycznie jak w przypadku innych chorób, również w przypadku raka bakteryjnego najważniejsza jest profilaktyka. Zakładając nowe plantacje borówki, należy zwrócić szczególną uwagę na stan zdrowotny pędów (fot. 2) i systemu korzeniowego materiału szkółkarskiego. Po posadzeniu należy przeprowadzać systematyczne lustracje plantacji, w razie wystąpienia objawów raka bakteryjnego trzeba wykonać cięcie fitosanitarne. W związku z tym, że bakterie mogą być przenoszone za pośrednictwem narzędzi do cięcia, należy te przyrządy bezwzględnie odkażać, zanurzając je na kilka sekund w denaturacie lub podchlorynie sodu. Należy także rozważyć wycinanie pędów, gdy porażenie obejmuje większą część rośliny lub występuje u podstawy roślin. W ochronie chemicznej w uprawie borówki wysokiej asortyment środków zarejestrowanych w Polsce oparty jest wyłącznie na preparatach przeznaczonych do zwalczaniu chorób powodowanych przez patogeny grzybowe.

Fot. 2. Pierwsze plamy na roślinach w szkółce, mogące świadczyć o porażeniu przez P. syringae

Więcej informacji w JAGODNIKU, nr 7/2021
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here