Mospilan 20 SP – teraz ponad 250 zastosowań w etykiecie!


Acetamipryd jest substancją powszechnie znaną i szeroko rozpowszechnioną w świecie. W Polsce jest stosowany od 1996 roku. Wszechstronna rejestracja tej neonikotynoidowej substancji aktywnej w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, w różnych fazach wzrostu i rozwoju roślin, jest najlepszym dowodem na jej skuteczność. Acetamipryd należy do nowej generacji substancji aktywnych, stosowanych w małych dawkach, o działaniu selektywnym dla organizmów pożytecznych, w tym zapylających.

13 marca 2014 r. preparat Mospilan 20 SP, którego substancją aktywną jest właśnie acetamipryd, został pozytywnie zaopiniowany przez MRiRW, w efekcie czego uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie w większości tradycyjnych, a także uprawianych na niewielką skalę gatunków roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zakresem objął zwalczanie większości szkodników zagrażających tym uprawom. Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i szkodnika przekracza 250 co czyni Mospilan insektycydem o najszerszym zakresie etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku.

Poniżej przedstawiamy wykaz zastosowań środka Mospilan 20 SP ujęty w zezwoleniu i etykiecie rejestracyjnej z 13 marca 2014 r. (nr R-82/2014) (tabela).

Roślina uprawna Zwalczany szkodnik
Ziemniak larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Rzepak ozimy słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Brzoskwinia zwójka bukóweczka* zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*
Czereśnia nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*, kwieciak pestkowiec*
Grusza

 

owocówka jabłkóweczka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, miodówki gruszowe: plamista*, czerwona*, żółta*; śluzownica ciemna*, kwieciak gruszowiec*, pryszczarek gruszowiec*
Jabłoń mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka
Morela zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*
Śliwa mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, misecznik śliwowy*
Wiśnia nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*, kwieciak pestkowiec*
Agrest zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, przeziernik porzeczkowiec*
Borówka wysoka zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, ogrodnica niszczylistka*, pryszczarek borówkowiec*
Leszczyna zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*
Malina zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, krzywik maliniaczek*, kwieciak malinowiec*, kistnik malinowiec*, pryszczarek namalinek łodygowy*, przeziernik malinowiec*
Porzeczki: czarna, czerwona, biała zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, krzywik porzeczkowiaczek*, pryszczarek porzeczkowiak liściowy*, owocnica porzeczkowa*, przeziernik porzeczkowiec*
Truskawka opuchlaki, kwieciak malinowiec*, zmieniki*, wciornastki*
Winorośl zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, ogrodnica niszczylistka*
Bób strąkowiec bobowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*
Burak ćwikłowy pchełka burakowa*, drobnica burakowa*
Cebula chowacz szczypiorak*, młode gąsienice wgryzki szczypiorki*, wciornastki w tym tytoniowiec*, śmietka cebulanka*, mszyce*
Czosnek mszyce*, śmietki* w tym cebulanka*
Dynia wciornastki*, zmieniki*
Fasola strąkowiec fasolowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, wciornastki* – grochowiec* i tytoniowiec*, zmieniki*
Groch strąkowiec grochowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, wciornastki* – grochowiec* i tytoniowiec*
Kapusta brukselska pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka kapuściana*, mszyce*
Kapusta głowiasta pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*
Kapusta pekińska pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka kapuściana*, mszyce*
Kawon (arbuz) wciornastki*, zmieniki*
Melon wciornastki*, zmieniki*
Ogórek wciornastki*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, zmieniki*
Papryka wciornastki*, mszyce*, śmietki*, zmieniki*
Pomidor skoczogonki*, mszyce*
Por chowacz szczypiorak*, młode gąsienice wgryzki szczypiorki*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka cebulanka*
Sałata mszyce*
Szpinak mszyce*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*
Pod osłonami: oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, sałata mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, zmieniki*, pchełki*
Rośliny ozdobne – w polu i pod osłonami mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, czerwce*, zmieniki*
Lasy brudnica mniszka, chrabąszcze, zwójki jodłowe, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta, boreczniki sosnowe, śmietka modrzewiowa, ochojniki
Lasy i szkółki – drzewa i krzewy iglaste i liściaste; plantacje nasienne świerka i modrzewia mszyce*, skoczogonki*, krobik modrzewiowiec*

* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych

Na uwagę zasługuje również fakt iż, mimo przynależności do grupy neonikotynoidów, acetamipryd nie został objęty zakazem stosowania wydanym przez Komisję Europejską w zeszłym roku. Zakaz ten dotyczył trzech innych substancji czynnych: chlotianidyny, tiametoksamu i imidachloprydu i został podjęty w oparciu o ocenę ryzyka dla pszczół przy stosowaniu na szeroką skalę pestycydów zawierających w swoim składzie wymienione substancje.

Substancje należące do grupy chemicznej neonikotynoidów mają wiele cech wspólnych ale też i sporo różnic. Niejednorodność związków w tej grupie, wynikająca z ich budowy chemicznej, przejawia się m. innymi różnym stopniem ich toksyczności dla organizmów niecelowych, w tym owadów pożytecznych i zapylających. Złą sławę tym zoocydom przysporzyła grupa nitroguanidynowych substancji aktywnych – wysoce toksyczna dla pszczół. Tymczasem substancje aktywne z grupy cyjanoamidynowej są nieszkodliwe dla pszczół, innych owadów zapylających i entomofauny pożytecznej. W grupie tej znajduje się m. in. acetamipryd, substancja aktywna zoocydu Mospilan 20 SP.

Budowa chemiczna acetamiprydu powoduje, że jest on łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły. Na uwagę zasługuje także fakt, że acetamipryd bardzo szybko zanika w środowisku nie pozostawiając metabolitów, co potwierdza i zwiększa jego bezpieczeństwo w stosunku do owadów zapylających.

Podsumowując, Mospilan 20 SP jest insektycydem o dobrze poznanej charakterystyce ekotoksykologicznej i selektywności działania zarówno w odniesieniu do owadów szkodliwych jak i pożytecznych. Jedną z najważniejszych zalet środka jest jego bardzo niska toksyczność ostra dla pszczoły miodnej. Rozpoznane są dobrze procesy biotransformacji, metabolizmu i zanikania acetamiprydu w organizmach żywych i w środowisku. Preparat należy do nielicznej grupy insektycydów najbezpieczniejszych obecnie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Źródło: Informacja prasowa SumiAgro PolandZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here