Monitoring plantacji – porzeczka (13.04.2021-20.04.2021 Lubelszczyzna)

W związku z niskimi temperaturami podczas ostatniego tygodnia sytuacja na plantacjach porzeczek zmieniła się w niewielkim zakresie na odmianach wczesnych. Natomiast na odmianach późniejszych wegetacja osiągnęła kolejne stadia rozwoju.

Porzeczka czarna: odmiany wczesne (‘Tisel’) – więcej liści rozwiniętych, jeszcze niepełnych rozmiarów, BBCH 15-16; odmiany  średnie (‘Ruben’) – pierwsze liście rozwinęły się (inne wciąż się rozwijają), BBCH 15.

Porzeczka czerwona: odmiany średniowczesne (‘Rolan’) –  wierzchołki liści wyciągnięte poza łuski, BBCH 10.

Choroby:

Gruzełek cynobrowy jest wyraźnie widoczny na na porażonych pędach porzeczki w postaci pomarańczowo zabarwionych skupień grzybni. Grzyb ten jest okolicznościowym pasożytem, chociaż częściej występuje jako saprotrof na martwych lub obumierających zdrewniałych organach drzew i krzewów. W Polsce od wielu lat znany jest na plantacjach porzeczki jako patogen wywołujący zamieranie pędów uszkodzonych podczas kombajnowego zbioru owoców. Występuje również na roślinach uszkodzonych przez mróz i osłabionych przez suszę. Do infekcji pędów porzeczki dochodzi przez zranienia. Grzyb z porażonych wcześniej tkanek przerasta do drewna i tam się rozwija. Liście na zainfekowanych pędach więdną i zasychają. Rozwijająca się nekroza powoduje zamieranie porażonych pędów, a często całych krzewów. Na martwej lub zamierającej tkance grzyb wytwarza pomarańczowo zabarwione skupienia grzybni ze sporodochiami, z których w ciągu całego roku, w okresie wilgotnej pogody, uwalniane są zarodniki konidialne. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby należy usuwać z plantacji i palić porażone pędy. Obecnie nie ma fungicydów zarejestrowanych do zwalczania tego grzyba.

Na plantacjach porzeczek nie stwierdza się w tym momencie objawów mączniaka oraz opadziny liści porzeczki. Jednak w najbliższym czasie należy przygotować się do zabiegów przeciwko opadzinie liści porzeczki, białej plamistości liści oraz amerykańskiemu mączniakowi agrestu. Standardowa ochrona obejmuje zabiegi zapobiegawcze (program w tabeli).

Szkodniki:

Wielkopąkowiec porzeczkowy – wyraźnie widać różnicę w rozwoju pąków porażonych przez tego szpeciela w ciągu ostatnich 20 dni od 31.03. W najbliższym czasie powinna rozpocząć się migracja szkodnika. W tej fazie nie ma zarejestrowanych środków do zwalczania tego szkodnika, ale stosowanie w przed kwitnieniem produktów siarkowych ogranicza rozwój populacji wielkopąkowca. Ponadto podczas migracji skutecznymi rozwiązaniami będzie zastosowanie produktów do fizycznej eliminacji szkodników zawierających związki silikonowe np. Next Pro w stężeniu 0,2%. Zgodnie z programem ochrony walkę z tym szkodnikiem można prowadzić od początku kwitnienia (na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej zarejestrowany np. preparat Ortus 05 SC) oraz pod koniec kwitnienia zabieg preparatem Envidor 240 SC (zarejestrowany w uprawie porzeczki czarnej do zwalczania przędziorka, ogranicza występowanie wielkopąkowca). Podczas kwitnienia czarnej porzeczki rejestrację posiada również Limocide w dawce 2 l/ha.

Tabela. Ochrona porzeczek przed chorobami przed kwitnieniem (PDF – pobierz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here