Monitoring plantacji – borówka od pełni kwitnienia do końca kwitnienia (29.05.2023 r., Lubelszczyzna)

Fot. 3.

Należy prowadzić ochronę przed szarą pleśnią i antraknozą. Aktualnie na plantacjach stwierdzono obecność zwójki różóweczki i kolonii mszyc. Należy prowadzić lustracje w kierunku występowania tych szkodników, a także przędziorka chmielowca i pryszczarka borówkowca. Ciepła i sucha pogoda sprzyja rozmnażaniu się mszyc. Ważne są również zabiegi wpływające na jakość owoców.

Faza rozwoju

Na Lubelszczyźnie krzewy borówki odmian wczesnych i średnich (odpowiednio ‘Duke’ i ‘Bluecrop’) kończą kwitnienie – BBCH 69, natomiast odmian późnych (‘Last Call’) znajdują się w fazie pełni kwitnienia – BBCH 65 (fot.1-3).

Obecnie należy zwrócić uwagę na:

Należy prowadzić ochronę przed szarą pleśnią i antraknozą. Aktualnie na plantacjach stwierdzono obecność zwójki różóweczki i kolonii mszyc (fot. 4-6).  Lustracje w kierunku występowania tych szkodników, a także przędziorka chmielowca i pryszczarka borówkowca należy prowadzić co 10-14 dni. Pamiętajmy, że ciepła i sucha pogoda sprzyja rozmnażaniu się mszyc, dlatego wskazane jest częstsze monitorowanie plantacji. Progi zagrożenia wymienionych szkodników zostały opisane w poprzednim komunikacie (9.05.2023.).  

Propozycje środków ochrony roślin borówki w fazie po kwitnieniu

  1. Antraknoza

cyprodynil + fludioksonil – środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w dawce 0,8-1,0 l/ha,

Luna Sensation 500 SC – środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy oddzielania się pierwszego pąka kwiatowego w gronie do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 57-87) w dawce 0,6-0,8 l/ha,

kaptan – środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87) w dawce 1,9 kg/ha, 

Pythium oligandrum (preparat biologiczny) – środek stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców w dawce 0,15 kg/ha.

  • Szara pleśń

cyprodynil + fludioksonil – środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w dawce 0,8-1,0 l/ha,

boskalid + piraklostrobina  środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się objawów choroby od początku fazy kwitnienia (BBCH 61-85) w dawce 1,5 kg/ha,

Luna Sensation 500 SC – środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy oddzielania się pierwszego pąka kwiatowego w gronie do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 57-87) w dawce 0,6-0,8 l/ha,

Teldor 500 SC – środek stosować od fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) obok rozwiniętych liści, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 55-89) w dawce 1,5 l/ha,

pirymetanil – środek stosować od początku fazy kwitnienia do momentu, kiedy wszystkie owoce są widoczne na gronie (BBCH 60-79), w dawce 2,0 l/ha,

Pythium oligandrum (preparat biologiczny)  – środek stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców w dawce 0,15 kg/ha,

Serenade ASO (preparat biologiczny)  – środek stosować zapobiegawczo od początku kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85) w dawce 8,0 l/ha.

  • Mszyce

Fitter – stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce  (10,0 l/ha),

Movento 100 SC  stosować po kwitnieniu, w okresie od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 71-85), w dawce 0,75 l/ha.

  • Zwójki
  • Xen Tari WG (preparat biologiczny) – środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2), w dawce 1,0–1,2 kg/ha, 
  • acetamipryd – zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89), w dawce 0,2 kg/ha. Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji, w dawce 0,2 kg/ha,

spinosad – zabieg wykonać od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51-89), gdy pojawią się postacie dorosłe i pierwsze larwy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń, w dawce 0,32-0,4 l/ha.

  • Pryszczarek borówkowiec

Movento 100 SC – stosować po kwitnieniu, w okresie od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 71-85), w dawce 0,75 l/ha,

acetamipryd  – zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89),  w dawce 0,2 kg/ha,

  • Przędziorek chmielowiec

Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 – stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89), dawce 1,0–2,0 l/ha.

Czas na budowanie jakości

Koniec kwitnienie to czas kiedy w tworzących się owocach zachodzi najwięcej procesów wpływających na jakość i trwałość owoców. 

Po pierwsze jest to moment kiedy najintensywniej zachodzą podziały komórkowe. To im więcej komórek powstanie w tym okresie będzie wpływało na możliwość późniejszego wzrostu owocu na wielkość. Podczas dojrzewania nie przybywa już komórek, mogą one być jeszcze tylko „pompowane” na wielkość.

Duże zróżnicowanie wielkości owoców w jednym gronie

Dlatego też konieczne jest zapewnienie roślinom maksymalnego komfortu pod kontem odżywienia, szczególnie w fosfor i azot czyli pierwiastki odpowiadające za przemiany energetyczne i wzrost wegetatywny. Konieczna jest zatem fertygacja, szczególnie przy tak suchych i słonecznych dniach.

Dodatkowo jest to idealny czas na rozpoczęcie stosowania programu budowania właśnie wielkości owoców przez pobudzanie podziałów komórkowych biostymulatorem Calibra. Zawarta w nim kombinacja wyciągów i hormonów roślinnych intensyfikuje przemiany w roślinie i sprawia, że owoce, szczególnie te z ostatnich kwiatów finalnie są o wiele większe, bez utraty jakości. Konieczne jest wykonanie co najmniej 2 zabiegów co 10 dni, zaczynając właśnie on końca kwitnienia.

Konieczna jest również nalistna, suplementacja wapniem, tak by ten ważny pierwiastek budulcowy był dostarczany do owoców w momencie kiedy tworzą się nowe komórki jest on najpotrzebniejszy.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i UPL
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj