Borówka – ważne zabiegi jak się ociepli – (05.05.2021 r.)

Fot. 5. Objawy zamierania pędów na roślinie borówki

Fazę fenologiczną roślin borówki wysokiej określono dla czterech odmian o różnej wczesności: ‘Patriot’ (wczesna), ‘Calypso’ i ‘Bluecrop’ (średnia) oraz ‘Last Call’ (późna) na plantacji położonej w województwie lubelskim.

Obecnie krzewy odmian wczesnych np. ‘Patriot’ znajdują się w fazie różowego pąka – BBCH 54, natomiast rośliny odmian pozostałych (‘Calypso’, ‘Bluecrop’, ‘Last Call’) mają pąki mniej lub bardziej skupione w kwiatostanie – BBCH 53 (fot.1-4).

Aktualnie zwrócić uwagę na:

Po okresie przymrozków (temperatury lokalnie spadły do -4,9˚C na wysokości 2m) na plantacjach obserwuje się objawy zamierania pędów borówki (fot. 5-6). Sprawcą choroby jest grzyb Phomopsis vaccinii. Z porażonych w ubiegłym roku pąków kwiatowych i kwiatów grzyb przerósł do pędów powodując rozległe brązowe i czarne nekrozy. Patogen ten może się przemieszczać systemicznie powodując rozszerzanie się objawów. Aby ograniczyć występowanie choroby należy wycinać porażone pędy i usuwać je z plantacji. Z zarejestrowanych fungicydów można polecić Switch 62,5 WG w dawce 0,8-1,0 l/ha. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia.

Uwaga na antraknozę i szarą pleśń

W porównaniu do poprzednich lat bieżący sezon wegetacyjny jest bardzo opóźniony. Należy się jednak spodziewać, żezapowiadaneocieplenie (od 10.05.2021.) przyśpieszy nie tylko rozwój roślin, ale również agrofagów. Z prognozy pogody wynika, że wyższym temperaturom będą towarzyszyły częste opady deszczu, co będzie stwarzało korzystne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Dodatkowo infekcjom mogą sprzyjać niewidoczne uszkodzenia zielonych części roślin po ostatnich przymrozkach. Dlatego na plantacjach należy prowadzić lustracje pod kątem występowania chorób grzybowych. Na próbie 100 losowo wybranych pędów z różnych części plantacji, należy zanotować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast przy antraknozie porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych. Do zwalczania tych dwóch chorób można zastosować preparat Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha.

Wraz z poprawą warunków cieplnych zaczną pojawiać się szkodniki, z których baczniejszą uwagę należy zwrócić na:

  1. Mszyce
  2. Przędziorek chmielowiec
  3. Zwójki

Proponowane zabiegi w fazie przed kwitnieniem

  1. Zamieranie pędów, antraknoza, szara pleśń – Luna Sensation, Switch lub środki oparte na tiofanacie metylu,
  • Mszyce i zwójki – Decis Mega 50 EW – w przypadku stwierdzenia obecności mszyc lub zwójek wykonać zabieg w dawce 0,25 l/ha,
  • Przędziorki – FiTTER lub Milbeknock 10 EC,

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i Agrosimex

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here