Maliny odmian letnich w gruncie – monitoring plantacji (Lubelszczyzna, 15.05.2020)

Przehyba 2019

W porównaniu do 2019 r. wegetacja malin odmian letnich jest w tym momencie nieznacznie późniejsza (o około 7 dni). Odmiany wczesne w grupie malin letnich (‘Przehyba’, ‘Sokolica’, ‘Willamette’) znajdują się w fazach BBCH 55-57, czyli rozsypywanie się pąków kwiatowych w kwiatostanie i pąki w kwiatostanie skierowane do dołu, o częściowo czerwonych działkach kielicha.

Aktualny stan rozwoju roślin

Odmiany średnio późne (‘Glen Ample’) znajdują się w fazie 5-6 rozwiniętych liści właściwych BBCH 15-16.

Odrosty korzeniowe wszystkich odmian letnich osiągnęły wysokość około 20-30 cm.

‘Przehyba’ – pędy z objawami zamierania pędów – 13.05.2020 – Lubelszczyzna

Kondycja roślin

Na lubelskich planacjach malin letnich obserwuje się zróżnicowane uszkodzenia mrozowe pąków kwiatostanowych oraz pędów dwuletnich po zimie oraz wiośnie. Najczęściej plantacje o bardzo słabej kondycji w poprzednim roku nie odbudowały do tej pory swojego potencjału produkcyjnego. Najwięcej uszkodzeń pąków kwiatostanowych w tym momencie stwierdza się na odmianach ‘Przehyba’, ‘Sokolica’. Są to wadliwie rozwijające kwiatostany ze zredukowaną liczbą pąków kwiatowych lub kwiatostany bez liści. Również kondycja pędów często nie jest zadowalająca. Coraz wyraźniej są widoczne objawy porażenia pędów po poprzednim roku przez grzyby powodujące zamieranie pędów i niewystarczającej ochrony. Warto w tym momencie wykonać lustrację i ocenić skuteczność ochrony pędów w poprzednim roku. Jeśli była nie wystarczająca to w bieżącym sezonie należy ją zmodyfikować i zintensyfikować zwłaszcza w okresie pozbiorczym. W tej chwili rośliny wchodzą w krytyczną fazę pod względem zapotrzebowania w składniki pokarmowe oraz wodę. W zależności od kondycji pędów i warunków meteorologicznych mogą pojawić się różne warianty w rozwoju plantacji. Prawdopodobnie na wielu plantacjach w przypadku wystąpienia wysokich temperatur będzie dochodziło do więdnięcia pędów kwiatostanowych lub występowania braków składników pokarmowych na liściach (głównie potas i azot). Obecnie po okresowych spadkach temperatury i dużej amplitudzie temperatur obserwuje się niedoboru fosforu na liściach (w związku z tym można zastosować żywienie pozakorzeniowe tym składnikiem np. ASX Makro Plus w dawce 2-3 kg/ha, KristaLeaf Fruit Controller w dawce 3 kg/ha, YaraVita Frutrel w dawce 3 l/ha).

W tym okresie warto rozpocząć program biostymulujący, który będzie wpływał regenerująco na rośliny oraz wzmacniał ich odporność na choroby. Program taki może obejmować 3-4 zabiegi co 7 dni nawozem Maral w dawce 1 l/ha.

Odrosty korzeniowe na plantacjach osiągnęły wysokość około 30 cm. Jest to pora na kolejną dawkę nawozów azotowych (około 30 kg N/ha). Można ją zastosować stosując nawozy azotowe posypowo lub różnicując schemat nawożenia zastosować 2-3 razy poprzez system nawadniający co 5-7 dni nawozy RSM + ASX CaTS w dawkach 10+10 l/ha.

Okres przed kwitnieniem/początek kwitnienia jest to moment na rozpoczęcie nawożenia w formie fertygacji (np. program oparty na wieloskładnikowych nawozach Rosasol). Do programu tego można dodać w celu poprawy kondycji systemu korzeniowego 1-2 razy produkty humusowe (np. Rosahumus).

Fot. 14. ‘Sokolica’ – pierwsze uszkodzenia liści przez kwieciaka malinowca 13.05.2020
Fot. 15. Początkowe pojedyncze objawy rdzy maliny na górnej stronie blaszki liściowej – 13.05.2020 -Lubelszczyzna (‘Sokolica’)
Fot. 16. Usuwanie pierwszych odrostów korzeniowych – podstawowy zabieg w ograniczaniu populacji pryszczarka namalinka łodygowego
Fot. 17. Liczne objawy na liściach niedoboru fosforu jako efekt skrajnych warunków pogodowych – 13.05.2020

Szkodniki

 W otwartym grunciezaczyna wzrastać presja ze strony szkodników. Należy rozpocząć lustracje pod kątem obecności:

– kwieciaka malinowca oraz kistnika malinowca. Każdorazowo należy przejrzeć 4 próby po 50 kwiatostanów. Próg zagrożenia to 2 chrząszcze (kwieciak malinowiec) oraz 1 chrząszcz (kistnik malinowiec) na 200 kwiatostanów. Można już na plantacji znaleźć pojedyncze uszkodzenia blaszki liściowej powodowane przez chrząszcze (okrągłe niewielkie otwory).

– prowadzić sytematyczne lustracje przędziorka chmielowca – w tym momencie brak zagrożenia lub bardzo niewielkie

– zwrócić uwagę na mszyce – obecny sezon jest obfitujący pod względem występowanie tych szkodników. Przejrzeć 4 próby po 50 pędów dwuletnich – razem 200 pędów, próg zagrożenia powyżej 5 % pędów

– na plantacjach malin jesiennych pojawia się coraz więcej zwójkówek (przejrzeć 4 próby po 50 pędów – razem 200 pędów, próg zagrożenia powyżej 5 %)

– usunąć pierwsze odrosty korzeniowe na plantacjach w dobrej kondycji w celu ograniczenia populacji pryszczarka namalinka łodygowego

Choroby

Na plantacjach obu grup odmian malin należy rozpocząć ochronę przeciwko zamieraniu pędów oraz w najbliższych dniach przeciwko rdzy maliny. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie w tej fazie fungicydów Zato 50 WG lub Luna Experience 400 SC lub Scorpion 325 SC.

Program ochrony malin przed szkodnikami oraz chorobami w przed kwitnieniem.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy: Agrosimex i Bayer

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here