Malina – zróżnicowany rozwój malin w gruncie otwartym (monitoring plantacji, 12.05.2022r. Lubelszczyzna)

Fot. 7. ‘Polana’ - rozwiniętych 4-5 liści właściwych, BBCH 14-15 (12.05.2022 r.)

Zdecydowany wzrost średnich dobowych temperatur na Lubelszczyźnie (wykres), z 10,7°C w 18 tygodniu do powyżej 13°C w 19 tygodniu, spowodował wreszcie dynamiczny rozwój roślin (fot. 1 i 2 – ‘Glen Ample’ z 18 tygodnia oraz 19 tygodnia). Najlepiej jest to widoczne na plantacjach w dobrej kondycji po zimie.

Plantacje w słabszej kondycji (z niewielkimi uszkodzeniami mrozowymi u podstawy pąków lub porażeniem pędów przez zamieranie pędów maliny, lub po uszkodzeniach gradowych w 2021r.) rozwijają się znacznie wolniej. Jednocześnie dynamicznemu rozwojowi roślin nie sprzyjają niskie temperatury w nocy, które wciąż utrzymują się na stałym poziomie (średnia minimalna temperatura dobowa w ostatnich trzech tygodniach wynosi około 3,7°C). Taki układ temperatur nie sprzyja również skutecznemu działaniu środków ochrony roślin.

Na Lubelszczyźnie, w zależności od odmiany oraz kondycji roślin, odmiany letnie maliny znajdują się w różnej fazie rozwoju kwiatostanu. Odmiany wczesne (‘Wilamette’) mają już pąki kwiatowe skierowane do dołu, natomiast odmiany średnio późne posiadają widoczne zamknięte kwiatostany.

Maliny owocujące na pędach jednorocznych (‘Polonez’, Poranek’, Mapema’, Polana’) znajdują się w fazie 4-6 i więcej liści właściwych na pędach tegorocznych – BBCH 14-16.

Warunki klimatyczne na Lubelszczyźnie od 28.03.2022r. (13 tydzień) do 14.05.2022 r. (19 tydzień)

Szkodniki

Cały czas należy prowadzić lustracje pod kątem występowania przędziorka chmielowca. Lustracje należy wykonywać co najmniej 1x w tygodniu z uwagi na wzrastającą presję szkodnika. Na niektórych plantacjach obserwujemy pierwsze tegoroczne pokolenie przędziorka. W momencie przekroczenia progu zagrożenia należy wykonać kolejne zabiegi (patrz: Wegetacja w tunelach wystartowała monitoring plantacji 28-03-2022r.).

Fot. 8. Uszkodzone wierzchołki pędów jednorocznych odmian jesiennych w gruncie otwartym (14.05.2022 r.)

W tym momencie należy rozpocząć lustracje pod kątem obecności kwieciaka malinowca oraz kistnika malinowca. Każdorazowo należy przejrzeć 4 próby po 50 kwiatostanów. Próg zagrożenia to 2 chrząszcze (kwieciak malinowiec) oraz 1 chrząszcz (kistnik malinowiec) na 200 kwiatostanów. Warto zwrócić uwagę  na mszyce – przejrzeć 4 próby po 50 pędów – razem 200 pędów, próg zagrożenia powyżej 5%. Natomiast na plantacjach malin jesiennych pojawia się coraz więcej zwójkówek (przejrzeć 4 próby po 50 pędów – razem 200 pędów, próg zagrożenia powyżej 5%). Na plantacjach obu grup odmian należy wywiesić pułapki feromonowe do monitorowania pryszczarka namalinka łodygowego. Po stwierdzeniu pierwszych osobników należy rozpocząć ochronę. Na plantacjach malin letnich zabiegiem ograniczającycm porażenie pędów przez tego szkodnika jest usunięcie pędów jednorocznych.

Zabiegi przeciwko szkodnikom:

– kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec: Mospilan 20 SP lub inny środek oparty na acetamiprydzie (w dawce 0,2 kg/ha) – stosować w momencie pojawienia się chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

– przędziorek chmielowiec – Acaramic 18 EC lub inny środek oparty na abamektynie(w dawce 0,5 l/ha). Zabiegi rozpocząć po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń (BBCH 00-99). Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści, nie stosować przed spodziewanym deszczem.

Koromite 10 EC lub Milbeknock 10 EC (w dawce 1,25 l/ha) – stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po zbiorach (>BBCH 91).

Fitter (w dawce 10 l/ha) – środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89). Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokami trzech zabiegów wynosi 28 dni.

Ortus 05 SC (w dawce 1,5 l/ha) – opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Siltac EC (0,15-0,2%)  – preparat działający mechanicznie i fizycznie do stosowania w momencie pojawienia się szkodników. Ze względu na mechanizm działania wymagane jest całkowite pokrycie powierzchni liści, także od spodu. W przypadku zauważenia poruszających się szkodników zabieg zaleca się powtórzyć po 5–7 dniach.

– mszyce

Fitter (w dawce 10 l/ha) – środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89).  Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokami trzech zabiegów wynosi 28 dni.

Mospilan 20 SP lub inny środek oparty na acetamiprydzie (w dawce 0,2 kg/ha) – stosować od momentu wylęgania się młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69) łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha.

XenTari WG – w dawce 1-1,2 kg/ha. Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).

– zwójkówki

Affirm 095 SG w dawce 1,25-1,5 kg/ha – stosować od początku fazy rozwoju liści do widocznych pierwszych pąków kwiatowych.

Choroby

Na plantacjach prowadzonych na zbiór letni i jesienny należy kontynuować ochronę przed zamieraniem pędów. W tym celu w okresie przed kwitnieniem można zastosować np. Luna Sensation 500 SC (0,6-0,8 l/ha), Luna Experience 400 SC (0,6 kg/ha) lub Zato 50 WG 0,2 kg/ha).

Ważne jest rozpoczęcie na plantacjach malin jesiennych lustracji pod kątem występowania pierwszych objawów rdzy maliny. Objawy te wystąpią na górnej stronie blaszki liściowej na pierwszych 2-3 od ziemi liściach. Ochrona przeciwko rdzy maliny opiera się na wykonaniu 2-3 zabiegów w tym okresie co 7-10 dni stosując w bloku na zmianę: Luna Experience 400 SC (0,6 l/ha), Zato 50 WG (0,2 kg/ha) lub Scorpion 325 SC (1 l/ha).

W tym momencie warto zwrócić uwagę na nawożenie azotem, które będzie zróżnicowane w zależności od wieku i typu plantacji. Standardowo w pierwszym roku po założeniu plantacji wysiewa się 5-7 g N/m2 (wyższe dawka na glebach o niskiej zwartości próchnicy) wzdłuż rzędów roślin na powierzchnię pasów szerokości 1 m. Dawkę można podzielić na 3 części: pierwsza, gdy przyrosty mają 10 cm wysokości, druga i trzecia po 3-ch i 6-ciu tygodniach. W drugim roku taką samą dawkę dzieli się na dwie części i stosuje na pasy szerokości 1,5 m. Pierwsza dawka, gdy przyrosty osiągną około 10 cm, druga 4 tygodnie później. Od trzeciego roku nawożenie azotowe stosuje się w dawce 50-70 kg N/ha dzielonej na dwie w tych samych terminach co w drugim roku. Dla odmian powtarzających poleca się podobny schemat nawożenia z dawką azotu wyższą o 40-50% (70-105 kg N/ha). Jeśli myślimy o zmniejszeniu nawożenia azotowego to w takim przypadku warto sięgnąć po produkty zawierające bakterie azotowe Azotobacter salinestris. Bakterie te zasiedlają ryzosferę roślin uprawnych dzięki czemu asymilowany z powietrza azot jest bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin. W wyniku tego rośliny są dobrze zaopatrzone w azot w nawet niekorzystnych warunkach, jak  susza czy też niskie temperatury.

Zabiegi biostymulujące

W związku z bardzo zmiennymi warunkami pogodowymi warto się sięgnąć po zabiegi biostymulujące. Prostym programem w okresie przed kwitnieniem jest rozpoczęcie programu opartego na dwóch produktach Asahi SL oraz BM Start. Program rozpoczynamy od zabiegu Asahi SL w dawce 0,5 l/ha (rozsypujące się kwiatostany). Następne zabiegi to zabieg mieszaniną Asahi 0,5 l/ha + BM Start 2 l/ha w fazie białego pąka oraz zbieg BM Start w dawce 2 l/ha podczas kwitnienia.

Na plantacjach odmian letnich w słabej kondycji programem mocno pobudzającym rozwój będzie zastosowanie Maralu w dawce 3 l/ha z nawadnianiem i następnie po tygodniu opryskanie roślin Maralem w dawce 1,5 l/ha.

Na plantacjach odmian letnich i jesiennych, na których obserwuje się nie wystarczające wysycenie liści chlorofilem bardzo dobrze sprawdzi się zabieg pozakorzeniowy nawozem Krista Foto w dawce 3 kg/ha. Równie prostym zabiegiem na początku kwitnienia wpływającym na procesy kwitnienia i zawiązywania owoców oraz kondycję roślin będzie jednorazowy zabieg nawozem Frutrel w dawce 3 l/ha.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here