Malina – wegetacja w tunelach wystartowała (monitoring plantacji, 28.03.2022 r)

Samice i świeżo złożone jaja przędziorka chmielowca na młodym liściu maliny (28.03.2022 r)


W uprawach tunelowych maliny rozpoczęły wegetację. Na pędach dwuletnich pojawiły się już pierwsze młode liście, a z gleby zaczęły wybijać młode pędy tegoroczne. Ciepła pogoda sprzyja również rozwojowi przędziorka chmielowca pod osłonami. Wraz ze wzrostem temperatury kryjówki opuściły zimujące samice i rozpoczęły żerowanie na rozwijających się liściach.

Długa i ciepła jesień ubiegłego roku sprzyjała intensywnemu rozwojowi przędziorków w uprawach pod osłonami. Na plantacjach, gdzie w okresie jesiennym niedostatecznie zwalczano te roztocza obecnie obserwuje się bardzo liczne populacje tego szkodnika. W takich sytuacjach, aby nie dopuścić do nadmiernego rozmnożenia się szkodnika, należy już teraz rozpocząć ochronę.

Oczywistym jest, że zanim przystąpimy do zwalczania przędziorka należy przeprowadzić lustrację plantacji. Liczebność form ruchomych przędziorków określa się w 4 próbach, w każdej powinno znajdować się 50 pojedynczych listków. Liście należy zebrać z różnych miejsc na plantacji.

Następnie należy obliczyć, ile szkodników przypada średnio na każdy liść. Po obliczeniu średniej liczby szkodników na 1 liść należy je porównać z liczbami, określającymi progi zagrożenia. Są one różne dla odmian owocujących na pędach drugorocznych i jednorocznych.

Próg zagrożenia na odmianach maliny owocujących w czerwcu–lipcu na pędach drugorocznych:

– przed kwitnieniem – 1-2 sztuk form ruchomych na 1 listek liścia złożonego.

– po pełni kwitnienia – 2 i więcej sztuk form ruchomych na 1 listek liścia złożonego.

– po zbiorze owoców – 2-3 i więcej sztuk form ruchomych na 1 listek liścia złożonego.

Próg zagrożenia na odmianach maliny owocujących na pędach jednorocznych:

– przez cały okres wegetacji – 1 osobnik ruchomy na 1 listek liścia złożonego.

Przy braku odpowiedniej masy liściowej stosowanie typowych akarycydów do walki z przędziorkiem wydaje się nieracjonalne ekonomicznie. Na rynku pojawił się niedawno jednak akrycyd, który można zastosować w tym momencie, jest to Fitter. Stosuje się go w dawce 10 l/ha (stężenie 1%). Na roślinie działa powierzchniowo, a na szkodniki kontaktowo. Powoduje uszkodzenie kutikuli szkodnika i następnie wnikając do jego ciała powoduje zaburzenia w osmoregulacji i wymianie gazowej. Wykazuje skuteczność w zwalczaniu roztoczy w stadium larwy, postaci dorosłej, a w niektórych przypadkach również jaja. Opryski wykonywać w bloku po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni.

https://www.agro.bayer.com.pl/produkty/srodki-ochrony-roslin/fitter

W tym czasie możne również stosować produktu o działaniu mechanicznym, eliminującym szkodnika w sposób fizyczny, np. Next Pro, Siltac EC. Preparaty po aplikacji na roślinie tworzą powłokę, która wysychając powoduje unieruchomienie szkodników. Utrudniają również oddychanie i żerowanie. Prowadzi to do zatrzymania procesów życiowych i śmierci szkodników. Wysoką skuteczność tego typu preparatów uzyskuje się tylko wówczas, gdy ciecz robocza zostanie naniesiona na powierzchnię liści, również od spodu. Zabieg taki należy wykonać 1 lub 2-krotnie. Siltac stosuje się w stężeniu 0,15 %, natomiast Next Pro w stężeniu 0,1 do 0,2%. Produkty działają głównie przeciwko aktywnym formom przędziorka. Jeśli presja szkodników jest wysoka lub jest dużo jaj, należy powtórzyć zabieg 5-7 dni po pierwszym zastosowaniu.

Przędziorki unieruchomione przez preparat sylikonowy na rozwijających się liściach pędach dwuletnich (28.03.2022 r)

Na plantacjach o bardziej zaawansowanej wegetacji roślin można przeprowadzić zabiegi chemicznymi preparatami przędziorkobójczymi posiadającymi rejestrację do stosowania przed kwitnieniem, opartymi np. na abamektynie (Abamax 018 EC/ Safran 018 EC, w dawce 0,5 l/ha) lub milbemektynie (Koromite 10 EC/ Milbeknock 10 EC w dawce 1,25 l/ha). W okresie przed kwitnieniem zalecane jest również zastosowanie preparatu Ortus 05 SC w dawce 1,5 l/ha. Producenci wszystkich środków przeciwprzędziorkowych podkreślają, aby opryskiwać całe rośliny, dokładnie pokrywając cieczą użytkową również dolną stronę liści, na której żerują te szkodniki i stosując wysokie dawki cieczy roboczej.

Partnerem monitoringu plantacji jest firma BayerZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here