Lustracje na obecność roztoczy w uprawie truskawki – Komunikat dla Grupy Truskawkowej Osadkowski SA

Jednymi z najgroźniejszych szkodników występujących w uprawie truskawki są roztocza, do których należą przędziorek chmielowiec i roztocz truskawkowiec. Są to gatunki notowane na plantacjach przez cały sezon wegetacyjny, co wynika z ich cyklu życiowego. Oba gatunki występują w kilku pokoleniach rocznie, w zależności od warunków atmosferycznych.

przedziorek_3
Fot. 1. Przędziorek oraz jaja na dolnej stronie liści (fot. E. Górska-Drabik)

Wyższe temperatury, które wystąpiły w pierwszej połowie kwietnia wpłynęły na uaktywnienie przędziorków, jednak obecnie panujące niskie temperatury oraz przygruntowe przymrozki i opady atmosferyczne spowodowały spowolnienie tempa ich rozwoju. Na roślinach obserwować można już młode osobniki o charakterystycznym wyglądzie oraz jaja (fot. 1). Zwykle masowe żerowanie przędziorków obserwowane jest w okresie kwitnienia.

Fot. 4. Przędziorek chmielowiec i osobniki roztocza truskawkowca (fot. K. Golan)
Fot. 4. Przędziorek chmielowiec i osobniki roztocza truskawkowca (fot. K. Golan)

W porównaniu do przędziorków znacznie trudniej jest zaobserwować osobniki roztocza truskawkowca (fot. 2). Wynika to przede wszystkim z jego niewielkich rozmiarów ciała (ok. 0,2 mm) jak również nie zawsze typowych objawów żerowania. Roztocze żerują w zwiniętych liściach truskawki. Powodowane uszkodzenia widoczne są na najmłodszych listkach, w postaci pomarszczonych i jaśniejszych blaszek liściowych z krótkimi ogonkami. Objawy te jednak widoczne są przy dużej liczebności szkodnika. Końcowym efektem żerowania roztocza truskawkowca jest skarłowacenie rośliny i zniszczenie kwiatów. Zawiązane owoce są drobne, słabo wybarwione i kwaśne.

(…)

Zwalczanie przędziorków:

  • Ortus 05 SC w dawce 1,5 – 2 l na ha: zwalczający stadia ruchome, do zastosowania po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika (raz w sezonie). Do roztworu zaleca się dodać adiuwant Spur w dawce 0,1-0,2 l na ha, który pomaga w lepszym rozprzestrzenianiu się cieczy roboczej na roślinach.

  • Envidor 240 EC w dawce 0,4 l na ha, preparat powoduje iż samice przędziorków nie mogą się rozmnażać. Preparat o działaniu kontaktowym na roślinie działa powierzchniowo. Zabieg wykonywać jeden raz w sezonie, nie wolno preparatu stosować w okresie kwitnienia. Zalecana ilość wody na jeden hektar plantacji to 500-750 litów.

  • Acaramik 018 EC w dawce 1,2 l na ha: preparat zawiera substancje aktywną która głównie zwalcza formy ruchome przędziorków. Zabieg wykonywać jeden raz w sezonie, nie wolno preparatu stosować w okresie kwitnienia. Do roztworu zaleca się dodać adiuwant Spur w dawce 0,1-0,2 l na ha, który pomaga w lepszym rozprzestrzenianiu się cieczy roboczej na roślinach.

  • Grot 18 EC w dawce dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

  • Nissorun Strong 250 SC w dawce ka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zwalczanie roztocza truskawkowca:

(…)

Dr hab. Katarzyna Golan, dr hab. Edyta Górska-Drabik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

——————————————————-

Jest to fragment komunikatu wysłanego do Grupy Truskawkowej, w ramach funkcjonowania systemu doradczego oferowanego przez firmę Osadkowski SA. Komunikaty dotyczące ochrony nawożenia i agrotechniki w uprawie truskawek są wysyłane uczestnikom Grupy Truskawkowejktórzy zgłosili swoje uczestnictwo w systemie doradczym w roku 2016. Z Grupą Truskawkową można się skontaktować pod adresem e-mail: grupatruskawkowa@osadkowski.pl. Więcej informacji udziela koordynator Grupy Truskawkowej Albert Zwierzyńskitel 883310179 e-mail a.zwierzynski@osadkowski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here